Alicja Florek Studentem Roku – Nagroda im. Prof. Józefa Rivolego

8 września 2021 08:03 2021 Wersja do druku

W 2007 r. Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL postanowił corocznie nagradzać najlepszego studenta Wydziału Leśnego, a od 2021 r. kierunku leśnictwo Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytułem „Student roku” oraz nagrodą finansową. Od 2008 r. pełna nazwa tytułu brzmi: „Nagroda i tytuł studenta roku im. Prof. Józefa Rivolego”.


21 czerwca już po raz XV kapituła zebrała się, by przyznać tytuł „Studenta roku” oraz nagrodę finansową dla najlepszego studenta Wydziału Leśnego i Techno-logii Drewna UP w Poznaniu, w składzie: prodziekan Wydziału Leśnego ds. studiów – Prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt, przewodniczący Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego – mgr inż. Jerzy Flisykowski, sekretarz oddziału – prof. UPP dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk oraz opiekun Koła Leśników – prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban.

Do wyróżnienia nominowano pięcioro studentów: Wiktorię Brezę, Alicję Florek, Konstancję Aszendorf, Klaudię Karczewską oraz Przemysława Dybę. Po przybliżeniu sylwetek kandydatów odbyła się dyskusja, a następnie miało miejsce głosowanie. Zaszczytne wyróżnienie „Studenta Roku 2021” otrzymała Alicja Florek – studentka studiów leśnych II stopnia.

O wyborze laureatki zadecydowała jej wyjątkowa aktywność na wielu płaszczyznach. Alicja Florek jest członkinią Koła Leśników UPP od 2016 r., w którym od 2017 r. pełni funkcję skarbnika. Brała aktywny udział w organizacji konferencji naukowych, wyjazdów seminaryjnych, wydarzeń integracyjnych i charytatywnych organizowanych przez Koło Naukowe Leśników oraz Samorząd Studencki. Jest bardzo aktywną członkinią Sekcji Użytkowania Lasu od momentu jej założenia. Dodatkowo angażuje się w działalność na rzecz mieszkańców DS Przylesie. Od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady. Jest także wielkokrotną stypendystką Stypendium Rektora i laureatką Nagrody Rektora, a także członkinią Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego od 2017 roku.

JB