Nauka - Raport FAO nt. struktury własności lasów

27 lutego 2019 08:38 2019 Wersja do druku

Na posiedzeniu w Brukseli 14 grudnia Europejska Komisja Ekonomiczna ONZ (UNECE) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) opublikowały raport nt. struktury własności lasów w regionie UNECE. Składają się na niego kraje Ameryki Północnej, Europy, Kaukazu i Środkowej Azji.Fot. Jakub Słowik

Bodźcem do podjęcia tematu był brak rozpoznania naukowego w temacie, w przeciwieństwie do chociażby wiedzy o stanie i funkcjach lasów. Przy wsparciu COST Action FACESMAP (Zmiana stanu posiadania gruntów leśnych w Europie: Znaczenie dla zarządzania i polityki) i organizacji zrzeszających europejskich właścicieli lasów ONZ na początku 2015 r. wystosowała ankietę kompletującą dane krajowe i opinie ekspertów. W efekcie powstała publikacja „Stan posiadania lasów w regionie UNECE”.

Wydawnictwo wskazuje na złożoną strukturę własnościową lasów regionu, nawet biorąc pod uwagę wynoszącą 80% własność publiczną. Wyłączając Kanadę i Rosję, na które przypada 2/3 badanych lasów, drzewostany regionu są w niemal równej proporcji podzielone między dobra publiczne i prywatne, przy czym obiema formami własności zarządza się na podstawie różnorodnych przepisów.

Eksperci zwracają uwagę, że raport potwierdza podstawowe zagrożenie prywatnego sektora leśnego w Europie, jakim jest parcelacja powierzchni leśnej. – Dlatego polityka ramowa UE dotycząca sektora leśnego zawsze powinna uwzględniać możliwości właścicieli lasów i ich motywację przy zarządzaniu swoją własnością, by jak najlepiej wykorzystać ich silne strony. Uhonorowanie prawa własności odgrywa kluczową rolę dla zrównoważonego i trwałego zarządzania lasami – podkreśla FannyPomme Langue, sekretarz generalna Zrzeszenia Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF).

Głównym owocem raportu jest interaktywna baza danych o lasach regionu UNECE i ich formie własności dostępna pod adresem: www.w3.unece.org/PXWeb/en.

SLV.