strona główna

Co warto przeczytać

Kalendarze

Kalendarz Nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra Kalendarz Nadleśnictwa Celestynów Co roku wiele nadleśnictw decyduje się na wydanie własnego kalendarza. Bardzo często są to jednostronicowe wydawnictwa dużego formatu (A1, B1). Najczęściej zawierają kalendarium, fotografię (lub kilka), adres, logo LP, a jeśli istnieje, to i nadleśnictwa. Służą przede wszystkim promocji i są sposobem na podtrzymanie dobrych relacji z osobami i instytucjami współpracującymi. Podobną funkcję pełnią - wydawane znacznie rzadziej - kalendarze trzynastokartkowe. Te najczęściej mają dodatkowy cel: przekazanie obszerniejszej informacji o lesie, leśnictwie czy nadleśnictwie. Właśnie taki pomysł przyświecał wydawcom dwóch prezentowanych kalendarzy.

Czytaj więcej

Amerykanie tłumaczą "Bazę Leśnych Ludzi"

Książka leśnika Zbigniewa Zielińskiego pt. "Baza Leśnych Ludzi" opisująca przedwojenną i wojenną działalność członków Przysposobienia Wojskowego Leśników, uznana została w USA za najlepszą książkę poświęconą II wojnie światowej, napisaną w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.Ten sukces przyczynił się do podjęcia decyzji o przygotowaniu jej amerykańskiej wersji. Ukaże się ona niedługo w Los Angeles i będzie zatytułowana Fortress Forest - the unknown war on Poland's forests during WW II. Powyżej publikujemy okładkę amerykańskiego wydania książki.

Czytaj więcej

Cis pospolity

Cis pospolity Tomasz Szeszycki Soft Vision 2006 Historia, ochrona, hodowla i przyszłość tytułowego gatunku - oto temat tej książki. Jej autor, na co dzień nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita, nie ukrywa swej głębokiej sympatii do "pięknego i niepowtarzalnego drzewa" jakim jest dla niego cis. Nic dziwnego, że pasja, której poświęcił wiele lat życia, dostrzegalna jest na niemal każdej stronie książki. Trzeba przyznać, że jest ona niezwykła, bowiem rzadko kiedy autorzy monografii gatunków dokonują tak wszechstronnej analizy tematu. Z pewnością trud zgromadzenia tak obszernego materiału (niemal 200 stron) byłby większy, gdyby nie ludzie - podobni autorowi pasjonaci - których spotkał na swej drodze. Przewijają się oni w wielu miejscach książki, która nie jest zwykłą naukową czy popularno-naukową monografią, ale - zgodnie z tym co chciał osiągnąć autor - prawdziwą opowieścią o cisie. Ze szczególną wdzięcznością spotkał się na kartach książki nieżyjący już prof. Stanisław Król z AR w Poznaniu, któremu jest ona dedykowana.

Czytaj więcej

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy Wojciech Różański (red.)GPN 2006 Ćwierćwiecze ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Gorczańskiego PN stało się pretekstem do wydania monografii jednego z mniejszych Parków w kraju. Jest to pierwsza w dziejach tej części Karpat publikacja zbierająca w całość wiedzę z zakresu historii, kultury i ochrony przyrody Gorców. Jej realizacja trwała kilka lat i z pewnością wyszło to książce na dobre. Jej zakres, szata graficzna, treść oraz popularnonaukowy sposób przedstawienia sprawiają, że krąg odbiorców może być bardzo szeroki. Zastrzeżeń nie budzi również przejrzysta szata graficzna z licznymi mapami i fotografiami.

Czytaj więcej

Puszcze Bory Lasy Polski

Puszcze Bory Lasy Polski T. Borecki, M. Orzechowski Forest 2006 Funkcjonująca od niedawna na rynku Oficyna Wydawnicza Forest przygotowała już drugi (pierwszy poświecony był Białowieskiemu Parkowi Narodowemu) zbiorowy album prezentujący piękno polskich lasów. Tym razem znani leśnicy-naukowcy - prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW, i dr Michał Orzechowski z Wydziału Leśnego SGGW - przy współpracy plejady fotografików, podjęli się opracowania książki opisującej i prezentującej leśne zakątki całego kraju. Autorzy nie kryją, że jest to praca w pewnym stopniu nawiązująca do wydanej w 1978 r., a później wielokrotnie wznawianej, książki prof. Ryszarda Zaręby "Puszcze, bory i lasy Polski". Znakiem czasu, diametralnie różniącym obydwie pozycje, jest jednak jakość papieru, zdjęć i druku. To, co nie udało się prof. Zarębie, powiodło się tym razem, choć można z kolei odczuwać pewien niedosyt w warstwie opisowej publikacji. Książkę otwiera krótką przedmowa prof. Franciszka Ziejki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której napisano: każdemu, kto kocha przyrodę, kto kocha polską ziemię, kto nie jest głuchy na piękno, album ten przyniesie prawdziwą radość. Przyniesie też pewien zasób wiedzy, ponieważ ze wstępu można dowiedzieć się, jakie role i funkcje pełnią lasy, jakie jest ich znaczenie dla środowiska i ludzi.

Czytaj więcej

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny Janusz Wójciak, Waldemar Biadań, Tomasz Buczek, Małgorzata Piotrkowska LTO, Lublin 2006   Po "Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny" sięgnęłam z prawdziwą przyjemnością. Śmiało można powiedzieć, że czteroosobowy zespół (Małgorzata Piotrkowska, Janusz Wójciak, Waldemar Biadań i Tomasz Buczek) wraz z zespołem współautorów wykonał pracę "mrówczą" i niezwykle cenną. Książka nie jest typowym atlasem; zawiera informacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków i podsumowuje obserwacje, jakie na przestrzeni ponad 20 lat zgromadziło prawie 300 członków Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (autorami znacznej części obserwacji są leśnicy z Lubelszczyzny). Takiej pozycji nie było dotychczas na rynku wydawniczym. Jej recenzentem jest dr Marek Keller z SGGW w Warszawie.

Czytaj więcej

Postępy techniki w leśnictwie

"Postępy Techniki w Leśnictwie" nr 96 "Problematyka programów pomocowych Unii Europejskiej funkcjonujących w leśnictwie" W zeszycie 96 "Postępów techniki w leśnictwie" w sześciu artykułach omawiane jest zagadnienie funduszy UE dla leśnictwa do 2013 roku. Temat ten jest mało znany w jednostkach organizacyjnych LP. Wydaje się, że wszelkie poczynania związane z dostarczaniem unijnych pieniędzy do jednostek LP powinny być znane służbie leśnej i nie tylko dyskutowane, lecz także wnioskowane i inicjowane. Podstawowa zasada "nic o nas bez nas" ma głęboki sens odnośnie programów pomocowych i dlatego SITLiD prezentuje je w "Postępach...". Na co są przeznaczane fundusze Unii adresowane dla leśnictwa? Jakie kwoty i na jakie przedsięwzięcia? Kto może otrzymać te pieniądze? Jak można się starać o przedmiotowe fundusze? Jaka jednostka organizacyjna LP może występować, w jakiej formie i w jakim czasie? Czy przydzielane fundusze są zwrotne i ewentualnie jak wysoko oprocentowane? Między innymi na te pytania można znaleźć odpowiedzi w sześciu zawartych w tym zeszycie artykułach. Dotyczą one tematyki związanej z:

Czytaj więcej

Umiejętność lasowa tom 2

Umiejętność lasowa tom 2 August von Burgsdorf Ruthenus 2006 Krośnieńskie wydawnictwo oferuje nam reprint drugiej części wydanego w 1810 r. "Rękoksiągu dla właścicieli lasów i ich leśniczych. Powszechna teoretyczno-praktyczna wszystkich lasowych umiejętność nauka". Współcześnie wydany pierwszy tom tego dzieła prezentowaliśmy na naszych łamach przed rokiem. W oryginale książka napisana została po niemiecku na zlecenie króla Fryderyka Wilhelma II przez "najwyższego w Branderburgii Leśniczego", a faktycznie generalnego inspektora tamtejszych lasów. Przetłumaczył ją Filip Nałęcz-Kobierzycki, dokonując skrótów i dostosowując niektóre zapisy do polskich, a właściwie galicyjskich realiów XIX wieku.

Czytaj więcej

Grzybobranie, Lubuskie i dla wędkarzy

Grzybobranie w lasach zielonogórskichWojewództwo lubuskieMapa wędkarskaCartoMedia 2006/2007Prezentowane mapy są zwiastunami serii prezentującej różne regiony kraju. Obydwie wydane w skali 1: 200 000 zawierają informacje przydatne osobom gustującym w aktywnej turystyce.

Czytaj więcej

Praktyczny atlas Tatr polskich i słowackich

Praktyczny atlas Tatr polskich i słowackich Michał Siwicki Polkart/Sygnatura 2006/2007Amatorzy wycieczek w góry dostali w ostatnim czasie do dyspozycji ciekawy zbiór map po polskich i słowackich Tatrach. Ułożenie ich w książeczkę kieszonkowego formatu zachęca do korzystania z publikacji w każdych warunkach - zarówno domowych, jak i terenowych. Zamieszczone mapy w skali 1: 25 000 oraz 1: 15 000 (plany miejscowości) są starannie przygotowane i utrzymane w przyjemnej dla oka kolorystce. Zawierają wiele przydatnych na szlaku informacji topograficznych, geograficznych i turystycznych. Wśród nich za najistotniejsze można uznać nazwy polan, hal, szczytów (nie przy wszystkich podane są wysokości n.p.m.) i oczywiście przebieg szlaków, tras rowerowych i narciarskich wraz z wyciągami, i usytuowanie schronisk. Naniesiono także przebieg ścieżek dydaktycznych. Przy każdym szlaku znajdują się informacje o czasie podejścia i zejścia oraz informacje o jego trudności, które podano w czterostopniowej skali oraz specjalnie oznaczono fragmenty wymagających tras zabezpieczonych łańcuchami.

Czytaj więcej

Z dziejów Lasów Państwowych

Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004.Tom 3. Lata powojenne i współczesność CILP 2006Gdy przed kilkoma miesiącami pisałem, że powstaje dzieło opisujące ponad 80-letnią historię Lasów Państwowych, nie spodziewałem się, że kolejny tom przytłoczy mnie tak olbrzymią liczbą informacji. Zaskoczenie było tym większe, że składa się on z 2 części, a każda z nich zawiera ponad 430 stron tekstu. Czytelnik dostaje więc potężną dawkę wiedzy o LP i lasach w ogóle. Zespół 23 autorów, kierowany przez prof. Andrzeja Szujeckiego, to postaci od dziesięcioleci mocno związane z polską nauką i praktyką leśną. Nie należy się więc dziwić, że stworzyli tak obszerną publikację. Jednak liczba przedstawionych informacji wynika przede wszystkim z bogactwa historycznego i różnorodności polskiego leśnictwa.

Czytaj więcej

Kieszonkowe atlasy

Kieszonkowy atlas drzew Kieszonkowy atlas skał i minerałów Solis 2006Obydwa prezentowane atlasy to zwięzłe, kieszonkowe wydawnictwa ułatwiające rozpoznawanie ponad 300 drzew i krzewów oraz podobnej liczby skał i minerałów. Autorem części poświęconej drzewom jest Allen Coombes, zaś drugiej - mineralogicznej Monica Price i Kevin Walsh. Są to przedruki wydawnictw zachodnich, które ukazały się na tamtejszym rynku w 2005 roku. W pierwszej części książek znajdziemy rozdziały informujące o układzie atlasów i sposobie korzystania z nich. Ponadto znajdują się tam ogólne informacje o sposobach identyfikacji roślin drzewiastych bądź skał, o tym, na jakie elementy w ich budowie i strukturze należy zwrócić uwagę, podejmując próbę ich identyfikacji. Dodatkowo w tomiku poświęconym skałom i minerałom w sposób ogólny zaprezentowano wiadomości o powstawaniu niektórych skał oraz o miejscach i sposobie ich poszukiwania.

Czytaj więcej

Atlas kieszonkowy ptaków

Atlas kieszonkowy ptakówJ. Elphick, J. Woodward Solis 2006Konstrukcja atlasu jest zbliżona do opisanej w prezentowanych obok atlasach drzew oraz skał i minerałów. Każdy gatunek opatrzony jest zwięzłym komentarzem prezentującym jego najważniejsze cechy, biotop oraz szczegóły biologii i ekologii pomagające zidentyfikować dany gatunek. A zaprezentowano ich w książce 320. W oznaczaniu ptaków pomogą nam także liczne rysunki i zdjęcia, które w liczbie 4-5 umieszczono przy każdym opisie. Trzeba pamiętać, że zastosowany w atlasie podział na grupy jest inny niż obowiązujący w systematyce ptaków. Zabieg ten umożliwił autorom umieszczenie obok siebie gatunków zbliżonych wyglądem lub występujących w tym samym środowisku, co w niektórych przypadkach ułatwia szybką identyfikację.

Czytaj więcej

Metody badań i ochrony sów

Metody badań i ochrony sów Romuald Mikusek (red.) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2005Życie zwierząt nocnych znajduje coraz większą rzeszę obserwatorów i badaczy. Nic dziwnego, że od niedawna zaczęły powstawać profesjonalne publikacje opisujące różne aspekty ich biologii i ekologii. Większość z nich stoi na wysokim poziomie merytorycznym, co świadczy nie tylko o profesjonalizmie autorów, ale również o niemałych oczekiwaniach odbiorców. Podobnie jest i tym razem. Prezentowana książka to dzieło osiemnastu autorów, reprezentujących przeróżne instytucje, począwszy od pracowników parków narodowych, poprzez członków fundacji i stowarzyszeń przyrodniczych, a na naukowcach i urzędnikach ministerialnych skończywszy. Wiele innych osób pomogło w gromadzeniu materiałów. Nic dziwnego, że efekt jest doskonały.

Czytaj więcej

Studia i Materiały CEPL nr 13 i 14

Studia i Materiały CEPL nr 13 i 14Dariusz Anderwald (red.) LZD SGGW 2006 Rosnąca rola edukacji widoczna jest niemal we wszystkich polskich lasach. Najwyraźniej widać to w nowoczesnych ośrodkach edukacji, na niezliczonych ścieżkach, w publikacjach i leśnych programach edukacyjnych. Nic dziwnego, że wśród leśników wzrasta też zainteresowanie tym, w jaki sposób najefektywniej przekazywać wiedzę przyrodniczą. Unaoczniła to X Konferencja Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa, której pokłosiem jest 13 zeszyt Studiów i Materiałów Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa, bo taki tytuł nosi ta publikacja, zawiera 22 referaty wygłoszone w trakcie konferencji. Wśród nich znajdziemy informacje o źródłach finansowania czy roli różnych form ochrony przyrody w edukacji. Znajdziemy też materiały poświęcone znaczeniu edukacji i ośrodków edukacyjnych, wpływie turystyki na środowisko leśne, a także konkretnym przykładom zabaw i wykorzystywaniu wiedzy przyrodniczej w procesie nauczania dzieci i młodzieży. Publikację kończy lista pokonferencyjnych wniosków. Wśród wielu ciekawych propozycji znajdziemy m.in. postulaty, by edukatorzy funkcjonujący w nadleśnictwach zostali włączeni do służby leśnej oraz że konieczne staje się znalezienie możliwości prowadzenia przez leśników edukacji odpłatnej.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Brzozów, zarys monografii

Nadleśnictwo Brzozów, zarys monografiiTomasz Masłowski, Grzegorz DziubaMuzeum Regionalne w Brzozowie 2006 Bogata historia i tradycja leśnictwa polskiego ma jeszcze wiele nieodkrytych kart. Wiele z nich tkwi w zakurzonych państwowych, kościelnych i prywatnych archiwach, a odwagi by je opracować i udostępnić starcza niewielu pasjonatom. Tomaszowi Masłowskiemu i Grzegorzowi Dziubie wystarczyło zapału i stworzyli książkę, którą warto polecić nie tylko jako ciekawe wydawnictwo, ale także jako przykład solidnie wykonanej pracy dokumentalistów. Co ważne, pracy wykonanej bez uprzedzeń, bo w publikacji znajdziemy wiele cennych informacji z czasów, gdy lasy Nadleśnictwa Brzozów szumiały w austriackim zaborze, w odrodzonej II RP, w okupowanej Polsce, PRL i w końcu w III RP (a może już i IV, bo książka prezentuje też najświeższe dane).

Czytaj więcej

Wśród śniegów i bagien tajgi Józef Broda (opr.)

Wśród śniegów i bagien tajgi Józef Broda (opr.) Wydawnictwo AR w Poznaniu 2004 Wydarzenia z 17 września 1939 r. wstrząsnęły Polską, a pamięć o nich i ich konsekwencjach do dziś pozostają bolesnym fragmentem historii naszego narodu. W nawiązaniu do tekstu prezentowanego obok, prezentujemy książkę niezwykłą i zarazem wstrząsającą. Jest to zbiór wspomnień leśników lub członków ich rodzin wywiezionych w 1940 r. do łagrów na daleką rosyjską północ. Relacje poprzedzone są obszerną przedmową prof. Brody, prezentującą ówczesne wydarzenie w szerszym kontekście, a także przybliżającą historię, cel i sposób realizacji sowieckich zsyłek. Słowa autora opracowania znajdziemy również w każdej z pośród pięćdziesięciu przedstawionych relacji. W krótkim wstępie opisują one postać autora (-ów) i charakter wspomnień. Często są też komentarzem lub przypisem umieszczonym w różnych punktach książki. Wskazują pewne nieścisłości, wyjaśniają pojęcia, zwroty, prezentują tło niektórych zdarzeń. Informują też o dokonanych skrótach poszczególnych tekstów pierwotnych. Są wyróżnione innym krojem czcionki, co sprawia, że łatwo odróżnić je od treści publikowanych wspomnień.

Czytaj więcej

Ustawa o lasach. Komentarz

Ustawa o lasach. KomentarzWojciech Radecki Difin 2006 Dla wielu osób podejmujących w lasach decyzje zmorą dnia codziennego jest prawo, w którym zmiany zachodzą równie często jak w pogodzie. Śledzenie ich wymaga dużej cierpliwości. A przecież nie wystarczy tylko wiedzieć, co się zmieniło, ale wypada te zmiany odpowiednio zinterpretować. I tu z pomocą może przyjść prezentowana książka, autorstwa wybitnego znawcy zagadnienia, kierownika Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Poprzedni komentarz do Ustawy o lasach, choć ukazał się zaledwie dwa lata temu, nie jest już w pełni aktualny. W tym okresie znowelizowano samą Ustawę, zmieniono przepisy wykonawcze, uchylono ustawę o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienia. Parlament uchwalił też nową Ustawę o ochronie przyrody, której aktualny kształt również wpływa na interpretację zapisów komentowanej Ustawy o lasach.

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody. KomentarzWojciech Radecki Difin 2006 Książki Wojciecha Radeckiego od lat są kanonem wiedzy prawniczej, dotyczącej ochrony przyrody i pokrewnych dziedzin. Dodajmy, że chodzi o ochronę ujętą paragrafami ustaw, rozporządzeń itd. A ponieważ od lat urzędnicy i ustawodawca zarzucają nas nowymi przepisami, niemal z lubością zwiększając ich objętość i liczbę, dziś bez porad prawnika chronić przyrody już się nie da. Na szczęście są na świecie ludzie potrafiący łączyć pasję z wiedzą i doświadczeniem zawodowym, są też książki będące ich dziełem. Dzięki nim gąszcz przepisów staje się bardziej zrozumiały, a prawem przewidziany sposób działania bardziej klarowny.

Czytaj więcej

Park narodowy w Puszczy Białowieskiej

Park narodowy w Puszczy Białowieskiej Simona Kossak Oficyna Wydawnicza Forest 2006 Przypadający na grudzień br. jubileusz 85-lecia ochrony najcenniejszych fragmentów Puszczy Białowieskiej obchodzony jest na wiele sposobów. Jednym z nich stał się album poświecony historii i współczesności Białowieskiego PN. Charakter tej książki doskonale określił we wstępie Józef Popiel, dyrektor BPN, pisząc: pełna twórczej pasji współpraca prof. Simony Kossak, zespołu fotografików i Oficyny Wydawniczej Forest zaowocowała powstaniem jedynego w swoim rodzaju dokumentu. Dokumentu zaświadczającego o nieprzemijającej potędze Królowej Puszcz Polskich - Puszczy Białowieskiej. I tak jest w istocie. Zarówno duży format książki, jak i liczba zdjęć mogą wskazywać na typowo pamiątkowy charakter wydawnictwa.

Czytaj więcej