Prawo energetyczne – Projekt ustawy poddany konsultacjom

14 lipca 2021 05:21 2021 Wersja do druku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy wdrażającej m.in. unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja proponuje nie tylko innowacyjne rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce, ale także ma wzmocnić pozycję odbiorców na rynku energii.Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka informuje, że projekt zakłada liczne udogodnienia i ułatwienia dla odbiorcy. – Czytelna faktura, dostęp do porównywarki wszystkich ofert sprzedaży energii na rynku i możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu zaledwie 24 godzin to tylko niektóre z korzystnych rozwiązań dla gospodarstw domowych, zaproponowanych w projekcie ustawy, wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę unijną. Zgodnie z przepisami UE rachunki za energię elektryczną powinny być wystawione w sposób poprawny, jasny i zwięzły. W projekcie ustawy, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych, znajdują się przepisy regulujące np. umieszczanie na rachunkach nowych pozycji, jak choćby: informacji o dostępności i korzyściach płynących ze zmiany sprzedawcy, o przyszłej zmianie produktu, ceny lub rabacie (o ile umowa to przewiduje) wraz z datą ich wprowadzenia.

Według ministerstwa każdemu konsumentowi zależy na tym, aby faktura była nie tylko czytelna, ale także by wskazywała jak najniższe kwoty za zużycie energii elektrycznej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi projekt uruchomienia porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej. Będzie ona prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a dostęp do niej będzie bezpłatny.

Wśród pomysłów jest też uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii – CSIRE, który będzie przetwarzać informacje o rynku energii na potrzeby procesów w nim zachodzących oraz w celu wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu. To właśnie w CSIRE sprzedawca dokona zgłoszenia zmiany w imieniu odbiorcy. Projekt zapewnia również możliwość uczestniczenia gospodarstw domowych w systemach grupowej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Ustawodawca przewiduje także nałożenie obowiązku informacyjnego na sprzedawcę energii elektrycznej wobec odbiorców zagrożonych odłączeniem energii z powodu zalegania z płatnościami. Oznacza to informowanie z wyprzedzeniem o dostępnych alternatywnych rozwiązaniach, tj.: systemach przedpłat, audytach energetycznych, usługach doradztwa w zakresie energii elektrycznej oraz zarządzaniu długiem, alternatywnych planach płatności lub też wstrzymaniu odłączenia energii przez wskazany okres.

Nowa ustawa ma także gwarantować przejrzystość ułatwiającą zrozumienie naliczania opłat za korzystanie z energii elektrycznej, a także dać podstawy dla funkcjonowania nowej, obywatelskiej społeczności energetycznej (OSE), która będzie opierać się na dobrowolnym uczestnictwie np. gospodarstw domowych. Ideą tworzenia OSE jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami. OSE będzie mogła np. zajmować się wytwarzaniem, obrotem, agregacją oraz magazynowaniem energii elektrycznej. Nowelizacja ustawy umożliwi też funkcjonowanie agregatora, czyli pośrednika w sprzedaży energii elektrycznej lub świadczeniu innych usług oferowanych przez odbiorców, wytwórców lub posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Red.