Kontakt

Siedziba redakcji:

"Las Polski"
ul. Kaliska 1 m. 7 (wjazd od ul. Węgierskiej)
02-316 Warszawa

tel. (22) 659 76 10
email. laspolski@oikos.net.pl