PROP - Zmiana składu

8 czerwca 2016 10:54 2016 Wersja do druku

10 maja do skrzynek z pocztą elektroniczną 32 z 39 członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody trafiły odwołania. Minister środowiska Jan Szyszko skorzystał tym samym z kompetencji, jakie dała mu znowelizowana 11 marca ustawa o ochronie przyrody. Przed nowelizacją w PROP obowiązywała kadencyjność, bez możliwości odwołania w jej trakcie. Odwołany skład miał urzędować do 2019 r. (powołany został 24października 2014 r.).


Odwołani zostali m.in. przewodniczący drAndrzej Kepel oraz przewodniczący siedmiu (z ośmiu) komisji tematycznych. W Radzie nie znalazło się miejsce także dla prof. Kazimierza Rykowskiego z IBL-u. Pozostała siódemka członków (m.in. prof. Andrzej Grzywacz z SGGW) otrzymała od Głównego Konserwatora Przyrody zaproszenia na pierwsze posiedzenie nowego składu. Dwie z tych osób, tj. Dariusz Anderwald i Ryszard Topola, złożyły jednak rezygnację z udziału.

Rada może liczyć od 20 do 40 członków. Zaproszenia do prac w PROP otrzymały 22nowe osoby, m.in. czterej członkowie Rady Naukowej Leśnictwa: Jacek Hilszczański (IBL), Janusz Sowa (WL UR w Krakowie), Tadeusz Kowalski (WL UR w Krakowie)
i Bogdan Brzeziecki (WL SGGW). Zwraca się uwagę, że siedmiu członków to osoby związane z SGGW, cztery osoby reprezentują ogrody zoologiczne, a dwie – botaniczne. Znalazło się też miejsce dla przedstawiciela LP (Stefan Traczyk z Nadleśnictwa Jabłonna, RDLP w Warszawie) i PZŁ (Bartłomiej Popczyk).

Jako konkretny powód zmian resort podawał początkowo opóźnienia w wydawaniu opinii dotyczących CITES. Zajmowała się nimi komisja składająca się z sześciu osób, z której odwołano trzy, przy czym od kilku miesięcy MŚ niewystarczająco finansowało jej prace. Ostatecznie minister przyznał jednak, że jest i inny powód: niekonsultowanie stanowiska Rady z ministrem środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej.


 Prof. Wanda Olech została przewodnicząca PROP
 Fot. www.smz.waw.pl

Na inauguracyjnym posiedzeniu PROP (16 maja) nową przewodniczącą została prof. Wanda Olech z SGGW, zoolog specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących żubrów.

UZ