Leśnicy w Powstaniu Warszawskim - Pamięć o bohaterach stolicy

14 października 2015 09:56 2015 Wersja do druku


31 lipca, w przeddzień 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przed gmachem Ministerstwa Środowiska odbyła się uroczystość upamiętnienia powstania.

Przed tablicą poświęconą leśnikom, którzy ponieśli śmierć w czasie okupacji, wieniec złożył minister środowiska Maciej Grabowski. Towarzyszyli mu pracownicy resortu i poczet sztandarowy leśników-kombatantów. Płk Zbigniew Zieliński wspominał m.in. Teofila Lorkiewicza, członka Delegatury Rządu na Kraj w randze ministra leśnictwa (przed wojną dyrektora LP w Poznaniu i Toruniu), który poległ 3 sierpnia 1944 r. w okolicach pl. Unii Lubelskiej. Wspominano także Stefana Bocka, byłego naczelnika wydziału Naczelnej Dyrekcji LP, który w czasie okupacji pełnił funkcję zastępcy gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” oraz prof. Seweryna Dziubałtowskiego, dziekana wydziału leśnego i prorektora SGGW.           Fot. Arch. autora

Tego dnia członkowie Zarządu Koła Leśników-Kombatantów przy MŚ zostali udekorowani honorowymi odznaczeniami za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Red.