Walny Zjazd leśnej \"Solidarności\" - Z ministrem, bez dyrektora

27 grudnia 2012 07:42 2012 Wersja do druku

Doroczny, XVI Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” już za nami. Tym razem delegaci z terenu całego kraju spotkali się 19 i 20 listopada w Gołuchowie.
Gościem
specjalnym spotkania był wiceminister środowiska Janusz Zaleski, który wziął udział w dyskusji na tematy nurtujące związkowców, czyli – nowelizacji ustawy o lasach, przewidywanego od 2014 r. podatku CIT od zysków z gospodarki leśnej, zniesienia trybu powołania w Służbie Leśnej, polityki mieszkaniowej i wykładni Ministra Finansów w sprawie podatków, służebności dróg, kilometrówki i jazd terenowych. Mówiono także o gorącym temacie zmian w funkcjonowaniu Inspekcji LP.Związkowcy oceniają dyskusję jako bardzo merytoryczną. Obok spraw poruszonych z udziałem ministra, podkreślano potrzebę pilnego uporządkowania PUZP dla pracowników LP, siatki płac i podniesienia stawki wyjściowej, grupowych ubezpieczeńzdrowotnych oraz indywidualnych kont w III filarze emerytalnym. Nowy temat to propozycja utworzenia szpitala-sanatorium dla cierpiących na boreliozę. Krytycznie odniesiono się do niezłożenia ofert pracy wszystkim inspektorom, w związku z przekształceniami w Inspekcji LP pomimo składanych wcześniej deklaracji, że sytuacji takich nie będzie. Zaskoczenie budziły przykłady kontynuowania procesu optymalizacji w LP, która wg słów dyrektora generalnego LP została zakończona. Uporządkowania wymaga zasada wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Kontrowersje budzi perspektywa możliwości zatrudniania obcokrajowców w Służbie Leśnej (zapowiadana w nowelizacji ustawy).
Odrębną kwestią były także, sygnalizowane przez delegatów z BULiGL, stale pogarszające się stawki
wynagrodzeń.
Wyrażono też oczekiwanie zapraszania na kolejne zjazdy w charakterze ekspertów i konsultantów posłów i senatorów RP, mających w swej biografii członkostwo w „
Solidarności”.
Nieobecność
dyrektora generalnego LP była dla delegatów utrudnieniem w przebiegu obrad i została oceniona krytycznie.
Następny zjazd odbędzie się na terenie RDLP we Wrocławiu.

Red.