strona główna

Artykuły

Wywiad ze Stanisławem Żelichowskim: Nie twórzmy leśnej wyspy...

W ustawie o lasach z roku 1991 postawiliśmy na samodzielność nadleśnictw, co miało być formą wewnętrznej demonopolizacji LP jako całości. Duże uprawnienia dane nadleśniczym zostały z czasem wyssane przez wyższe szczeble zarządzania, często z pomocą polityków – mówi Stanisław Żelichowski, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, były minister środowiska.

Czytaj więcej

Urodzona nauczycielka

Gdy została wytypowana do prezentacji w naszym nowym cyklu „Nauczyciele lasu”, pomyślała, że w jej życiu zamyka się jakieś koło. Bo oto w „LP” z 1970 r. pisano o niej, gdy z grupą studentów WL SGGW odbywała praktykę leśną w Przemyślu. Nawet załapała się na zdjęcie, z pilarką w ręku, choć jej delikatność ma się nijak do atrybutów drwala. Mowa o Irminie Grażynie Wisłockiej, nauczycielce w ZSL w Zagnańsku.

Czytaj więcej

Łowiectwo widziane na różny sposób

Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wydziału Leśnego, zorganizował seminarium naukowe pt. „Lasy, leśnictwo a gospodarka łowiecka” (22 listopada).

Czytaj więcej

Czynniki wpływające na nasilenie uszkodzeń

Mechanizm powstawania uszkodzeń lasu przez zwierzynę ma charakter kompleksowy. Za jego nasilenie odpowiedzialne są (szczególnie gdy występują równolegle) różne czynniki środowiskowe – niedobór żeru, okresowy niepokój, ekstremalne temperatury, zalegająca, gruba pokrywa śnieżna.

Czytaj więcej

Pomiary powierzchni gniazd trudno dostępnych

Pomiar powierzchni i lokalizacji gniazd trudno dostępnych najwygodniej wykonywać przy pomocy urządzenia GPS sparowanego z dalmierzem laserowym. Zastosowanie obu tych urządzeń jest wygodniejsze i daje dokładniejsze wyniki niż w przypadku wykorzystania samego GPS-u.

Czytaj więcej

Małe ojczyzny Zaleskich

Od pokoleń łączą umiłowanie przyrody z sentymentem do SGGW, pod którą sławny praprzodek położył kamień węgielny. Lasy to ich świat pełen życia, trudu i nostalgii, a powierzone nadleśnictwa stały się małymi ojczyznami.

Czytaj więcej

Na Potrąbnym

Przez obszar Nadleśnictwa Trzebciny położonego w Borach Tucholskich 14 lipca przeszła trąba powietrzna. Największych zniszczeń dokonała w leśnictwach Zacisze, Wygoda i Pohulanka.

Czytaj więcej

Polesie z certyfikatem

Trzeci w Europie, drugi w Polsce Transgraniczny Trójstronny Rezerwat Biosfery UNESCO Polesie Zachodnie, otrzymał 5 września oficjalny certyfikat. Siły Polski, Ukrainy i Białorusi zostały połączone, by chronić unikatowy region świata.

Czytaj więcej

Fantazja regionalizacji

Pod koniec 2011 r. Minister Środowiska po raz kolejny zwrócił uwagę na mankamenty obowiązujących zasad regionalizacji, które jeszcze kilka lat temu uznał za w pełni dopasowane do warunków Polski. Jakie warunki wówczas uwzględniał? Jakie badania brał pod uwagę? Czyje uwzględniał opinie?

Czytaj więcej

Odporność poszczepienna w kleszczowym zapaleniu mózgu

Szczepienie przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) jest jedynym środkiem prewencyjnym dla osób przebywających w rejonach endemicznych. Osoby z grupy ryzyka mają również możliwość monitorowania odpornościorganizmu po szczepieniu na KZM. Badanie tzw. odporności poszczepiennej może być przydatne w dwóch przypadkach: aby sprawdzić, czy szczepienie poskutkowało wytworzeniem odporności, oraz aby zweryfikować, czy konieczna jest dawka przypominająca, którą sugeruje kalendarz szczepień. Jak wykazały badania przeprowadzone przez Katedrę i Zakład Analityki Medycznej oraz firmę EUROIMMUN, nie każda osoba po przyjęciu pełnego szczepienia podstawowego nabywa wystarczającej odporności. Badanie przeprowadzone wśród pracowników Lasów Państwowych jest pierwszym projektem na tak szeroką skalę, podejmującym temat odporności poszczepiennej w KZM.

Czytaj więcej

Nowelizacja - odsłona trzecia

Wraca temat nowelizacji ustawy o lasach. W Ministerstwie Środowiska przygotowano kolejny, trzeci już projekt założeń do zmian w podstawowym dla leśnictwa akcie prawnym. Wynika z niego, że powoływanie dotyczyć będzie jedynie dyrektora generalnego.

Czytaj więcej

Obcy atakują!

O inwazyjności grzybów wiemy niewiele. Trudno jest nawet ustalić, co to pojęcie znaczy w odniesieniu do tego królestwa. A jest to dość istotne, gdyż obce gatunki mają spory wpływ na te rodzime

Czytaj więcej

I po aferze

Od głośnego aresztowania kierownictwa RDLP w Białymstoku i postawienia zarzutów kierownictwu Lasów Państwowych minęły już cztery lata. W tym czasie trwało szeroko zakrojone śledztwo. 16 maja 2012 r. sprawa znalazła swój finał, szczęśliwy tak dla oskarżonych, jak i całych LP. Sąd Rejonowy oczyścił pięciu leśników z zarzutów.

Czytaj więcej

Za dużo na furze

Z Lasów Państwowych wyjeżdża rocznie grubo ponad milion samochodów z surowcem drzewnym. Jak potwierdzają wyniki kontroli, część z nich jest przeładowana. Czy leśniczy i nadleśnictwo są współodpowiedzialni za ten stan rzeczy i mogą spodziewać się konsekwencji?

Czytaj więcej

Dobre i zbyt dobre praktyki

Zaprezentowane niedawno dobre praktyki w leśnictwie to przykład, na jak niebotyczne wyżyny może zawędrować troska o przyrodę. Tak niebotyczne, że pozbawione kontaktu z realiami.

Czytaj więcej

Lasy do Konstytucji po raz wtóry

W numerze 4/2012 „Lasu Polskiego” mogliśmy przeczytać wywiad z profesorem Tomaszem Boreckim pt. „W kręgu leśnych wyzwań”. Profesor jest doradcą prezydenta i członkiem Kolegium Lasów Państwowych. Jest więc osobą wpływową. Poglądy profesora nie pozostają jedynie w świecie sporów i dyskusji. Przybierają całkiem realne kształty. Tym bardziej warto z nimi dyskutować.

Czytaj więcej

Skazani na kompromis

Działania człowieka rodzą wiele negatywnych skutków dla lasów w sąsiedztwie miasta. Naszym celem jest ograniczanie tych skutków oraz budowanie wokół lasu konsensusu społecznego – mówi Robert Płaski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce.

Czytaj więcej

Dlaczego biomasa?

W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie tematyką biomasy w kontekście lasów. Wynika to przede wszystkim z dwóch kwestii. Po pierwsze, jest to konieczność zwiększenia udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a po drugie to kwestia akumulacji dwutlenku węgla przez lasy.

Czytaj więcej

Kilometrówka

„Kilometrówka”, którą otrzymujemy, teoretycznie gwarantuje nam „Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych”. Tak brzmi suchy zapis cytowany z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów jest zwolniony z podatku dla pracowników Służby Leśnej i listonoszy. Tyle mówi prawo, życie pisze troszkę inny scenariusz….

Czytaj więcej

Ogólna ocena ustawy o lasach

W warunkach głębokiej przebudowy ustrojowej ustawa o lasach, w odniesieniu do spraw dotyczących żywych zasobów naturalnych, była bez wątpienia aktem prawnym o prekursorskim znaczeniu. Okazała się też jednym z nielicznych aktów prawnych, wchodzących w skład prawa ochrony środowiska, o dużej trwałości. Pora jednak dyskutować nad jej rzetelnym uporządkowaniem.

Czytaj więcej