ZLP w RP - Nowy przewodniczący

2 maja 2017 11:27 2017 Wersja do druku

Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego (30–31 marca w Sękocinie Starym) nowym przewodniczącym ZLP w RP został wybrany Jarosław Szałata. W tajnym głosowaniu pokonał Henryka Chabowskiego z RDLP w Białymstoku. Wiceprzewodniczącymi wybrano szefów regionów ZLP: Pawła Kanię (Łódź), Krzysztofa Górskiego (Szczecinek), Urbana Kolmana (Lublin) i Marka Cholewę (Katowice).


Jarosław Szałata od 30 lat związany jest z Nadleśnictwem Trzciel (RDLP w Szczecinie), gdzie pracuje jako leśnicy. Znany jest w środowisku jako przyrodnik, publicysta „Głosu Lasu” i „Ech Leśnych” oraz prasy regionalnej, prowadzi internetowy „Blog Leśniczego”. Od lat jest radnym, był przewodniczącym rady gminy Pszczew, a obecnie przewodzi radzie powiatu międzyrzeckiego.


Od lewej: Bronisław Sasin, Halina Stachowska i Jarosław Szałata
Fot. K. Gozdek-Pawłowska

Tuż po wyborze dziękował za kredyt zaufania i deklarował chęć współpracy z przedstawicielami wszystkich regionów i okręgów Związku.

Przewodniczący dotąd związkowi Bronisław Sasin nie kandydował, ponieważ wkrótce wybiera się na emeryturę. 

UZ