Konsultacje publiczne standardu FSC - Jest pierwszy polski projekt!

8 lutego 2019 10:47 2019 Wersja do druku

3 stycznia ruszyły konsultacje publiczne pierwszego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski.

Proces rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018 r. od powołania przez Krajowych Reprezentantów FSC w Polsce oraz FSC International Center tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład weszli przedstawiciele różnych grup interesariuszy, podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą (Dariusz Gatkowski z WWF, Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników i Damian Zieliński z DGLP), społeczną (Marek Bodył – redaktor naczelny miesięcznika „Drwal”, Krzysztof Górski ze ZLP w RP i Waldemar Spychalski z SPL) oraz ekonomiczną (Jędrzej Kasprzak ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Rafał Szefler z PIGPD i Maciej Zdzieborski z IKEA).

Grupa wypracowała projekt standardu w drodze konsensusu. –Opublikowany do konsultacji dokument jest wynikiem dużego zaangażowania i intensywnej pracy członków Grupy Opracowującej Standard, co warto docenić. Niezwykle ważne są dla nas także konsultacje publiczne uwzględniające szerokie grono interesariuszy. Kolejnym krokiem będą testy terenowe. Mamy nadzieję, że Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC będzie odzwierciedlał wymogi Zasad i Kryteriów FSC, dostosowując wskaźniki do warunków gospodarczych, społecznych, przyrodniczych i geograficznych Polski – mówi Jacek Szymaniak, koordynator FSC ds. leśnictwa.

W nowym standardzie nie zabrakło nowości. Pojawiła się np. zmiana niezwykle istotna z punktu widzenia prywatnego sektora usług leśnych. Przez pojęcie „pracownika” rozumie się wszystkie zatrudnione osoby, w tym pracowników publicznych, a także osoby samozatrudnione. Uwzględnia się zarówno pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, sezonowych, wszystkich rang i kategorii, z uwzględnieniem fizycznych, administratorów, przełożonych, kierowników, pracowników wykonawców oraz samozatrudnionych wykonawców i podwykonawców. Oznacza to, że kryteria i wskaźniki Zasady 2 „Prawa pracowników i warunki zatrudnienia” będą dotyczyć nie tylko pracowników zatrudnionych w nadleśnictwach, ale wszystkich pracujących w lesie, czyli także pracowników zuli, zarówno wykonawców głównych, jak i podwykonawców.

Po dwukrotnych konsultacjach publicznych oraz testach terenowych Grupa Opracowująca Standard przedstawi finalną propozycję standardu Departamentowi ds. Polityk i Standardów FSC International Center, a następnie do zatwierdzenia przez Zarząd Dyrektorów FSC. Przewidywana data złożenia projektu standardu do FSC IC to listopad 2019 roku.

Projekt nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski oraz formularz do przekazania uwag są dostępne na stronie www.fsc.pl w zakładce „Konsultacje Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC”. Konsultacje potrwają do 5 marca. Ponadto w drugiej połowie lutego w Warszawie FSC planuje otwarte spotkanie konsultacyjne.

Krajowi reprezentanci FSC zapraszają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag. 

Red.