Narodowy Program Leśny - \"Rozwój\" - kolejny panel ekspertów

3 października 2014 10:52 2014 Wersja do druku

Prace nad Narodowym Programem Leśnym nie ustają. Piąty z zaplanowanych siedmiu paneli ekspertów odbędzie się 17 września w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie k. Warszawy.

Tym razem dyskusja dotyczyć będzie szeroko rozumianego rozwoju związanego z lasami.

W panelu „Rozwój. Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju” udział może wziąć każdy zainteresowany. Jak zwykle przewidziano możliwość osobistego wysłuchania referatów i towarzyszącej im dyskusji (zgłoszenia przyjmowane są do 10 września) oraz śledzenia transmisji on-line na stronie internetowej NPL. Po zakończeniu panelu eksperci będą dostępni na czacie, dzięki czemu możliwa będzie z nimi zdalna dyskusja o prezentowanych zagadnieniach.

Tradycyjnie kilka dni po panelu organizatorzy udostępnią wszystkie nagrania i referaty w wersji cyfrowej.

Panel będzie okazją do wysłuchania referatu profesorów Jerzego Hausnera i Tomasza Żylicza „Aksjologiczne podstawy i systemowo-ekonomiczne reguły racjonalnej gospodarki i polityki leśnej”, wygłaszanego już w 17 czerwca w Kielcach podczas Krajowej Narady Leśników. Prof. Hausner zaproponował wówczas zmianę formy organizacyjnej LP na korporację prawa publicznego. Niewątpliwie panel NPL będzie okazją do przedyskutowania tego i innych pomysłów.

Lasy dają pracę i to zarówno lokalnie, jak i globalnie. To aksjomat, jednak dla żądnych dowodów nie zabraknie faktów to potwierdzających, m.in. w formie danych statystycznych. Prelegenci zastanowią się nad tym, jakie są perspektywy rozwoju sektora leśno-drzewnego, także w ujęciu „zielonej gospodarki”, jakie bariery napotyka sektor i jak układa się współpraca między drzewiarzami a leśnikami. Nie zabraknie pomysłów, jak przetrwać wzloty i upadki koniunktury.

Cieszy fakt, że poruszone zostaną problemy, z jakimi borykają się prywatni właściciele lasów.

Uczestnicy zastanowią się także nad rosnącymi potrzebami na surowce drzewne i niedrzewne, rosnącą rolą kobiet w leśnictwie i problemami stojącymi przed lasami i leśnictwem w obliczu rosnącej urbanizacji.

Relacje z przebiegu panelu zamieścimy w „Lesie Polskim”. Czytelników zachęcamy do dyskusji z tezami NPL na naszych łamach.

Następny panel – „Organizacja – Wizja leśnictwa w Polsce. Wizja i misja organizacji gospodarczej PGL LP” odbędzie się także w siedzibie IBL 18 listopada.

"Las Polski" patronuje powstawaniu Narodowego Programu leśnego.