Związek Leśników Polskich w RP - Nowy przewodniczący, nowe wyzwania

27 grudnia 2012 07:49 2012 Wersja do druku

V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP zebrał grono 140 delegatów, reprezentujących 10 tys. członków z terenu kraju. Najważniejszym wydarzeniem spotkania stały się wybory nowego prze-wodniczącego. Został nim, po prawie 20 latach nieprzerwanych rządów Jerzego Przybylskiego, Bronisław Sasin.

Spotkanie miało na celu nie tylko wybór nowego szefa, ale także wytyczenie zadań Związku na najbliższe lata. A tych jak zawsze jest wiele, choć nie są one niczym nowym.
Wśród
uchwał, które obligują ZLP do działania, są znane czytelnikom „Lasu Polskiego” kwestie szybszego wykupu mieszkań służbowych i ustalenie rekompensat z tytułu konieczności wcześniejszego ich opuszczenia, pełny zwrot kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych, opracowanie nowej siatki płac i awansów, a także kwestie uregulowania stroju „korporacyjnego”.
Przed nowym przewodniczącym stają też nowe wyzwania – jak choćby kwestie związane z utworzeniem sanatorium dla chorych na boreliozę w Krynicy Zdroju (taki wniosek składa też
leśnaSolidarność”), czymożliwości pobierania deputatu opałowego „z góry”. Nierozwiązana (choć z perspektywami na jej rozwiązanie) pozostaje także sprawa odpowiedzialnościpracowników LP za przeładowane samochody z drewnem – tu także delegaci oczekują zaangażowania ZLP.
Nie zapomniano także o parkach narodowych – ZLP postuluje zwiększenie dotacji z budżetu dla parków, co miałoby być rekompensatą za brak podwyżek przez ostatnie cztery lata. Dzi
ś pracownicy parków z zazdrością patrzą na uposażenie leśników zatrudnionych w LP.
W imieniu dyrektora generalnego LP bieżącą sytuację finansową Lasów przedstawiła Zofia Chrempińska (obecnie doradca dyrektora) oraz zapowiedziała niewielkie zmiany w zatrudnieniu na 2013 r., polegające na zwiększeniu liczby pracowników o ok. 300 etatów.

Red.