Leśnik roku - Za edukację dla edukacji

21 marca 2017 12:06 2017 Wersja do druku

Redakcja „Przeglądu Leśniczego” po raz 18. ogłosiła „Leśnika roku” i „Leśną instytucję roku”. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą dotychczas wyróżnieni, przyznała zaszczytne tytuły dr Magdalenie Frączek i Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


Leśniczka roku wyróżniona została za niekwestionowane osiągnięcia w zakresie edukacji leśnej oraz przekazywanie z pasją wiedzy studentom leśnictwa. Magdalena Frączek jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody w Instytucie Bioróżnorodności Leśnej na krakowskim wydziale leśnym. Koordynuje przedmioty „Edukacja przyrodniczo-leśna” i „Edukacja przyrodnicza”. Dają one studentom niezbędne w pracy edukatora kompetencje. Studia podyplomowe o tym samym tytule zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie „Studia z przyszłością”. Jest inicjatorką projektu edukacyjnego „Lasy dla przedszkolaków” realizowanego od kilku lat przez studentów leśnictwa, a skierowanego do dzieci z krakowskich przedszkoli samorządowych. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Edukatorów Leśnych.

BULiGL doceniono za wieloletnią pracę dla dobra ojczystej przyrody i poprawy jakości gospodarki leśnej oraz za realizowanie wielu innowacyjnych projektów, budowanie wizerunku nowoczesnej firmy i tworzenie przyjaznego klimatu pracy.

Tytuł „Leśnika roku” otrzymali dotąd m.in.: prof. Tomasz Borecki, Kazimierz Szabla, Edward Marszałek czy Andrzej Klocek. Wśród wyróżnionych instytucji były m.in.: GUS, PTL, OKL w Gołuchowie, Nadleśnictwo Baligród czy ZSL w Rogozińcu.

Red.