Nietoperze wracają do lasu Międzynarodowy projekt chiropterologiczny

18 listopada 2021 08:25 2021 Wersja do druku

W Czarnorzekach odbyła się 18. edycja Podkarpackiej Nocy Nietoperzy, którą zainaugurowała specjalna konferencja naukowa. Podczas niej swe referaty nau-kowe wygłosili: prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn z Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, dr Katarzyna Miłek z RDLP w Krośnie, dr Grzegorz Kłys z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego oraz goście ze Słowacji: Anna Mackova i Nikola Kuśnirakova.


Dr Katarzyna Miłek poinformowała o nowym projekcie „Nietoperze wracają do lasu”, który od 2021 do 2026 r. będzie realizowany przez Polskie Towarzy-stwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Stowarzyszenie „pro Natura” od połowy lat 90. prowadzi badania nad nieto-perzami, głównie nad populacją podkowca małego. – Jest to gatunek, którego ochrona zapewnia właściwe zabezpieczenie warunków także dla innych gatunków nietoperzy – stwierdziła dr Miłek.

Projekt ten ma charakter międzynarodowy. Będzie realizowany na terenie Rumunii, Czech, Słowacji oraz w Polsce, na części obszarów pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (tereny obszaru Natura 2000 – łącznie 10 obszarów leśnych). Zgodnie z jego założeniami mają zostać wybudowane drewniane wieże na schronienie dla kolonii rozrodczych, schronienia zimowe, czyli hibernakula, drewniane budy jako kry-jówki przejściowe oraz oczka wodne, nad którymi entomofauna będzie wzbogacać bazę żerową nietoperzy. – Schronienia mają być tak zaprojektowane, żeby mogły służyć jednocześnie wielu gatunkom nietoperzy. Zaprojektowano je zarówno dla gatunków preferujących duże kubatury kryjówek, jak i dla gatunków korzystających ze szczelin – powiedziała Katarzyna Miłek. – W tym roku przewidujemy wybór dokładnej lokalizacji miejsc, gdzie wieże zostaną wybudowane. Lasy Państwowe i „pro Natura” wybiorą lokalizacje najbardziej dogodne dla nietoperzy, a jednocześnie takie, które pozwolą na wykonanie odpowiednich obiektów i później na ich utrzymanie.

W Polsce żyje 26 gatunków nietoperzy i jest to druga co do wielkości grupa ssaków w naszym kraju. Są cząstką naszego ekosystemu. Zdaniem naukowców są one bardzo pożyteczne, gdyż zjadają ogromne ilości szkodliwych owadów, w tym komarów.

BaszA

 

Fot. stock.adobe