Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych - Spotkanie z ministerm gospodarki

3 października 2014 11:41 2014 Wersja do druku

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych spotkali się z ministrem gospodarki, aby przedstawić mu problemy swojej branży.

Spotkanie, do którego doszło 27 sierpnia w Warszawie, było wyjątkowe. Dotychczasowe starania SPL o zainteresowanie decydentów problemami przedsiębiorców leśnych koncentrowały się na resorcie środowiska i Lasach Państwowych. Niejako tradycyjnie, bowiem większość zul w procesie prywatyzacji wyszła z nadleśnictw. Tymczasem każdy zul to przecież niezależna firma i część polskiej przedsiębiorczości. Zainteresowanie resortu gospodarki winno być więc naturalne.

Z wicepremierem Januszem Piechocińskim (na zdj. w środku) spotkali się prezes SPL Jan Kubiak (na zdj. z prawej) i wiceprezes Romuald Roman (na zdj. z lewej). Przedstawili historię powstania, cele i działania SPL oraz scharakteryzowali najbardziej pilne problemy, których rozwiązanie pozwoliłoby na większą stabilizację i wyższą efektywność firm leśnych.                    Fot. Arch. SPL

Mowa była nt. prawa zamówień publicznych: kryteriów pozacenowych i ceny rażąco niskiej w przetargach. Przedsiębiorcy pytali o możliwości wsparcia inwestycyjnego polskich firm, aby w przyszłości mogły one konkurować z zachodnimi. Dyskusja dotyczyła także propozycji zwrotu VAT zawartego w paliwie, którą cieszą się obecnie rolnicy – sektor usługowy leśnictwa zużywa wg szacunków 30 mln l paliwa i olejów.

Janusz Piechociński został zaproszony na spotkanie z szerszym gronem przedsiębiorców leśnych w październiku.

Red.