Studia podyplomowe SGGW - Zarządzanie jakością w Lasach

8 czerwca 2016 10:51 2016 Wersja do druku

Trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych, które rozpoczną się w październiku br. Nabór potrwa do końca września, o przyjęciu na studia zdecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ich liczby możliwe jest skrócenie terminu rekrutacji. Uruchomienie edycji uzależnione jest od zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów.


Studia mają na celu poszerzenie wiedzy na temat szeroko pojętych zagadnień zapewnienia jakości produkcji w leśnictwie. Treść programowa oraz poziom merytoryczny zostały ustalone przez członków Rady Naukowej Studiów Podyplomowych, w skład której wchodzą pracownicy SGGW, przedstawiciele nauki leśnej, LP oraz przedsiębiorcy leśni. Studia skierowane są do pracowników regionalnych dyrekcji LP, nadleśnictw, właścicieli i pracowników zakładów świadczących usługi na rzecz LP, pragnących rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

W trakcie kształcenia poruszane są bloki tematyczne: wybrane elementy prawa pracy, zarządzanie środowiskowe, jakość wyrobów i usług, certyfikacja i standaryzacja jakości, certyfikacja wyrobów i usług, tendencje rozwoju technologii prac w leśnictwie, uwarunkowania środowiskowe pracy maszyn leśnych, technologia prac leśnych, nowoczesne, innowacyjne technologie w leśnictwie, praktyczne aspekty wdrażania ISO 9001, narzędzia i techniki zarządzania jakością, audytowanie systemów zarządzania jakością, planowanie jakości, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w firmie, trening umiejętności interpersonalnych, sektor usług leśnych w Polsce i na świecie, podstawy przedsiębiorczości, zarządzania odpowiedzialnością społeczną CSR, zintegrowane systemy zarządzania, zarządzania projektami, standaryzacja w leśnictwie FSC PEFC.

Studia kończą się egzaminem i obroną pracy dyplomowej. Wszyscy absolwenci uzyskują świadectwo wydane przez rektora SGGW. Studenci mogą również uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia DNVGL „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008” – IQA (Internal Quality Auditor).

W trakcie nauki przewidywany jest przynajmniej jeden zjazd terenowy. Podczas ubiegłorocznego spotkania w Krynicy Morskiej w trakcie uroczystej kolacji uczestnicy mogli spotkać się m.in. z dr. inż. Adamem Kwiatkowskim, dyrektorem RDLP w Gdańsku.

Red.