Puszcza Białowieska - Zakazy wstępu

21 marca 2017 12:04 2017 Wersja do druku

Nadleśniczowie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej – Hajnówka i Białowieża – utrzymują zakazy wstępu do lasu. Co ciekawe, w części regionu zakazy utrzymują się już od wiosny ub. roku. I nic nie wskazuje na to, żeby szybko zostały zniesione. Najnowsze obowiązują bowiem nawet do końca 2017 r. lub do odwołania.


W Białowieży nadleśniczy zamknął dla turystów i mieszkańców część lasu od 1listopada 2017 r. do odwołania. Z kolei najnowszy zakaz (poszerzony obszar nim objęty) dla nadleśnictwa obowiązuje od 1lutego i znów aż do odwołania. Przyczyna zakazów jest oczywista – zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jakie stwarzają uszkodzone przez kornika drukarza zamierające drzewostany. Zakazem objęto: szlaki zielony, czarny, niebieski, Tryb Jagielloński oraz część dróg leśnych. Wszystkie miejsca trzeba było oznaczyć charakterystycznymi żółtymi tablicami.


Fot. RaZ

W komunikacie o zakazach nadleśnictwo zapewniło, że na bieżąco prowadzi prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Ze względu na skalę nagromadzenia stojących, martwych drzew oraz panujące zmienne warunki pogodowe związane z porą roku zasada przezorności nakazuje traktowanie bezpieczeństwa ludzkiego jako wartości nadrzędnej. Jednostka nie wyklucza też – z uwagi nadynamiczną sytuację w Puszczy – poszerzenia zakazu na inne szlaki turystyczne i drogi leśne.

Podobną przezornością wykazuje się Nadleśnictwo Hajnówka. Wcześniej zakaz obowiązywał od 1 maja do 31 grudnia 2016 roku. Aktualny obejmuje cały bieżący rok.

Red.