Odszkodowanie za sarnę

Nie jestem leśnikiem, ale już od 60 lat wielkim miłośnikiem lasu. Jestem też wiernym czytelnikiem "Lasu Polskiego". Kilka dni temu miałem zderzenie z sarną na drodze. Cała prawa część auta rozbita. Wezwałem policję, licząc na to, że będę mógł wnioskować o odszkodowanie. Wszyscy radzili, aby zwrócić się do Lasów albo myśliwych. Następnego dnia byłem w miejscowym nadleśnictwie, by się dowiedzieć, jakie kroki podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Dowiedziałem się, że w takim przypadku nic mi się nie należy i lepiej byłoby dla mnie, gdybym zderzył się z niedźwiedziem, bo wtedy dostałbym rekompensatę. Czy może mi Pani wyjaśnić tę sprawę i czy mam jeszcze jakąś szansę gdzieś skutecznie monitować? Przecież ta sarna należy do Skarbu Państwa i jako właściciel musi być on za nią odpowiedzialny? Czyli to od leśników powinienem dostać odszkodowanie!

Czytaj więcej

Wiosenna impreza

Nadleśniczy zorganizował dla nas wiosenną imprezę integracyjną w odległym zakątku nadleśnictwa. Wszyscy dostaliśmy polecenie uczestnictwa w tej imprezie. Mimo, że jest to spora odległość (60 km) i musiałbym dojechać tam własnym samochodem, odmówiono mi delegacji. Główna księgowa powiedziała, że mi się ona nie należy, bo taki wyjazd, to tylko dobra zabawa - jak to na takich imprezach bywa - a nie żadne wykonywanie obowiązków. Czy ma rację? W związku z zaistniałą sytuacją odmówiłem uczestnictwa w tej imprezie, za co - jak usłyszałem - poniosę konsekwencje.

Czytaj więcej

Rozliczenie dojazdu

Jestem studentem zaocznym wydziału leśnego. Mam podpisaną umowę na refundację studiów z nadleśnictwem, którego jestem pracownikiem (umowa na stałe). Na wyjazdy dostaję delegację, na której jako środek lokomocji podany jest PKS i PKP. Ostatnim razem żadne połączenie nie pasowało mi i na studia pojechałem wspólnie z kolegą z roku jego samochodem prywatnym. Po powrocie napisałem stosowne oświadczenie i zwróciłem się o zwrot pieniędzy za podróż. Powstał problem, bo na delegacji jest napisane, że powinienem jechać PKS albo PKP i rozliczyć bilety. Napisałem więc ponownie oświadczenie z wyjaśnieniem sprawy i poprosiłem o zwrot kwoty najtańszego biletu PKS. W związku z tym, że biletów nie miałem, zwrotu nie otrzymałem, a dodatkowo zarzucono mi niewypełnianie poleceń służbowych, co grozi ukaraniem.

Czytaj więcej

Kradzież mnduru

W godzinach pracy, za zgodą szefa, pobrałem sorty mundurowe (w tym mundur) w firmie, z którą nadleśnictwo miało umowę, i po zapakowaniu ich do samochodu, oddaliłem się. W tym czasie nastąpiła kradzież z włamaniem, w wyniku której utraciłem całość umundurowania. Śledztwo policyjne zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem. Czy w tej sytuacji mogę starać się o przydział nowych punktów? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy kierownik jednostki może mi takie punkty przydzielić, czy raczej muszę zakupić teraz mundur za własne pieniądze?

Czytaj więcej

Sublokatorka

Kilka lat temu objąłem leśnictwo. Niestety, wdowa po moim poprzedniku nie chciała się wówczas wyprowadzić z leśniczówki, odrzucała też kolejne mieszkania zastępcze, które proponowało jej nadleśnictwo. No i stało się tak, że od prawie 10 lat mieszkam w leśniczówce z sublokatorką. Ona na piętrze, ja z żoną i synami na parterze. Jest to mała leśniczówka, mamy ciasno, nawet nie mam na miejscu kancelarii, bo nie było gdzie jej ulokować. W związku z podziałem mamy też m.in. bardzo niekorzystny układ pomieszczeń. Kiedy patrzę na moich kolegów leśniczych, którzy mieszkają sami w leśniczówkach, aż mi żal. I rodzi się pytanie, bo przecież to leśniczówka. Czy jako taka nie przysługuje ona tylko leśniczemu? Moja sublokatorka miała tu mieszkać, według obietnic nadleśniczego, tylko przejściowo, aż zechce się wyprowadzić do jakiegoś innego lokum. Ale tak się przecież nie stanie, tymczasem nam w czerwcu powiększy się rodzina. Nie wiem, jak sobie poradzimy. Czy jest szansa na pozbycie się takich lokatorów z leśniczówki?

Czytaj więcej

Trzynastka 3

W październiku straciłem pracę w nadleśnictwie - rozwiązano ze mną umowę bez wypowiedzenia i podobno - według słów kadrowej - właśnie w związku z tym nie dostałem w tym roku "trzynastki". A przecież przepracowałem 10 miesięcy w tym roku, i to pełnych, więc uważam, że mi się należy. Kto ma rację? Słyszałem też, że w innych nadleśnictwach tak nie jest, że nawet jak kogoś zwolnili, to "trzynastkę", albo choć jej dużą część, jeszcze wypłacali. Proszę o podanie odpowiedniego przepisu prawnego, który coś o tym mówi.

Czytaj więcej

Trzynastka 2

Z dniem 1 września w wyniku porozumienia pracodawców zmieniłem miejsce pracy, przechodząc do pracy w innym nadleśnictwie. Czy za okres przepracowanych 4 miesięcy u nowego pracodawcy otrzymam część "trzynastki"?

Czytaj więcej

Trzynastka

Zakończyłem pracę w jednym nadleśnictwie, w którym pracowałem 4 lata, do końca lutego 2006 roku. Przeprowadziłem się na drugi koniec Polski, gdzie znalazłem pracę w innym nadleśnictwie od 1 kwietnia 2006 roku. Czy za 2 miesiące przepracowane w moim poprzednim nadleśnictwie należy mi się proporcjonalna wysokość "trzynastki"? Czy w drugim nadleśnictwie taką nagrodę dostanę - i w jakiej wysokości? Pracuję tu prawie rok, czy otrzymam już pełną ,trzynastkę"?

Czytaj więcej

Wykup wynajętego mieszkania

Wynajmuję od nadleśnictwa mieszkanie, choć nie jestem leśnikiem. W ciągu ostatnich miesięcy nadleśniczy sprzedał już sporo lokali, ale na temat sprzedaży mojego milczy, twierdząc, że nie ma przesłanek. Co to znaczy? O jakie przesłanki chodzi? Ja byłbym chętny do wykupu, a więc wola z mojej strony jest - czy ma to jakieś znaczenie?

Czytaj więcej

Pustostan 2

Od 16 lat jestem pracownikiem służby leśnej. W moim nadleśnictwie przeznaczono do sprzedaży nieruchomość - dawną "sekretarzówkę", od kilku lat stanowiącą pustostan. Ofertę kupna złożyła jedna osoba - podleśniczy zamieszkujący tę osadę przez wiele lat. W dniu rozpatrzenia oferty podleśniczy ów zrezygnował z kupna. Kiedy się o tym dowiedziałam, złożyłam ofertę, podobnie jak jeden z moich współpracowników, pracujący w tym samym nadleśnictwie, jednak z niższym stażem od mojego. Poinformowano nas jednak, że przetargu ograniczonego być nie może, bo jeden już się odbył i kolejny musi być nieograniczony na wolny rynek, bez preferencji dla pracowników nadleśnictwa i uwzględniania okresów zniżek. W związku z tym proszę o odpowiedź, czy mam szansę na kupno tej nieruchomości na warunkach preferencyjnych w trakcie kolejnego przetargu ograniczonego? Czy na drugim przetargu ograniczonym (gdyby się taki odbył) nadleśniczy może (musi, powinien) obniżyć cenę wywoławczą oszacowaną przez rzeczoznawcę?

Czytaj więcej

Pustostan

Jestem leśniczym z 14-letnim stażem. Leśniczówka - pustostan w moim niedalekim sąsiedztwie - została przeznaczona do sprzedaży. Chcę złożyć wniosek o chęci zakupu tej leśniczówki, ale wiem, że podobny zamiar mają także moi koledzy. W jaki sposób nadleśniczy rozstrzygnie te wnioski i jak zdecyduje, kto z nas ma pierwszeństwo zakupu? To pustostan, nikt z nas nie jest więc jego najemcą.

Czytaj więcej

Mieszkanie służbowe

 Jestem podleśniczym, od 4 lat w służbie leśnej. Podobno moje mieszkanie służbowe ma być przeznaczone do sprzedaży. Czy w takiej sytuacji sam powinienem złożyć jakiś wniosek o chęci kupna? Jeśli tak, to w jakiej formie? I czy już teraz czy dopiero po ogłoszeniu, że mój dom  jest przeznaczony do sprzedaży. Boję się jednak czekać tak długo, żeby mnie nikt nie ubiegł. Proszę także o odpowiedź, czy okres studiów wlicza się do zniżki?

Czytaj więcej

Leśniczówka

Czy LP mogą nakazać opuszczenie leśniczówki rodzinie zmarłego leśniczego, jeśli rodzina ta posiada inne nieruchomości? Zarówno dzieci, jak i wdowa są właścicielami innych domów, jednakże zależy im na uzyskaniu mieszkania od LP - czy jest to prawnie możliwe? Co grozi rodzinie, jeśli tego mieszkania nie opuści? Czy wdowie i dzieciom po leśniczym, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy, należy się ewentualnie mieszkanie zastępcze?

Czytaj więcej

Mieszkanie służbowe 2

Mieszkam w mieszkaniu nadleśnictwa, ale nie jestem pracownikiem Lasów Państwowych. Zwracałem się z prośbą o wykup tego mieszkania, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Czy nadleśnictwo może mi wypowiedzieć warunki najmu, jeżeli będzie chciało odzyskać to mieszkanie? (doszły do mnie nieoficjalne wiadomości, że ma być sprzedane). Mam umowę najmu na czas nieokreślony. Sam ponoszę koszty bieżących remontów. Nigdy nie miałem konfliktów z sąsiadem. Jestem zaniepokojony tą wiadomością - proszę o pomoc.

Czytaj więcej

Mieszkanie służbowe

Jestem pracownikiem LP od blisko 12 lat. Należę do służby leśnej i pracuję jako podleśniczy. Obecnie jednak rozważam możliwość zwolnienia się z nadleśnictwa. Czy po zwolnieniu się z pracy będę musiała opuścić mieszkanie? Nadmienię, że jest ono przeznaczone do sprzedaży, ale poinformowano mnie, iż nie mogę go kupić, ponieważ jestem w służbie leśnej. Jednym zdaniem - czy szef może nakazać/zmusić mnie do opuszczenia mieszkania?

Czytaj więcej

Zniszczony mundur

W tym roku w trakcie gaszenia pożaru drzewostanu w sąsiednim leśnictwie zniszczeniu uległa znaczna część mojego umundurowania, które miałem wówczas na sobie. Obecnie nie nadaje się ona do użytkowania (mundur, kapelusz, buty - wszystko jest nadpalone lub przesiąknięte wonią spalenizny niemożliwą do usunięcia). Czy w takim przypadku muszę samodzielnie odkupić mundur, czy przysługuje mi w tej sytuacji jakaś pomoc od nadleśnictwa?

Czytaj więcej

Punkty mundurowe c.d. 2

Z dniem 31 grudnia przechodzę na emeryturę. Mam zaległych 369 pkt. mundurowych, niezrealizowanych. Czy muszę je wybrać do końca do 31 grudnia? Jeśli ich nie zrealizuję, czy mi przepadną, czy dostanę za nie zwrot w gotówce?

Czytaj więcej

Punkty mundurowe c.d.

W sierpniu utraciłem stanowisko podleśniczego i związaną z tym przynależność do służby leśnej, i zostałem przeniesiony na inne stanowisko. Ostatnio poinformowano mnie, że będę musiał także zwrócić część pieniędzy za pobraną na punkty mundurówkę. Czy to prawda? Czy są takie przepisy?

Czytaj więcej

Punkty mundurowe

Jestem leśniczym. Moje pytanie dotyczy punktów mundurowych. Od kilku już lat nie realizuję corocznie wszystkich przyznanych mi punktów, bo nie mam takiej potrzeby. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo do ekwiwalentu za niepobrane sorty mundurowe? W chwili obecnej mam już prawie 400 niezrealizowanych punktów, a przecież z tego co wiem, każdy punkt wart jest 15 zł. Jeśli taki ekwiwalent mi przysługuje, proszę też podać przelicznik - czy liczy się to jako liczba punktów razy 15 zł?

Czytaj więcej

Sorty mundurowe dla rodziny

Jestem leśniczym. Od pewnego czasu pobierając sorty mundurowe, zaopatruję tam również moją rodzinę, a szczególnie żonę. W podobny sposób robią przecież wszyscy. Stąd żona chodzi w zielonym polarze i często jeździ moim oznakowanym logiem LP samochodem. Ostatnio zostałem pouczony przez kadrową, że jeśli to się nie skończy, dostanę naganę, bo żona nie jest leśnikiem i nie ma do tego prawa. Czy naprawdę grozi mi za to kara?

Czytaj więcej