Ustawa o lasach - Nawet 200 tys. zł kary...

18 lutego 2015 13:56 2015 Wersja do druku

…za nielegalne drewno. Tyle może wynosić najwyższa kara za nielegalny handel drewnem. 20 stycznia rząd przyjął kolejny projekt nowelizacji ustawy o lasach. Tym razem zmiana przepisów dotyczyła właśnie obrotu surowcem drzewnym i produktami z drewna.

Przypomnijmy, że chodziło o dodanie w polskiej ustawie zapisów z przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemu zezwoleń na przewóz drewna do UE, tzw. FLEGT, oraz handel nim i jego przetworami (EUTR). Zmiany w przepisach nakładają na podmioty handlujące drewnem kolejne obowiązki. Chodzi m.in. o gromadzenie dokumentacji potwierdzającej legalne pochodzenie drewna. Za brak dokumentów i wprowadzanie do obrotu trefnego surowca przedsiębiorcom będą grozić kary w zakresie od 20 do nawet 200 tys. zł. Trudno się chyba nie zgodzić, że wypełniono założenie o skuteczności, proporcjonalności i odstraszającej roli kar.

Podmiotem weryfikującym zezwolenia FLEGT będą naczelnicy urzędów celnych. Ale na tym nie koniec. Inspekcja Ochrony Środowiska skontroluje podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty (tu ewentualne kary zaczną się od 500 zł).

Zmiany regulują też sprowadzanie drewna z krajów nieobjętych FLEGT. Import możliwy będzie tylko z tych państw, które podpisały tzw. umowę partnerską (dotychczas zrobiły to m.in. Kongo, Ghana, Indonezja, Kamerun, RPA).

Polska pod koniec ub. roku plasowała się na szarym końcu wg stopnia wdrożenia przepisów FLEGT i EUTR (na czwartym miejscu od końca, a przepisy UE obowiązują od marca 2013 r.).

Procedowanie zmian trwa w przyspieszonym trybie, m.in. z tego powodu maksymalnie skrócono konsultacje społeczne.

UZ