Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Pamiątki leśnictwa w skansenie

13 lutego 2018 14:14 2018 Wersja do druku

Zabytkowa leśniczówka, pochodząca z XIX w. wyłuszczarnia nasion, suszarnia runa leśnego, tartak i inne obiekty gospodarcze – pamiątki dawnego leśnictwa w Puszczy Sandomierskiej – są rekonstruowane w ramach osobnego sektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (teren RDLP w Krośnie). To pierwsze takie przedsięwzięcie w polskim muzealnictwie.


Starania o zachowanie leśnych zabytków kultury materialnej rozpoczęliśmy prawie 10 lat temu – przypomina Jacek Bardan, dyrektor Muzeum. – Wraz z Kazimierzem Krigerem, ówczesnym nadleśniczym z Kolbuszowej, objechałem wiele miejsc, żeby zidentyfikować obiekty, które miały walory historyczne i zachowały przyzwoity stan, umożliwiający ich przeniesienie do skansenu. Udało się pozyskać całą drewnianą leśniczówkę Zerwanka oraz niezwykłej konstrukcji wyłuszczarnię i suszarnię nasion z Dąbrówek dwa ostatnie obiekty to relikty leśnictwa w dawnej ordynacji Potockich – mówi Bardan.


Obecnie w sektorze leśnym zestawiane są też budynki gospodarcze i suszarnia runa leśnego pochodzące z I połowy XX wieku. Pozyskano je z zachodniej części Puszczy Sandomierskiej.

Pracy pozostało bardzo wiele; ukończenie całości jest możliwe w ciągu dwóch lat, jeśli będzie zapewnione rytmiczne finansowanie robót– zaznacza Bardan. – Mielibyśmy wówczas możliwość, jako jedyny skansen w kraju, prezentacji bardzo bogatej kultury leśnictwa w obszarach zamieszkanych przez Lasowiaków. Jedynej grupy etnograficznej w Polsce, która od lasu bierze swą nazwę – dodaje dyrektor.

Dotychczasowe prace Muzeum finansuje ze swych skromnych środków, posiłkując się dotacjami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Duże nadzieje wiąże z udziałem leśników w przedsięwzięciu.

Podjęliśmy starania o umożliwienie dofinansowania prac z funduszu leśnego. Uważamy, że zachowanie leśnego dziedzictwa regionu to nasz obowiązek – deklaruje Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Chcemy też wziąć udział w przygotowaniu wyposażenia i gromadzenia zbiorów, jak również merytorycznego opracowania wystaw w odrestaurowanych obiektach – dodaje.

Edward Marszałek