Ochrona przyrody - Nowe listy gatunków

11 kwietnia 2013 16:22 2013 Wersja do druku

Mandarynka, bernikla kanadyjska jako gatunki łowne, ochrona częściowa kuny leśnej, borsuka, myszy leśnej, łyski i czernicy. Żmija zygzakowata, ropucha szara, żaba śmieszka czy padalec – tylko z ochroną częściową. Rewolucja w ochronie grzybów – rezygnacja z ochrony 32 gatunków, objęcie ochroną 192 nowych gatunków, zmiana reżimu dla 51 gatunków. Takie m.in. propozycje znalazły się w opracowaniach aktualizujących listy gatunków zwierząt, grzybów i roślin objętych ochroną gatunkową.


Opracowania zleciła GDOŚ, a wykonało je PTOP „Salamandra”. Przez dwa dni 12 i 13 marca naukowcy dyskutowali w Warszawie nad zmianami przepisów. A dyskutowano burzliwie, ponieważ przygotowane listy budzą wiele kontrowersji. Wiele osób podnosi głos, że nowe wykazy może i spełniają naukowe wymogi reżimów ochrony, jednak nie są dostosowane do tych, przed którymi chronić mają – do społeczeństwa. O ile łatwiej wytłumaczyć Kowalskiemu, że wszystkie płazy i gady podlegają ochronie, niż wskazać pojedyncze gatunki. Chronienie grup zwierząt ma często sens np. w przypadku owadów.  Jednak z uwagi na pospolite występowanie niektórych gatunków zaproponowano zmiany, mogące w rezultacie przynieść więcej szkód niż pożytku. I tak np. ochronie podlegały wszystkie chrząszcze z rodzaju biegacz. Autorzy projektu proponują, by część z nich pozbawić ochrony (np. biegacz fioletowy), a część przenieść do ochrony częściowej (biegacz leśny). Konia z rzędem temu, kto przeciętnemu obywatelowi poda różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami tych chrząszczy. Leśnicy na pewno „ucieszą się” z objęcia ochroną strefową zagłębka bruzdkowanego: strefa ochronna chrząszcza miałaby obejmować całe wydzielenie, na którym go stwierdzono.

Sama tylko analiza dotycząca zwierząt kosztowała GDOŚ ponad 36 tys. zł. Zapytanie cenowe Dyrekcja wysłała poza „Salamandrą” także do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.

Do 27 marca można było zgłaszać swoje uwagi do projektu. Poprawiony projekt będzie przedstawiony jeszcze do konsultacji społecznych. Planuje się przyjęcie zmian list gatunków chronionych do końca 2014 roku.

UZ