Ochrona przyrody - Fredropol bez nowych drzew pomnikowych?

14 października 2019 15:10 2019 Wersja do druku

Głośno było przed wakacjami o akcji krośnieńskich leśników polegającej na wyznaczaniu i zgłaszaniu do urzędów gmin kandydatów na pomniki przyrody. Niestety nie wszystkie rady gmin przychylnie podeszły do propozycji braci leśnej. Przykładem są radni Fredropolu, którzy 21 czerwca odrzucili przedłożony przez wójta Mariusza Śnieżka projekt uchwały w sprawie objęcia ochroną pomnikową 57 drzew na terenie Lasów Państwowych.

Bul z Nadleśnictwa Sierakoście Fot. arch. RDLP w Krośnie

Przed przygotowaniem projektu uchwały wystosowałem do Nadleśnictwa Bircza zapytanie o sprecyzowanie wniosku w przedmiocie sprawowania nadzoru nad pomnikami – przedstawia sytuację wójt. Chodziło m.in. o oznakowanie nowych lokalnych form ochrony przyrody. Nadleśnictwo udzieliło odpowiedzi, przedstawiając dotyczącą sprawy literę prawa, po czym otrzymało pismo informujące o negatywnej opinii gminnej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wnioskowanych pomników, z uwagi na brak środków finansowych na ich utworzenie oraz utrzymanie. Jak dodaje wójt, w tym roku w budżecie samorządu nie ma na to pieniędzy, podobnie jak możliwości przesunięcia środków, aczkolwiek urzędnicy nie kalkulowali ewentualnych kosztów przedsięwzięcia. Z tą informacją wójt przedłożył sprawę radzie gminy, która jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały. – Jeszcze nie wiem, czy w następnym budżecie zaplanujemy rezerwę funduszy na oznakowywanie pomników przyrody, to zależy od tego, czy wpłyną do nas kolejne wnioski. Ta konkretna sprawa jest jednak zamknięta – podsumowuje Mariusz Śnieżek.

Rozumiemy obiekcje samorządu, ale bez względu na tę decyzję zgłoszone drzewa będą dla nas pomnikami przyrody i będziemy o nie dbać, wierząc, że kiedyś znajdą się wśród chronionych prawem – zaznacza Zbigniew Kopczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza. Na szczęście to dotychczas jedyny taki przypadek na 500 drzew wytypowanych w tym roku na pomniki przyrody w krośnieńskiej dyrekcji, choć jeszcze nie wszystkie samorządy ustosunkowały się do wniosków w tej sprawie.

SLV.