Opinie społeczne – Jak ważna jest zieleń dla Polaków?

1 czerwca 2021 06:53 2021 Wersja do druku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło wyniki badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej. W ankiecie przeprowadzonej w listopadzie minionego roku wzięło udział nieco ponad 1 000 osób w wieku 15 i więcej lat, z losowo dobranej próby reprezentatywnej ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Celem było poznanie stanu wiedzy, poziomu świadomości oraz postaw wobec zazielenienia przestrzeni lokalnej.Zdaniem badanych najważniejszymi obiektami w sąsiedztwie zamieszkania jest park lub inna zieleń miejska niewyposażona w urządzenia oraz budowle służące rekreacji i wypoczynkowi (59%), kolejnym najczęstszym wskazaniem jest szkoła, przedszkole lub żłobek (47%) oraz opieka medyczna i apteki (42%).

Dla 97% badanych ważne jest znajdowanie się terenów zielonych w okolicy zamieszkania, przy czym dla 84% ta kwestia jest bardzo ważna. Wszystkie zapytane o to kobiety stwierdziły, że tereny zielone w okolicy miejsca zamieszkania są dla nich ważne. 72% mieszkańców Polski uważa, że w okolicy zamieszkania mają dużo terenów zielonych. Takiego zdania są najczęściej osoby mieszkające na wsi (82%).

9 na 10 respondentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej dwa razy w miesiącu odwiedzało tereny zielone znajdujące się w okolicy. Codziennie robi to 36% respondentów.

Aż 85% badanych ma najbliższy zielony teren w zasięgu do 10 minut drogi piechotą, z czego 56% dzieli od te-renów zielonych zaledwie 5 min drogi pieszo. 83% mieszkańców Polski jest zadowolona z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania. Największym zadowoleniem z ich jakości cieszy się region północno-zachodni (90%).

Wśród najczęściej wymienianych funkcji, jakie powinny spełniać tereny zielone w okolicy zamieszkania, badani wymieniali: funkcję rekreacyjno-sportową (38%), miejsce odpoczynku, relaksu (37%), estetykę, czystość (22%), alejki do spacerowania (16%). ¾ badanych jest gotowych zaangażować się w tworzenie nowych terenów zielonych oraz dbanie o te, które już istnieją.

Red.