Zasady sprzedaży 2013 - Dużo nowego dla hurtowników

27 listopada 2012 08:02 2012 Wersja do druku

20 listopada ruszyły procedury oparte na nowych zasadach sprzedaży drewna w LP. Wdrożone rozwiązania wprowadzają kilka istotnych zmian, jak choćby trzy procedury w ramach sprzedaży internetowej: sprzedaż ofertową w Portalu Leśno-Drzewnym dla klientów z tzw. historią zakupów, sprzedaż ofertową w PLD dla firm, które realizują inwestycje (nowość) i aukcje e-drewno – dostępne wyłącznie dla firm.Przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w procedurach sprzedaży ofertowej będą mogli zawierać z LP bezterminowe umowy z gwarancją zakupu drewna w ilości do 70% średnich zakupów z ostatnich trzech lat.
Novum portalu jest też „zamawianie” surowca w PLD wyłącznie na podstawie masy (która to będzie redukowana proporcjonalnie, jeśli przekroczy ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży w tej formie).
Przedmiotem tego typu licytacji nie będzie już cena – tą ustalą poszczególni nadleśniczowie w porozumieniu z właściwymi dyrektorami regionalnymi, na podstawie średnioważonej ceny na daną grupę handlowo-gatunkową, uzyskanej w internetowym przetargu ograniczonym w PLD na drugie półrocze 2012 roku. Wynik sprzedaży ofertowej w PLD będzie podstawą do podpisania przez przedsiębiorcę szczegółowej umowy rocznej.
Z myślą o przedsiębiorcach, którzy rozwijają działalność (lub zwiększają moce przerobowe), do sprzedaży ofertowej wydzielona zostanie pewna masa drewna (niezależnie od tego, czy firmy te posiadają historię zakupów). Warunek jest jeden – trzeba posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie inwestycji.
Na aukcje e-drewno, odbywające się w okresach półrocznych, trafi pozostała część hurtowej puli surowca, nieskierowana do sprzedaży w PLD. Ceny surowca ustalone zostaną na podstawie cen minimalnych za drugie półrocze 2012 roku. Wg LP ceny uzyskiwane na e-drewnie w największym stopniu odzwierciedlają trendy rynkowe, więc to one staną się podstawą do okresowego uaktualniania cen w PLD.

Red.