Krajowa Narada Leśników - Jubileuszowe spotkanie

15 lipca 2014 13:20 2014 Wersja do druku

Od mundurów kilkuset leśników przybyłych z całej Polski na Krajową Naradę Leśników zazieleniła się kielecka hala targowa. Na jubileuszowa naradę, zorganizowaną 17 czerwca, stawili się nadleśniczowie i dyrektorzy RDLP. Charakter spotkania dyktowały obchody 90-lecia LP.

Najwięcej komentarzy wzbudziło wystąpienie prof. Jerzego Hausnera, członka Rady Polityki Pieniężnej. Nie dość, że przypadło na kilka dni po ujawnieniu tzw. afery taśmowej, której uczestnikiem mimowolnie stał się Hausner, i dzień posiedzenia RPP, to zawierało także kontrowersyjne dla niektórych słuchaczy tezy.

W referacie o ekonomicznych uwarunkowaniach gospodarki leśnej Jerzy Hausner zaproponował m.in., by LP zmieniły formę organizacji prawnej na korporację prawa publicznego. Zdaniem profesora obecny stan prawny Lasów jest niedookreślony i nieadekwatny do podejmowanych przez nie działalności. – LP są w pewnym stopniu zrównane ze zwykłym przedsiębiorstwem, a faktycznie zwykłym przedsiębiorstwem nie są. Są czymś, co nazywam korporacją publiczną. Hausner zaznaczał także, że aby racjonalnie działać, korporacja takamusi być politycznie autonomiczna i profesjonalnie zorganizowana. Powinna mieć w pełni i trwale zagwarantowaną własność Skarbu Państwa. Nie powinna mieć zdolności upadłościowej. Poparł też dodanie do Konstytucji zapisu, któryuniemożliwiałby prywatyzację LP.

Minister środowiska Maciej Grabowski zapewniał natomiast o dobrej kondycji finansowej LP. – Zasoby finansowe LP są bezpieczne, o czym świadczy przyjęty plan finansowo-gospodarczy na bieżący rok. Mimo nowych obciążeń finansowych LP planują na najbliższe lata istotne inwestycje oraz wzrost zatrudnienia – mówił.

Do kwestii pracowniczych odnosił się również dyrektor generalny LP Adam Wasiak. – LP to dziś całkowicie odrębna firma. Bogata przez swoich pracowników – chwalił.

Minister środowiska wręczył odznaczenia przyznane na jego wniosek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Piotr Grygier, dyrektor RDLP w Poznaniu, Złoty Krzyż Zasługi – Jerzy Szczegielniak z RDLP w Łodzi, Srebrny Krzyż Zasługi – Henryk Żak z RDLP we Wrocławiu, a Brązowy Krzyż Zasługi – Zbysław Thomas z RDLP w Pile, Kazimierz Trzaskowski z RDLP w Białymstoku, Grzegorz Wójcik z RDLP w Krośnie. Przyznano także Medal Złoty za Długoletnią Służbę. Otrzymał go Kazimierz Sikora z RDLP w Katowicach.

Odznaczenia przyznał także dyrektor generalny LP. Wręczył Złoty Kordelas Leśnika Polskiego Janowi Kubiakowi – prezesowi Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Jeden z kordelasów przypadł Programowi I Polskiego Radia i TVP za promowanie wizerunku polskich lasów jako dobra narodowego.

UZ