strona główna

Co warto przeczytać

Szlakiem naturalnych zmian

Szlakiem naturalnych zmian  Praca zbiorowa CKPŚ, 145 s.   Przewodnik po wybranych projektach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko skupia 33 opisy. Prezentuje głównie modernizacje, budowy ścieżek edukacyjnych, tras rowerowych, pieszych, punktów widokowych i innych elementów poprawiających warunki współistnienia ludzi i przyrody.

Czytaj więcej

Podręcznik najlepszych praktyk

Podręcznik najlepszych praktyk Praca zbiorowa CKPŚ 2014, zestaw 11 książek w pudełku To, że leśnicy robią dużo dla ochrony zagrożonych gatunków, wiadomo nie od dziś. „Podręcznik…” nie jest więc nachalną próbą przekonania o oczywistym (zwłaszcza że ma stanowić źródło wiedzy także dla leśników). To ciekawe uzupełnienie, a czasem nawet zweryfikowanie wiedzy.  

Czytaj więcej

Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek

Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek R. Reszel, T. Grądziel Wyd. Roztoczański PN 2013, s. 312 Od dłuższego czasu niczym niezwyczajnym stało się wydawanie przez RDLP, parki narodowe czy inne jednostki monografii i albumów. W nawale wydawnictw zdarza się, że w ręce wpadnie prawdziwa perełka. Książka, po którą sięga się wielokrotnie, która stanowi nie tylko ucztę dla oka, ale i cenne źródło fachowej informacji. Tak stało się w przypadku naukowego albumu „Przyroda i człowiek”, opisującego tereny Roztocza, a zwłaszcza istniejącego od 40 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego.  

Czytaj więcej

Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży 1929-1936

Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży 1929–1936 A. Kulbacka Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2014, s. 76 Takich szkół było przed wojną pięć. Podlegały dyrekcjom Lasów Państwowych i w trakcie krótkiej, 11-miesięcznej nauki przygotowywały średni szczebel kadry leśnej. Dziś jedynie w Białowieży istnieje leśna szkoła, która może się mienić kontynuatorką tamtej przedwojennejtradycji.

Czytaj więcej

Ceremoniał leśny

Ceremoniał leśny Tadeusz Pasternak ORWLP w Bedoniu 2014, s. 159 To winna być obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy odpowiadają za organizację uroczystości lub choćby za oficjalny udział leśników w uroczystościach publicznych. Opracowanie to swoisty instruktarz, w jaki sposób czuwać nad przebiegiem najrozmaitszego rodzaju wydarzeń, od wizyty prezydenta po uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę gajowego. To elementarz i przewodnik po sytuacjach w zakresie protokołu oraz zbiór inspirujących podpowiedzi, również fotograficznych.

Czytaj więcej

Lubelskie Lasy

Lubelskie Lasy Jan Kraczek, Wiesław Lipiec Wyd. RDLP w Lublinie 2014, s. 240 „Lubelskie Lasy. 70 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (1944–2014)” to podwójnie jubileuszowy album. Rocznica 70-lecia lubelskiej jednostki zbiega się w czasie z 90-leciem Lasów Państwowych. A jak to z podobnymi rocznicami bywa, nie brakuje przy ich okazji rozmaitych wydawnictw. Niewątpliwie „Lubelskie Lasy” warte są uwagi, zwłaszcza w trwającym sezonie turystycznym.

Czytaj więcej

Z głową pełną lasu

Z głową pełną lasu Edward Marszałek Wyd. Ruthenus 2014, s. 96 Nasze dzieje odnotowały wiele tytułów, np. z tytułu sprawowania urzędów. Był marszałek polny, marszałek dworu, marszałek koronny i inni. Obecnie obdarza nas szczodrze swą aktywnością Marszałek Leśny Edward… Wszystkie jego książki mieszczą w sobie ducha lasu i natury.

Czytaj więcej

Ostatnie dziecko lasu

Ostatnie dziecko lasu Richard Louv Wyd. Relacja 2014, 380 s.   Z dzieciństwa pamiętam takie oto scenki: gromada dzieciaków biegających po podwórku. Umorusanych i szczęśliwych. Co jakiś czas kolejna z mam woła z okna: – Chodź już do domu. Ściemnia się. Obiad czeka…

Czytaj więcej

Śląskie łowy

Śląskie łowy Edward Goszyk Wyd. Mirczumet 2014, 344 s. Zamiłowanie historyka połączone z doświadczeniem zawodowym już nie raz przyniosło ciekawe lektury. Nie inaczej stało się w przypadku książki Edwarda Goszyka „Śląskie łowy”. Autor przez 44 lata pracował w lasach, był też łowczym powiatowym PZŁ w Lublińcu.

Czytaj więcej

Wyspa Kormoranów

Wyspa kormoranów Włodzimierz Puchalski ORWLP Lasy Państwowe 2013, album 178 s. i audiobook MP3   Włodzimierz Puchalski to dla przyrodników, a zwłaszcza pasjonatów fotografii, legenda. To za jego sprawą o fotografowaniu przyrody przyjęło się mówić „bezkrwawe łowy”. Książka o tym tytule to chyba najbardziej dziś znane jego dzieło. Sam Puchalski od strzelby nie stronił – polował od dziecka. Jako fotograf uczestniczył w polowaniach notabli, m.in. w tym zorganizowanym przez prezydenta Mościckiego, w którym w 1938 r. wziął udział Hermann Göring.

Czytaj więcej

Obszary Natura 2000 w prawie polskim

Obszary Natura 2000 w prawie polskim Adam Habuda Wyd. Difin 2013, s. 270 Natura 2000, mimo obecności na polskich ziemiach od 10 lat, dopiero teraz doczekała się kompleksowej monografii dotyczącej przepisów prawa jej dotyczących. Owszem pojawiały się artykuły czy wystąpienia dotyczące obszarów naturowych (jednej z istotniejszych dziś instytucji europejskiego prawa ochrony przyrody), jednak były wybiórcze i nie wyczerpywały skomplikowanej tematyki.

Czytaj więcej

Mokradła Mazowsza

Mokradła Mazowsza Praca zbiorowa Wyd. RDOŚ w Warszawie 2013, 132 s. Gdzie woda, tam życie. Te zasadę potwierdza album „Mokradła Mazowsza”, który zabiera nas w niezwykłą podróż po podmokłych obszarach Mazowsza. Mokradłach, moczarach, bagnach, torfowiskach, młakach, starorzeczach… Samo zdefiniowanie tych niezwykłych miejsc przysparza kłopotu.

Czytaj więcej

Polskie ekspozycje łowieckie

Polskie ekspozycje łowieckie Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2013, s. 448 W monografii omówiono starania myśliwych, leśników i przyrodników w zakresie tworzenia muzeów eksponujących nie tylko trofea myśliwskie, ale także dzieła sztuki o tematyce łowieckiej.

Czytaj więcej

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski IBL 2013, 60 s. Biomasa na cele energetyczne zyskuje na znaczeniu. Jednak w polskich bibliotekach próżno szukać kompendium z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jej pozyskania. Na świecie podręczników takich nie brak – niech świadczy o tym chociażby szwedzki podręcznik recenzowany w nr. 22/2012 „Lasu Polskiego” (kolejny fragment tłumaczenia zamieszczamy też na s. 17). Dlatego niewielkie opracowanie Jodłowskiego i Kalinowskiego dostosowane do polskich realiów z pewnością ucieszy zainteresowanych tematem.

Czytaj więcej

Pośrodku

Pośrodku Wojciech Anuszkiewicz Biblioteka Publiczna w Gołdapi 2013, s. 53 „Pośrodku” to debiut książkowy leśnika z 25-letnim stażem (Nadleśnictwo Olecko wsparło wydanie). To także literackie credo poety, dziennikarza, założyciela oleckiej grupy poetyckiej „Legary”.

Czytaj więcej

Guzik

Guzik Kornelia Arent Wydawnictwo Quercus 2013, 24 s. Lekcja przyrody podczas wieczornego rytuału czytania dziecku? Czemu nie. Zwłaszcza gdy do dyspozycji dostajemy solidną, pozbawioną merytorycznych niedoróbek lekturę z ciekawą fabułą. A że lektura solidna, ręczą za to autorzy.

Czytaj więcej

Drzewa - pomniki przyrody

Drzewa – pomniki przyrody Andrzej Grzywacz, Joanna Pietrzak PTL 2013, 368 s. A gdyby tak sosnę mijaną co dzień ustanowić pomnikiem przyrody? A może ten dąb tuż za rogiem zasłużył na to miano? A może ta wiekowa alejka lip…? Jeśli komuś takie pytanie kiedykolwiek przemknęło przez myśl, to warto sięgnąć do propozycji sygnowanej nazwiskiem przewodniczącego PTL prof. Andrzeja Grzywacza i jego doktorantki.

Czytaj więcej

Working in Harvesting Teams

Working in Harvesting Teams Per-Erik Persson CO Print EU 2013, cz. 1 – s. 288, cz. 2 – 310 s. Dwa tomy rodem ze Szwecji to lektura obowiązkowa dla każdego, kto poważnie myśli o zawodzie operatora maszyny leśnej, niezależnie czy dopiero zamierza nim zostać, czy ma już w tym względzie wieloletnie doświadczenie.

Czytaj więcej

Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce

Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce Ewa Ratajczak Wyd. Instytutu Technologii Drewna 2013, 208 s. We wszechobecny trend bycia „eko” wpisują się różne gałęzie gospodarki. Wkraczają także do sektora leśno-drzewnego. Dzieje się to niezbyt szybko, choć przecież nie ma nic bardziej ekologicznego niż drewno, będące produktem leśnictwa.

Czytaj więcej

Biomasa leśna na cele energetyczne

Biomasa leśna na cele energetyczne red. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski IBL 2013, 250 s. „Biomasa…” to zbiór 18 opracowań związanych z kwestiami surowca odnawialnego (jakim jest bez wątpienia biomasa leśna), wykorzystywanego na potrzeby przemysłu energetycznego.

Czytaj więcej