Nowelizacja prawa łowieckiego - Na szkody zabrakło czasu

22 lutego 2017 13:14 2017 Wersja do druku

Rządowym projektem zmian w prawie łowieckim, m.in. pomysłem, by to LP szacowały i likwidowały szkody w uprawach rolnych, zajmuje się specjalna podkomisja. 10 stycznia odbyło się jej pierwsze posiedzenie.


Poza parlamentarzystami licznie stawili się na niej reprezentanci organizacji pozarządowych skupionych w koalicji „Niech Żyją!” i organizacji rolniczych. Nie zabrakło przedstawicieli MŚ, PZŁ i LP. Jak zwykle przy okazji prac nad prawem łowieckim pojawiło się sporo polemicznych wywodów i emocjonalnych wystąpień. Poza głosami krytycznymi aktywistów przyrodniczych, przeciwko wielu rozwiązaniom ugruntowującym obecny system wypowiadali się reprezentanci organizacji rolników. I to nie tylko Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz rolniczego OPZZRiOR, ale też Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych czy Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku „Rola”. Głównym ich postulatem jest demonopolizacja PZŁ-u: oczekują, by PZŁ w ustawie zastąpić pojęciem „organizacji łowieckich”, umocnienia roli właścicieli i czynnego włączenia w proces zarządzania zwierzyną. Pojawił się np. postulat wprowadzenia obowiązku uzgodnień z izbami rolniczymi.

Propozycją zgłoszoną przez LP był bezpośredni nadzór nad inwentaryzacją zwierzyny prowadzoną przez dzierżawców obwodów, aby zagwarantować jej transparentność. Dyrektor Tomaszewski zapowiedział, że ocena liczebności zwierzyny ma wkrótce zostać włączona do wielkoskalowej inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego w LP.

Z uwagi na obszerność zmian, jakie wprowadzane są w nowelizacji, nie udało się przedyskutować tych budzących największe wzburzenie– szacowania szkód łowieckich przez leśników.

Kolejne spotkanie podkomisji zostało zaplanowane 23–24 stycznia, przed 35. posiedzeniem Sejmu RP.

ADP