Status PGL LP - Podpisy za referendum

10 lutego 2014 14:03 2014 Wersja do druku

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, którym kieruje prof. Jan Szyszko, ruszyło z akcją zbierania podpisów w sprawie ogólnokrajowego referendum. Dwa pytania mają dotyczyć przyszłości LP i uwolnienia obrotu gruntami.


Akcja to oczywiście pokłosie nałożenia na LP dodatkowego obciążenia na rzecz budżetu państwa. Stanowisko prof. Szyszko w tej sprawie jest dobrze znane, a streszcza je m.in. wypowiedź w wywiadzie na łamach „Naszego Dziennika”: Po zabraniu pieniędzy i doprowadzeniu do bankructwa lasy podzielą los stoczni czy szpitali czy też Polskich Kolei Państwowych. Trzeba będzie je sprzedać, i to tym, którzy mają pieniądze i którzy będą mogli je nabywać już w roku 2016, kiedy to będzie możliwy obrót polską ziemią w skali międzynarodowej (Chodzi o przepis ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zgodnie z którym po 12 latach od przystąpienia Polski do UE przy zakupie nieruchomości rolnych i leśnych przestanie być wymagane specjalne zezwolenie MSWiA, termin ten upływa 1 maja 2016 r.).

Stowarzyszenie chce, by wszyscy Polacy mogli odpowiedzieć na pytania:

1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991 r. o lasach (…), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców pięciu najbogatszych Państw UE?

Do zainicjowania referendum potrzeba 0,5 mln podpisów. Przypomnijmy, że stowarzyszenie odniosło już sukces w podobnej akcji. Przez kilka miesięcy na przełomie lat 2010/11 udało mu się zgromadzić ponad półtora miliona podpisów za referendum w sprawie włączenia LP do sektora finansów publicznych. Rząd wycofał się z tego pomysłu, a parafowane listy zostały zdeponowane w Sejmie.

Więcej o akcji na www.ekorozwoj.pl.         

RaZ