Mundur leśnika - W obronie godła

10 lutego 2014 14:14 2014 Wersja do druku

Związek Leśników Polskich RP (ZLP) i Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (KSPL) zabrały głos w sprawie mundurów. Z większości zaproponowanych zmian w umundurowaniu leśników związkowcy są zadowoleni, ale… Zdecydowany sprzeciw budzi rezygnacja z elementów godła państwowego przy mundurze wyjściowym i kurtkach mundurowych (o zmianach w umundurowaniu pisaliśmy w numerach 20 i 22/2013 „Lasu Polskiego”).


Rada Krajowa ZLP na posiedzeniu 6 grudnia sporządziła pisemne wystąpienie przekazane dyrektorowi generalnemu LP. Powołując się na 200 lat tradycji munduru leśników, ZLP nie zgadza się na rezygnację z widocznego godła państwowego na mundurze. Choć wg projektu rozporządzenia mundurowego z listopada ub. roku (projekt ma charakter wewnętrzny) godło miało pojawić się na guzikach munduru wyjściowego, plakietkach i metalowych identyfikatorach Straży Leśnej, to jednak na prezentowanych w tym czasie wzorach godła na guzikach nie było. Próbna kolekcja sortów została uszyta wcześniej i opatrzona guzikami z logo „LP”.

Związkowcy na brak orła zareagowali zdecydowanym głosem. Zaproponowali też, by nie rezygnować z naszywki z godłem na bluzie i czapce codziennej oraz kurtce całorocznej. Warto zauważyć, że nawet w czasie, gdy Polski nie było na mapie Europy, polscy leśnicy nosili zielony mundur z godłem w postaci Orła Białego – czytamy w wystąpieniu.

W jeszcze ostrzejszym tonie wypowiada się KSPL „Solidarności”. Na XVII walnym zebraniu delegatów związku (25 i 26 listopada ub. roku) przyjęto stanowisko i uchwałę, w której czytamy: Próba wyeliminowania wyróżnienia i zmarginalizowania narodowego charakteru naszej służby, a tym samym PGL LP, nigdy nie może uzyskać akceptacji naszego Związku. W stanowisku jest jeszcze ostrzej: Odbieramy te zamiary jako próbę pozbawienia polskich leśników i LP (…) oznak i znamion służby państwowej. Żądamy pozostawienia w spokoju polskiego orła na mundurach leśników, nie ma i nie będzie zgody, przyzwolenia ze strony NSZZ „Solidarność” na zniesienie wizerunku orła z umundurowania leśników. Uważamy sam zamiar (…) za niebywale skandaliczny.

Wiele wskazuje, że te wystąpienia poskutkowały. Z nieformalnych informacji wynika, że resort środowiska, nie chcąc dodatkowo zaogniać napiętej sytuacji po zmianie ustawy o lasach, popiera umieszczenia godła na mundurowych guzikach.


Niektóre panie, nie czekając na zmiany, już dziś noszą damską wersję krawatu. Na zdj. Agnieszka Kujawska, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Chojna (Fot. C. Kujawski)

Zostaje jeszcze rezygnacja z czapek (maciejówek) noszonych do munduru wyjściowego, co także nie podoba się związkowcom (ZLP): czapka z godłem państwowym zakładana na szczególne, uroczyste okazje, np. przez członków pocztów sztandarowych, podkreśla rangę zawodu leśnika. Brak czapki, a wraz z nią srebrnego orzełka, to jeszcze bardziej widoczna rezygnacja z symbolu narodowego niż w przypadku guzików. Zaproponowano więc utrzymanie czapki jako równorzędnej dla kapelusza (ten w projekcie znów zdobi logo LP).
Związkowcy zwracają też uwagę na używanie określeń „strój korporacyjny” lub „strój leśnika”, co znacznie obniża rangę munduru.
Całkowitą nowością, o jaką wystąpił ZLP, jest damska wersja krawatu do munduru wyjściowego. Krawatnik (na zdj.) spinany miałby być guzikiem z godłem państwowym. Już dziś chętnie wykorzystują go panie z Nadleśnictwa Chojna (RDLP w Szczecinie). – Zaproponowałam koleżankom w nadleśnictwie tę wersję krawatu. Pomysł chwycił i teraz chętnie uzupełniają strój tym elementem – mówi Ewa Wysocka, pracująca w dziale technicznym nadleśnictwa.O zmianach wiadomo od pewnego czasu, jednak nie wszyscy noszący leśny mundur mieli okazję zapoznać się z propozycjami. Jakkolwiek wypełniali mundurową ankietę on-line, to jednak najczęściej nie widząc wcześniej prototypowej kolekcji. Związkowcy pytają więc, jak ze zmianami zostaną zapoznani wszyscy pracownicy LP.

UZ