Lepszy klimat w kurortach – NFOŚiGW wspiera inwestycje ekologiczne

10 września 2021 07:51 2021 Wersja do druku

„Klimatyczne Uzdrowiska” – tak nazywa się nowy program NFOŚiGW, do którego od 15 lipca rozpoczął się nabór wniosków. Do rozdysponowania jest 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych, chcących wzmocnić swoją odporność na skutki zmian klimatu, a przez to poprawić jakość życia mieszkańców i kuracjuszy. Wsparcie z NFOŚiGW to szansa na rozwój dla ponad 50 gmin i miejscowości ze statusem uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.


Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „Klimatyczne Uzdrowiska” jest kolejnym krokiem w staraniach o poprawę klimatu i stanu środowiska w Polsce. Główny cel tego przedsięwzięcia to upowszechnienie w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które pozwolą uchronić kurorty przed następstwami zmian klimatu. Inwestycje wsparte finansowo przez NFOŚiGW mają doprowadzić na terenie uzdrowisk do poprawy jakości powietrza i wzrostu efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju zieleńców i parków, rozbudowy „zielono-niebieskiej” infrastruktury, w tym systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, a także budowy i modernizacji ujęć wód i sieci wodociągowych dla poprawy zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Czyste powietrze, woda, zdrowa żywność, możliwość życia w symbiozie z otaczającą nas naturą to marzenia ponad jakimikolwiek podziałami – powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka, podczas spotkania z samorządowcami w Szczawnie-Zdroju. Szef resortu zaznaczył wówczas, że taki właśnie cel przyświecał pracom nad nowym programem.

Prezes NFOŚiGW, Maciej Chorowski, zauważył, że w miejscowościach uzdrowiskowych systemy cieplne stosowane w często wiekowych, ale atrakcyjnych architektonicznie budynkach użyteczności publicznej nadal oparte są na paliwach kopalnych. – Dla dobra nas wszystkich, dla zdrowia i dla klimatu trzeba to zmienić, a rola inwestycji publicznych prowadzonych wspólnie z samorządami jest w takich przedsięwzięciach kluczowa – podkreślił.

Program „Klimatyczne Uzdrowiska”, który wpisuje się w Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, składa się z dwóch części: adaptacja do zmian klimatu oraz wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Jego budżet wynosi 250 mln zł, a rozpoczęty właśnie nabór wniosków będzie ciągły i potrwa do roku 2024 lub do wyczerpania środków.

Beneficjantami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100% udziałów lub akcji i są powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w usta-wach, oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

Red.