strona główna

Artykuły

Nowelizacja - odsłona trzecia

Wraca temat nowelizacji ustawy o lasach. W Ministerstwie Środowiska przygotowano kolejny, trzeci już projekt założeń do zmian w podstawowym dla leśnictwa akcie prawnym. Wynika z niego, że powoływanie dotyczyć będzie jedynie dyrektora generalnego.

Czytaj więcej

Obcy atakują!

O inwazyjności grzybów wiemy niewiele. Trudno jest nawet ustalić, co to pojęcie znaczy w odniesieniu do tego królestwa. A jest to dość istotne, gdyż obce gatunki mają spory wpływ na te rodzime

Czytaj więcej

I po aferze

Od głośnego aresztowania kierownictwa RDLP w Białymstoku i postawienia zarzutów kierownictwu Lasów Państwowych minęły już cztery lata. W tym czasie trwało szeroko zakrojone śledztwo. 16 maja 2012 r. sprawa znalazła swój finał, szczęśliwy tak dla oskarżonych, jak i całych LP. Sąd Rejonowy oczyścił pięciu leśników z zarzutów.

Czytaj więcej

Za dużo na furze

Z Lasów Państwowych wyjeżdża rocznie grubo ponad milion samochodów z surowcem drzewnym. Jak potwierdzają wyniki kontroli, część z nich jest przeładowana. Czy leśniczy i nadleśnictwo są współodpowiedzialni za ten stan rzeczy i mogą spodziewać się konsekwencji?

Czytaj więcej

Dobre i zbyt dobre praktyki

Zaprezentowane niedawno dobre praktyki w leśnictwie to przykład, na jak niebotyczne wyżyny może zawędrować troska o przyrodę. Tak niebotyczne, że pozbawione kontaktu z realiami.

Czytaj więcej

Lasy do Konstytucji po raz wtóry

W numerze 4/2012 „Lasu Polskiego” mogliśmy przeczytać wywiad z profesorem Tomaszem Boreckim pt. „W kręgu leśnych wyzwań”. Profesor jest doradcą prezydenta i członkiem Kolegium Lasów Państwowych. Jest więc osobą wpływową. Poglądy profesora nie pozostają jedynie w świecie sporów i dyskusji. Przybierają całkiem realne kształty. Tym bardziej warto z nimi dyskutować.

Czytaj więcej

Skazani na kompromis

Działania człowieka rodzą wiele negatywnych skutków dla lasów w sąsiedztwie miasta. Naszym celem jest ograniczanie tych skutków oraz budowanie wokół lasu konsensusu społecznego – mówi Robert Płaski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce.

Czytaj więcej

Dlaczego biomasa?

W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie tematyką biomasy w kontekście lasów. Wynika to przede wszystkim z dwóch kwestii. Po pierwsze, jest to konieczność zwiększenia udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a po drugie to kwestia akumulacji dwutlenku węgla przez lasy.

Czytaj więcej

Kilometrówka

„Kilometrówka”, którą otrzymujemy, teoretycznie gwarantuje nam „Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych”. Tak brzmi suchy zapis cytowany z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów jest zwolniony z podatku dla pracowników Służby Leśnej i listonoszy. Tyle mówi prawo, życie pisze troszkę inny scenariusz….

Czytaj więcej

Ogólna ocena ustawy o lasach

W warunkach głębokiej przebudowy ustrojowej ustawa o lasach, w odniesieniu do spraw dotyczących żywych zasobów naturalnych, była bez wątpienia aktem prawnym o prekursorskim znaczeniu. Okazała się też jednym z nielicznych aktów prawnych, wchodzących w skład prawa ochrony środowiska, o dużej trwałości. Pora jednak dyskutować nad jej rzetelnym uporządkowaniem.

Czytaj więcej

Czekamy na kilometrówkę

Wzrost podatku akcyzowego spodziewany w 2012 r. miałby spowodować, że cena litra oleju napędowego podskoczy do 6 zł, zdecydowanie już wyprzedzając cenę litra benzyny. A póki co urzędowa stawka za kilometr przejechany własnym samochodem używanym do celów służbowych stoi w miejscu.

Czytaj więcej

Zule teczkowe

Publikujemy list skierowany przez Jana Kubiaka, prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych do Mariana Pigana, dyrektora generalnego LP. „Etyka” i „konkurowanie” to słowa klucze dla tego pisma, które zwraca uwagę na zjawisko firm leśnych wygrywających przetargi po to jedynie, by zlecić usługę miejscowemu zul.

Czytaj więcej

Zazieleniła Afrykę

Spędziłem parę lat w Afryce, będąc w wielu krajach na tym kontynencie, i miałem zaszczyt poznać, spotykać się i rozmawiać wielokrotnie z Panią Profesor Wangari Maathai, laureatką Nagrody Nobla, która zmarła nagle 25 września 2011 roku.

Czytaj więcej

Feromonem w bukowca

Kolejny raz polscy naukowcy odnoszą większy sukces za granicą, niż w kraju. We wrześniu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN działający przy Instytucie Chemii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zaprezentował nowy feromon wabiący drwalnika bukowca, dla którego większy rynek zbytu znajdzie się prawdopodobnie poza granicami rodzimych lasów.

Czytaj więcej

Drzewa Pro Memoria

Łacińska sentencja Memento mori (Pamiętaj o śmierci) jest pozdrowieniem zakonnym w wielu zgromadzeniach o surowej regule, m.in. kamedułów, kartuzów i trapistów. Jej nieustanne powtarzanie ma uzmysłowić nieuchronność nadchodzącego końca oraz to, że nie mamy na to najmniejszego wpływu.

Czytaj więcej

O lasach, czyli nie o ochronie przyrody?

Po latach, kiedy ochrona przyrody była domeną leśników, dziś są od niej odsuwani. Następuje rozdział kompetencji i wyłączanie leśnictwa z obszarów, które 20 lat temu nowatorsko zdefiniowała ustawa o lasach.

Czytaj więcej

Rogowskie targi

Wystawę zorganizowano w tym samym miejscu, w jakim odbywa się rokrocznie. Po odwiedzinach na stoiskach w halach Leśnego Zakładu Doświadczalnego, zwiedzający przez teren szkółki, wędrowali na pętlę leśną.

Czytaj więcej

Tajemniczy zawód

Moi rozmówcy twierdzili, że „tajemniczość” polegać ma na znajomości praw przyrody, umiejętności rozmowy ze zwierzętami leśnymi i znajomości leśnej magii. Jeśli chodzi o prawa przyrody, jestem gotów się zgodzić, nawet skłonny jestem uwierzyć, że niektórzy dogadują się z dzikimi mieszkańcami lasów. Skąd jednak wiara w nasze magiczne moce? Czyżby to był wynik dobrego PR? A może dają znać o sobie jakieś historyczne pokłady ludzkiej świadomości?

Czytaj więcej

Kandydują też leśnicy

W nadchodzących wyborach parlamentarnych (9 października) startują również leśnicy. Na listy wyborcze trafiło co najmniej 35 osób, które wskazały zawód związany z leśnictwem.

Czytaj więcej

Co dalej z łosiami?

Niezwykle silne załamanie, jakie dotknęło populację łosi w Polsce po słynnej decyzji ministra Hortmanowicza, mamy już za sobą. Liczba tych zwierząt zdecydowanie wzrosła. Co więcej, w niektórych rejonach kraju szkody wyrządzane przez te zwierzęta już od kilku lat przestały być gospodarczo znośne.

Czytaj więcej