Opinie społeczne – Praca a ekologia

14 czerwca 2021 11:25 2021 Wersja do druku

EKObarometr to cykliczne ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii. Tym razem zestawiono w nim wyniki dotyczące postrzegania działań proekologicznych pracodawców przez pracowników. – W opinii Polaków firmy częściej przekonują się do ekologicznych zachowań z powodu płynących z nich korzyści, a także w związku z wymogami prawnymi, niż kierując się chęcią bycia ekologicznym przedsiębiorstwem – komentuje wyniki Piotr Zimolzak wiceprezes zarządu SW Research, wykonawcy ankiety.



64% respondentów deklaruje, że firmy, w których pracują, podejmują pojedyncze działania na rzecz ekologii. Jedynie 13% wskazało, że ich zakłady pracy na wiele sposobów dbają o środowisko. Odsetek ten jest najwyższy w firmach zatrudniających poniżej pięciu osób. Prawie połowa pracujących jest zdania, że motywacją dla firm do bycia proekologicznymi są oszczędności związane z niższymi kosztami eksploatacji lub opłatami związanymi z segregacją odpadów. Najczęściej wskazywaną akcją podejmowaną przez pracodawcę na rzecz ekologii jest umieszczenie pojemników do segregacji śmieci (59%). Czysta chęć bycia ekologiczną firmą jest motywacją częściej dla małych przedsiębiorstw (31% – firmy zatrudniające do 5 osób; 38% – firmy zatrudniające 5–9 osób) niż dla większych zakładów pracy. Alarmujące jest, że aż ¼ pracowników deklaruje, że firma, w której pracuje, nie podejmuje żadnych działań na rzecz ekologii i dbania o środowisko.

Red.