PTL Oddział w Krośnie - Jest tablica. Będzie pomnik?

27 grudnia 2012 07:44 2012 Wersja do druku

Upamiętnieniu dyrektora Adama Loreta w miejscu jego urodzenia poświęcona była konferencja, która odbyła się 29 listopada w I Liceum Ogólnokształcącymw Jaśle.
W trakcie sesji popularno-naukowej
zaprezentowano trzy referaty tematyczne. O Jaśle w czasach Loreta mówił Mariusz Świątek z tamtejszego MuzeumRegionalnego. Osiągnięcia Lasów Państwowych w przedwojennej Polsce omówił Marek Marecki, przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Krośnie, zaś Edward Marszałek przypomniał sylwetkę i dokonania dyrektora Loreta.Po prezentacji filmu „Adam Loret – szkic do portretu” jego autor, Jacek Frankowski, omówił projekty pomników zasłużonego dyrektora, będące efektem konkursu rozpisanego przez LP.
Na zakończenie konferencji w holu liceum
odsłonięto tablicę upamiętniającą Loreta jako ucznia. Jodłowe warkocze uroczyście przecięli: Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, dr hab. Jan Głaz, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTL i dr inż. Artur Królicki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, a tablicę uroczyście poświęcił ks. dr Jan Cebulak, dusz-pasterz leśników podkarpackich.
Cieszę się, że udało nam się upamiętnić
jaślanina, wybitnego działacza gospodarczego piękną tablicą, teraz czas na pomnik – powiedział burmistrz Czernecki.
Organizatorami konferencji byli: samorząd Jasła, I LO w
Jaśle, RDLP w Krośnie i PTL Oddział w Krośnie. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół Sygnalistów z Technikum Leśnego w Lesku, zaś o wystrój pomieszczeń i oprawę plastyczną zadbali leśnicy z Nadleśnictwa Kołaczyce.

Tekst i zdjęcie: Edward Marszałek