Mundur leśnika

Pracuję w starostwie powiatowym. Zajmuję się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Chciałbym zasięgnąć porady nt. munduru leśnika, ponieważ słyszałem, że osoba na zajmowanym przeze mnie stanowisku ma prawo do munduru. Stąd moje pytanie i wątpliwość - czy mam prawo do jego noszenia, mimo że nie jestem pracownikiem Lasów Państwowych? Czy musi mi go bezpłatnie zapewnić pracodawca, czy muszę go kupić sam? Czy wówczas należy mi się jakiś zwrot kosztów?

Czytaj więcej

Działalność konkurencyjna?

Od dwóch lat jestem współwłaścicielem firmy przewozowej, będąc jednocześnie leśniczym w LP. Moja firma trudni się także przewozem drewna. Nie afiszowałem się ze swoją dodatkową działalnością, ale ostatnio wyszło to na jaw. Szef z główną księgową zarzucili mi, że prowadzę w ten sposób działalność konkurencyjną wobec LP, co jest niezgodne z prawem. Zapowiedziano mi konsekwencje dyscyplinarne, a nawet kary pieniężne. Boję się o utratę pracy. Czy mogę się jakoś bronić?

Czytaj więcej

Zmiana przepisów, ważność egzaminu

Czy po zmianie przepisów zaświadczenie o zdanym egzaminie, według poprzednich przepisów dla kandydata-absolwenta do pracy w LP, jest już nieważne?

Czytaj więcej

Koniec stażu - co dalej?

We wrześniu kończę staż w nadleśnictwie. Co muszę zrobić, by zostać zatrudnionym teraz w Lasach na zwykłą umowę? Czy jako absolwent po odbytym stażu mam większe szanse? Co i kiedy mam zrobić, żeby wzięto mnie pod uwagę przy zatrudnianiu "odgórnym", które raz w roku organizuje moja rdLP?

Czytaj więcej

Opieka nad stażystą

 Od niedawna jestem leśniczym i mam pytanie dotyczące opieki nad stażystą. Co decyduje o tym, że stażysta trafia do takiego a nie innego leśniczego? Czy młody wiek albo krótki staż pracy w LP są tu jakąś barierą? Czy z tytułu ewentualnego powierzenia mi stażysty otrzymam jakieś finansowe korzyści - jeśli tak, to jakie? Czy ponoszę jakąś odpowiedzialność za zakończenie przez niego stażu bez pozytywnego wyniku? Czy w nowych przepisach coś się zmieniło w tej sprawie?

Czytaj więcej

Problemy mieszkaniowe

Od 10 lat jestem pracownikiem LP, w tym od 5 lat w służbie leśnej. Od roku 2000 r. zajmuję jednopokojowe mieszkanie o pow. 24 m2, które od ponad dwóch lat zamieszkuję wraz z żoną, a od roku również z dzieckiem. Moje nadleśnictwo nie ma wolnych większych mieszkań służbowych i nie będzie miało w najbliższej przyszłości, więc jedyne co mogę zrobić, to wynająć na własny koszt, bo innego rozwiązania nie widzę. Jako podleśniczego nie stać mnie na taki wydatek, więc zastanawiam się, czy mam jakieś prawa (związane ze służbą leśną), co do warunków mieszkaniowo-socjalnych i czy na nadleśnictwie ciążą jakieś obowiązki związane z zapewnieniem większego, właściwego co do potrzeb lokum dla mnie i mojej rodziny? Czy ewentualne wynajęcie mieszkania od osoby prywatnej może zostać w jakimś stopniu zrekompensowane przez moją firmę?

Czytaj więcej

Uprawnienia strażników

Zgodnie z art. 47 ust. 8 Ustawy o lasach strażnikowi leśnemu, wykonującemu obowiązki służbowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez LP, przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami. Chodzi mi o dokładne określenie, jakie konkretnie uprawnienia mają strażnicy leśni na podstawie tego przepisu, z wymienieniem konkretnych artykułów w ustawach. Np. czy w zakresie zwalczania kłusownictwa strażnicy leśni są uprawnieni do prowadzenia dochodzenia w sprawach o kłusownictwo?

Czytaj więcej

Nadleśnictwo obciążyło mnie w okresie wypowiedzenia czynszem za zajmowane dotychczas mieszkanie funkcyjne

Po 14 latach pracy od kilku dni jestem odwołanym leśniczym i obecnie do 30 czerwca przebywam na okresie wypowiedzenia. Nadleśnictwo obciążyło mnie w okresie wypowiedzenia czynszem za zajmowane dotychczas mieszkanie funkcyjne. Czy to zgodne z prawem? Czy w okresie wypowiedzenia nie należy mi się również bezpłatne mieszkanie?

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki

Jakiś czas temu przejąłem obowiązki administratora SILP w nadleśnictwie. Czy w związku z tym należy mi się jakieś dodatkowe wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? I czy wynika to z przepisów ustawy, czy też zależy od woli i uznania szefa, bo gdzieś o tym czytałem, ale nie wiem, czy to nadal obowiązuje? Dodam, że dotąd nie otrzymałem takiego wynagrodzenia, a koledzy w innych nadleśnictwach stale je otrzymują. Proszę też o podanie wszystkich wymagań kwalifikacyjnych dla administratorów.

Czytaj więcej

Ile mam czasu na podjęcie stażu po studiach?

W tym roku kończę studia leśne, jednak przed pójściem do pracy w Lasach chciałbym jeszcze pojeździć trochę po świecie, być może podjąć pracę zarobkową za granicą. Mam w związku z tym pytanie - ile mam czasu na podjęcie stażu? Według niektórych źródeł jest to rok, według innych - pięć lat od ukończenia studiów. Co się stanie po upływie tego czasu? Czy stracę prawo do wykonywania zawodu leśnika?

Czytaj więcej

Pokrewieństwo a podległość służbowa

W tym roku kończę studia leśne i chcę podjąć pracę w nadleśnictwie, w którym pracuje mój ojciec (na stanowisku zastępcy nadleśniczego). Po zakończeniu stażu mam zamiar pracować na stanowisku leśniczego. Czy istnieją jakieś ograniczenia odnośnie zatrudniania w LP osób blisko spokrewnionych? Na zakończenie dodam, że za rok o pracę w tym samym nadleśnictwie starać się będzie moja żona. Docelowo chcemy pracować w jednym leśnictwie, na stanowisku leśniczego i podleśniczego. Jak regulują te sprawy przepisy?

Czytaj więcej

Wykształcenie wyższe leśne

Czy tylko ukończenie wydziału leśnego zapewnia uznanie takiego wykształcenia za wykształcenie leśne wyższe? Mam ukończone technikum leśne, a we wrześniu ukończyłem studia inżynierskie na kierunku technika rolnicza i leśna. Mimo to nie zaliczono mi tego jako wykształcenia wyższego leśnego, przez co - zgodnie z tabelką dotyczącą stopni zawodowych służby leśnej - nie mogę awansować. Czy to zgodne z przepisami?

Czytaj więcej

Zwolnienie po urlopie

Jestem zatrudniona w nadleśnictwie na stanowisku podleśniczego. 1 listopada 2005 r. wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Słyszałam, że mam być zwolniona, takie chodzą słuchy. Czy jest możliwe, że bez żadnej przyczyny zostanę rzeczywiście zwolniona? Mam tzw. czystą kartotekę - żadnych upomnień, nagan itd. Czy zatem nadleśniczy może mnie zwolnić bez powodu, np. tłumacząc się koniecznością redukcji etatów? Czy może to uczynić zaraz pierwszego dnia po moim powrocie do pracy, czy musi odczekać jakiś okres czasu, bo z tego co wiem, w trakcie trwania urlopu uczynić tego nie może?

Czytaj więcej

Ryczałt na kancelarię

Jestem leśniczym mieszkającym w leśniczówce, która nie posiada osobnego wejścia do kancelarii. Chciałbym się dowiedzieć na jakiej podstawie powinien być przyznany leśniczemu ryczałt: za sprzątanie kancelarii, za zużycie energii - jeśli nie ma osobnego licznika, a w okresie jesienno-zimowym za ogrzewanie kancelarii. Ciekawi mnie, czy o wysokości ryczałtu może decydować samodzielnie nadleśniczy? Jeśli tak, to czy mamy tyle ryczałtów ile nadleśnictw?

Czytaj więcej

Kto zapłaci za zabezpieczenie broni?

Jestem strażnikiem leśnym w nadleśnictwie. Chciałbym się dowiedzieć, kto ma obowiązek poniesienia kosztów na zabezpieczenie broni palnej, jeśli przechowuję służbową broń w domu?

Czytaj więcej

Kredyt leśny na zakup samochodu

W 2003 r. zapisałem się po tzw. kredyt leśny na zakup samochodu. W tym roku otrzymam go, ale słyszałem, że właśnie zmieniły się przepisy dotyczące nabywania samochodów tą drogą. Co to za zmiany? Czy to prawda,że teraz kredyt ten jest już oprocentowany, a przyznana kwota większa niż do tej pory? Podobno różnie to wygląda w różnych nadleśnictwach.

Czytaj więcej

Nagroda jubileuszowa

Pracuję zawodowo od 1 kwietnia 1965 r., zaś w Lasach Państwowych od 8 sierpnia 1984 r. Przepracowałem więc 20 lat w LP oraz 20 lat w innych zakładach. Ostatnią nagrodą, jaka otrzymałem w LP, była nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w LP. Otrzymałem ją 07 sierpnia 2004 r. Wcześniej, bo 31 marca 2000 r., otrzymałem nagrodę jubileuszowa za przepracowanie 35 lat. Chciałbym wiedzieć, czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa za przepracowane 40 lat pracy?

Czytaj więcej

Czy można karać dwa razy?

W sierpniu zeszłego roku dostałem karę nagany za niedopełnienie obowiązków pracowniczych, a mój podleśniczy - za to samo - dostał karę upomnienia. Ostatnio otrzymaliśmy trzynastkę i w związku z otrzymanymi karami obniżono nam jej wymiar - mi o 30%, a podleśniczemu o 15%. Zostaliśmy więc ukarani za jeden czyn dwa razy, a przecież to chyba niezgodne z prawem? Znaleźliśmy nawet w układzie zbiorowym pracy zakaz dwukrotnego karania za to samo. Kto ma więc rację?

Czytaj więcej

Czy skazany może zostać przyjęty do służby leśnej?

Ubiegam się o przyjęcie do służby leśnej. Wiem, że powinienem mieć ,czyste konto" tzn. nie być karanym za przestępstwa, wymaga tego Ustawa o lasach. Rzeczywistość niestety jest w moim przypadku inna, więc chciałbym się dowiedzieć, o jakie przestępstwa tu chodzi? I czy sam muszę składając podanie o pracę ujawnić fakt, że byłem skazany?

Czytaj więcej