strona główna

Co warto przeczytać

Biebrza, sześć pór roku

Biebrza sześć pór roku G. i T. Kłosowscy Oficyna Wydawnicza Multico 2007 Trudno zliczyć, która to już publikacja braci Kłosowskich poświęcona Biebrzy. Zachwyt fotografików doliną najdzikszej polskiej rzeki trwa nieprzerwanie od 30 lat i wciąż przynosi owoce. Tym razem jest nim blisko dwustustronicowy album, będący drugą pozycją w serii "Prawdziwa Polska". Podobnie jak w opisywanej wcześniej książce Katarzyny Sołtyk (nr 10/2007), dwujęzyczna warstwa tekstowa (polski i angielski) jest tu dość rozbudowana, co jest zdecydowanym atutem. Barwny język i znawstwo z jakim Tomasz Kłosowski opisuje przyrodę i ludzi Biebrzy nie ma sobie równych. Podobnie jak i trudno by znaleźć fotografików, którzy w tak pełnym wymiarze sportretowaliby dolinę rzeki i jej mieszkańców. Kłosowscy systematycznie miesiąc po miesiącu, rok po roku, dziesięciolecie po dziesięcioleciu, wracają nad rzekę, by utrwalać jej piękno i zmiany zachodzące przez lata. Album wiele tych zmian pokazuje. Wysokie wieże widokowe górujące nad rozlewiskami, niespotykane tu do niedawna czaple białe lub będące niegdyś rzadkością, a dziś powszechnie widywane, łabędzie krzykliwe. Ale w książce pokazano też ginące w zatrważającym tempie cietrzewie i dubelty oraz odchodzący krajobraz nadbiebrzańskiej wsi - chaty kryte strzechą, sianokosy, krowy płynące przez rzekę na pastwisko, psy pasterzy na łodziach.

Czytaj więcej

Prawdziwa Polska

Prawdziwa Polska Katarzyna Sołtyk Oficyna Wydawnicza Multico 2006 Koń, jaki jest, każdy widzi - chciałoby się rzec widząc na księgarskiej półce kolejny album prezentujący piękno naszego kraju. Jednak w tym przypadku książki radzę nie omijać. Warto po nią sięgnąć i to z kilku powodów. Katarzyna Sołtyk, autorka tekstu i części zdjęć, podróżuje po całym globie i ma ogląd na to, co podoba się w świecie. Stąd dokonany przez nią dobór prezentowanych skarbów naszej kultury, architektury i przyrody można uznać za szczególnie trafny, bo uwzględniający gust i zainteresowanie turystów spoza Polski. W tym kontekście nie dziwi angielskojęzyczna wersja wszystkich tekstów. A jak na album, naprawdę jest ich dużo, co podnosi jego wartość poznawczą.

Czytaj więcej

Barczatka syberyjska

Barczatka syberyjska Film DVD ORWLP Bedoń 2006   Mimo dokładnych kontroli fitosanitarnych na granicach, możliwość przedostania się do polskich lasów obcych gatunków szkodliwych owadów jest realna. Wśród gatunków potencjalnie groźnych dla lasu wymieniana jest barczatka syberyjska. Ten bardzo ekspansywny gatunek motyla stanowi jeden z największych problemów leśnictwa na Syberii. W tej chwili zwalcza się go tam wyłącznie chemicznie, gdyż metody biologiczne są zbyt mało efektywne. Mimo zwalczania gatunek czyni więcej szkód niż wszystkie inne owady razem wzięte. Jeszcze niedawno barczatka syberyjska nie występowała w europejskiej części Rosji. Obecnie zasiedla już lasy jej wschodniej i centralnej części, a każdego roku zasięg jej występowania przesuwa się o kolejne 60 km. Jest więc bardzo prawdopodobne, że niedługo motyle te, unikając wszelkich kontroli, przelecą ponad granicą naszego kraju. O ile wcześniej nie zostaną wwiezione wraz z importowanym drewnem. I co wówczas?

Czytaj więcej

W lasach Podkarpacia

W lasach Podkarpacia RS Druk Sp. z o.o. 2007 Na naszych łamach witamy kolejną publikację, za którą stoją m.in. ludzie w zielonych mundurach. To album prezentujących lasy południowo-wschodniej Polski. Jest to praca zbiorowa, na którą składają się teksty Jana Kraczka, byłego dyrektora RDLP w Krośnie (wstęp) oraz znanego popularyzatora leśnictwa Edwarda Marszałka, rzecznika prasowego tejże dyrekcji (pozostałe). Są one dopełnieniem kilkuset fotografii autorstwa dwunastu fotografików, a także zdjęć udostępnionych przez archiwa RDLP i Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Czytaj więcej

Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004

Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004Tom 2. Lata wojny i okupacji CILP 2007Ukazała się ostatnia część wydawnictwa prezentującego dzieje polskich leśników i LP. Przypomnijmy, że tomy I i III ukazały się w ub. roku. Tom II obejmuje lata 1939-1944, przy czym nie ma co kryć, wiedza w niej przedstawiona jest dalece niepełna. Brak dokumentów i informacji z tego okresu nie pozwolił na kompletną prezentację tego, co działo się z leśnikami i lasami Polski. Autorzy tej części - 8 osób pod okiem redaktora naukowego prof. Tytusa Karlikowskiego - są tego świadomi i wielu miejscach podkreślają tę niedogodność. Szczególnie widoczne jest to w ostatnim rozdziale, będącym próbą określenia strat osobowych i gospodarczych spowodowanych wojną i okupacją.

Czytaj więcej

Tajemnice puszczy

Tajemnice puszczy Tomasz Ogrodowczyk ORWLP Bedoń 2007Rozpoznawanie głosów przyrody dla wielu osób było do niedawna niedostępną umiejętnością. Aby się tego nauczyć, nie wystarczy bowiem samo słuchanie. Konieczny jest jeszcze nauczyciel, i to wytrawny, który z kakofonii dźwięków będzie potrafił wyłowić, opisać i wskazać głosy poszczególnych wykonawców. I oto na rynku wydawnictw fonograficznych taki nauczyciel właśnie się pojawił. Jest nim płyta CD zrealizowana przez Tomasza Ogrodowczyka z Leśnego Studia Filmowego ORWLP w Bedoniu, będąca niejako kontynuacją dwóch krążków "Jaki to ptak" zrealizowanych przez tego autora.

Czytaj więcej

Zielone lekcje

Zielone lekcje Hanna Będkowska Oficyna Wydawnicza Forest, 2006Ponad 20 profesjonalnych ośrodków i niezliczone ścieżki dydaktyczne funkcjonujące w LP to duże zobowiązanie wobec tysięcy grup szkolnych poszukujących wiedzy o przyrodzie. Dlatego leśnicy sami od siebie powinni wymagać coraz wyższego poziomu przygotowania do zajęć z młodzieżą. Z pewnością pomoże im w tym prezentowana publikacja będąca propozycją pięciodniowych zajęć możliwych do przeprowadzenia w trakcie "zielonej szkoły". Zawarty w niej program jest zgodny z podstawą programową MENiS i może być uzupełnieniem wiedzy zawartej w podręcznikach szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym.

Czytaj więcej

Cultural heritage and sustainable forest management: the role of traditional knowledge

Cultural heritage and sustainable forest management: the role of traditional knowledge.MCPFE Liaison Unit Warsaw 2006Prezentowane materiały konferencyjne są potężnym, liczącym ponad 540 stron, pokłosiem spotkania leśników i naukowców, które odbyło się w ubiegłym roku we Florencji. W dwóch tomach zaprezentowano artykuły omawiające rolę tradycyjnych nauk leśnych w zrównoważonej gospodarce leśnej oraz dziedzictwie kulturowym różnych krajów. Od razu trzeba zaznaczyć, że "tradycyjna nauka" jest tu rozumiana bardziej jako doświadczenia wypływające z tradycji i dawnych sposobów gospodarowania niż typowych prac badawczych.

Czytaj więcej

15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych

15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowychGrzegorz Okołów (red.) Kampinoski Park Narodowy 2006Niedługo minie 17 lat od czasu otwarcia w parkach narodowych (Kampinoskim i Ojcowskim) pierwszych ośrodków edukacyjnych. Od tego momentu edukacja przyrodnicza rozwinęła się znacznie, a własnymi ośrodkami dysponują już wszystkie polskie parki. Wszędzie funkcjonują też autorskie programy nauczania, ścieżki dydaktyczne, a ścisła współpraca "parkowców" z lokalnymi szkołami jest codziennością. Sprawa edukacji wyszła też poza parki i stała się sprawą łączącą wiele środowisk (leśników, służby ochrony przyrody, ekologów). Liczba osób zaangażowanych w przekazywanie Polakom wiedzy o przyrodzie idzie już w tysiące. Nic dziwnego, że od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się różnorodne konferencje, sympozja i szkolenia poświecone tej dziedzinie. Jednym z nich było ubiegłoroczne spotkanie w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego pokłosiem jest prezentowany tom, w którym zebrano treść kilkunastu referatów, zawarto wnioski z konferencji oraz zamieszczono informator teleadresowy wszystkich ośrodków edukacyjnych funkcjonujących w parkach narodowych.

Czytaj więcej

Kalendarze

Kalendarz Nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra Kalendarz Nadleśnictwa Celestynów Co roku wiele nadleśnictw decyduje się na wydanie własnego kalendarza. Bardzo często są to jednostronicowe wydawnictwa dużego formatu (A1, B1). Najczęściej zawierają kalendarium, fotografię (lub kilka), adres, logo LP, a jeśli istnieje, to i nadleśnictwa. Służą przede wszystkim promocji i są sposobem na podtrzymanie dobrych relacji z osobami i instytucjami współpracującymi. Podobną funkcję pełnią - wydawane znacznie rzadziej - kalendarze trzynastokartkowe. Te najczęściej mają dodatkowy cel: przekazanie obszerniejszej informacji o lesie, leśnictwie czy nadleśnictwie. Właśnie taki pomysł przyświecał wydawcom dwóch prezentowanych kalendarzy.

Czytaj więcej

Amerykanie tłumaczą "Bazę Leśnych Ludzi"

Książka leśnika Zbigniewa Zielińskiego pt. "Baza Leśnych Ludzi" opisująca przedwojenną i wojenną działalność członków Przysposobienia Wojskowego Leśników, uznana została w USA za najlepszą książkę poświęconą II wojnie światowej, napisaną w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.Ten sukces przyczynił się do podjęcia decyzji o przygotowaniu jej amerykańskiej wersji. Ukaże się ona niedługo w Los Angeles i będzie zatytułowana Fortress Forest - the unknown war on Poland's forests during WW II. Powyżej publikujemy okładkę amerykańskiego wydania książki.

Czytaj więcej

Cis pospolity

Cis pospolity Tomasz Szeszycki Soft Vision 2006 Historia, ochrona, hodowla i przyszłość tytułowego gatunku - oto temat tej książki. Jej autor, na co dzień nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita, nie ukrywa swej głębokiej sympatii do "pięknego i niepowtarzalnego drzewa" jakim jest dla niego cis. Nic dziwnego, że pasja, której poświęcił wiele lat życia, dostrzegalna jest na niemal każdej stronie książki. Trzeba przyznać, że jest ona niezwykła, bowiem rzadko kiedy autorzy monografii gatunków dokonują tak wszechstronnej analizy tematu. Z pewnością trud zgromadzenia tak obszernego materiału (niemal 200 stron) byłby większy, gdyby nie ludzie - podobni autorowi pasjonaci - których spotkał na swej drodze. Przewijają się oni w wielu miejscach książki, która nie jest zwykłą naukową czy popularno-naukową monografią, ale - zgodnie z tym co chciał osiągnąć autor - prawdziwą opowieścią o cisie. Ze szczególną wdzięcznością spotkał się na kartach książki nieżyjący już prof. Stanisław Król z AR w Poznaniu, któremu jest ona dedykowana.

Czytaj więcej

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy Wojciech Różański (red.)GPN 2006 Ćwierćwiecze ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Gorczańskiego PN stało się pretekstem do wydania monografii jednego z mniejszych Parków w kraju. Jest to pierwsza w dziejach tej części Karpat publikacja zbierająca w całość wiedzę z zakresu historii, kultury i ochrony przyrody Gorców. Jej realizacja trwała kilka lat i z pewnością wyszło to książce na dobre. Jej zakres, szata graficzna, treść oraz popularnonaukowy sposób przedstawienia sprawiają, że krąg odbiorców może być bardzo szeroki. Zastrzeżeń nie budzi również przejrzysta szata graficzna z licznymi mapami i fotografiami.

Czytaj więcej

Puszcze Bory Lasy Polski

Puszcze Bory Lasy Polski T. Borecki, M. Orzechowski Forest 2006 Funkcjonująca od niedawna na rynku Oficyna Wydawnicza Forest przygotowała już drugi (pierwszy poświecony był Białowieskiemu Parkowi Narodowemu) zbiorowy album prezentujący piękno polskich lasów. Tym razem znani leśnicy-naukowcy - prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW, i dr Michał Orzechowski z Wydziału Leśnego SGGW - przy współpracy plejady fotografików, podjęli się opracowania książki opisującej i prezentującej leśne zakątki całego kraju. Autorzy nie kryją, że jest to praca w pewnym stopniu nawiązująca do wydanej w 1978 r., a później wielokrotnie wznawianej, książki prof. Ryszarda Zaręby "Puszcze, bory i lasy Polski". Znakiem czasu, diametralnie różniącym obydwie pozycje, jest jednak jakość papieru, zdjęć i druku. To, co nie udało się prof. Zarębie, powiodło się tym razem, choć można z kolei odczuwać pewien niedosyt w warstwie opisowej publikacji. Książkę otwiera krótką przedmowa prof. Franciszka Ziejki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której napisano: każdemu, kto kocha przyrodę, kto kocha polską ziemię, kto nie jest głuchy na piękno, album ten przyniesie prawdziwą radość. Przyniesie też pewien zasób wiedzy, ponieważ ze wstępu można dowiedzieć się, jakie role i funkcje pełnią lasy, jakie jest ich znaczenie dla środowiska i ludzi.

Czytaj więcej

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny Janusz Wójciak, Waldemar Biadań, Tomasz Buczek, Małgorzata Piotrkowska LTO, Lublin 2006   Po "Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny" sięgnęłam z prawdziwą przyjemnością. Śmiało można powiedzieć, że czteroosobowy zespół (Małgorzata Piotrkowska, Janusz Wójciak, Waldemar Biadań i Tomasz Buczek) wraz z zespołem współautorów wykonał pracę "mrówczą" i niezwykle cenną. Książka nie jest typowym atlasem; zawiera informacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków i podsumowuje obserwacje, jakie na przestrzeni ponad 20 lat zgromadziło prawie 300 członków Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (autorami znacznej części obserwacji są leśnicy z Lubelszczyzny). Takiej pozycji nie było dotychczas na rynku wydawniczym. Jej recenzentem jest dr Marek Keller z SGGW w Warszawie.

Czytaj więcej

Postępy techniki w leśnictwie

"Postępy Techniki w Leśnictwie" nr 96 "Problematyka programów pomocowych Unii Europejskiej funkcjonujących w leśnictwie" W zeszycie 96 "Postępów techniki w leśnictwie" w sześciu artykułach omawiane jest zagadnienie funduszy UE dla leśnictwa do 2013 roku. Temat ten jest mało znany w jednostkach organizacyjnych LP. Wydaje się, że wszelkie poczynania związane z dostarczaniem unijnych pieniędzy do jednostek LP powinny być znane służbie leśnej i nie tylko dyskutowane, lecz także wnioskowane i inicjowane. Podstawowa zasada "nic o nas bez nas" ma głęboki sens odnośnie programów pomocowych i dlatego SITLiD prezentuje je w "Postępach...". Na co są przeznaczane fundusze Unii adresowane dla leśnictwa? Jakie kwoty i na jakie przedsięwzięcia? Kto może otrzymać te pieniądze? Jak można się starać o przedmiotowe fundusze? Jaka jednostka organizacyjna LP może występować, w jakiej formie i w jakim czasie? Czy przydzielane fundusze są zwrotne i ewentualnie jak wysoko oprocentowane? Między innymi na te pytania można znaleźć odpowiedzi w sześciu zawartych w tym zeszycie artykułach. Dotyczą one tematyki związanej z:

Czytaj więcej

Umiejętność lasowa tom 2

Umiejętność lasowa tom 2 August von Burgsdorf Ruthenus 2006 Krośnieńskie wydawnictwo oferuje nam reprint drugiej części wydanego w 1810 r. "Rękoksiągu dla właścicieli lasów i ich leśniczych. Powszechna teoretyczno-praktyczna wszystkich lasowych umiejętność nauka". Współcześnie wydany pierwszy tom tego dzieła prezentowaliśmy na naszych łamach przed rokiem. W oryginale książka napisana została po niemiecku na zlecenie króla Fryderyka Wilhelma II przez "najwyższego w Branderburgii Leśniczego", a faktycznie generalnego inspektora tamtejszych lasów. Przetłumaczył ją Filip Nałęcz-Kobierzycki, dokonując skrótów i dostosowując niektóre zapisy do polskich, a właściwie galicyjskich realiów XIX wieku.

Czytaj więcej

Grzybobranie, Lubuskie i dla wędkarzy

Grzybobranie w lasach zielonogórskichWojewództwo lubuskieMapa wędkarskaCartoMedia 2006/2007Prezentowane mapy są zwiastunami serii prezentującej różne regiony kraju. Obydwie wydane w skali 1: 200 000 zawierają informacje przydatne osobom gustującym w aktywnej turystyce.

Czytaj więcej

Praktyczny atlas Tatr polskich i słowackich

Praktyczny atlas Tatr polskich i słowackich Michał Siwicki Polkart/Sygnatura 2006/2007Amatorzy wycieczek w góry dostali w ostatnim czasie do dyspozycji ciekawy zbiór map po polskich i słowackich Tatrach. Ułożenie ich w książeczkę kieszonkowego formatu zachęca do korzystania z publikacji w każdych warunkach - zarówno domowych, jak i terenowych. Zamieszczone mapy w skali 1: 25 000 oraz 1: 15 000 (plany miejscowości) są starannie przygotowane i utrzymane w przyjemnej dla oka kolorystce. Zawierają wiele przydatnych na szlaku informacji topograficznych, geograficznych i turystycznych. Wśród nich za najistotniejsze można uznać nazwy polan, hal, szczytów (nie przy wszystkich podane są wysokości n.p.m.) i oczywiście przebieg szlaków, tras rowerowych i narciarskich wraz z wyciągami, i usytuowanie schronisk. Naniesiono także przebieg ścieżek dydaktycznych. Przy każdym szlaku znajdują się informacje o czasie podejścia i zejścia oraz informacje o jego trudności, które podano w czterostopniowej skali oraz specjalnie oznaczono fragmenty wymagających tras zabezpieczonych łańcuchami.

Czytaj więcej

Z dziejów Lasów Państwowych

Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004.Tom 3. Lata powojenne i współczesność CILP 2006Gdy przed kilkoma miesiącami pisałem, że powstaje dzieło opisujące ponad 80-letnią historię Lasów Państwowych, nie spodziewałem się, że kolejny tom przytłoczy mnie tak olbrzymią liczbą informacji. Zaskoczenie było tym większe, że składa się on z 2 części, a każda z nich zawiera ponad 430 stron tekstu. Czytelnik dostaje więc potężną dawkę wiedzy o LP i lasach w ogóle. Zespół 23 autorów, kierowany przez prof. Andrzeja Szujeckiego, to postaci od dziesięcioleci mocno związane z polską nauką i praktyką leśną. Nie należy się więc dziwić, że stworzyli tak obszerną publikację. Jednak liczba przedstawionych informacji wynika przede wszystkim z bogactwa historycznego i różnorodności polskiego leśnictwa.

Czytaj więcej