strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 12/2013

Austria Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2012 roku   Stany Zjednoczone Sekwestracja CO2 przez drzewa w miastach Finlandia Świadczenia lasów państwowych na rzecz społeczeństwa  

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2013

Europa Nowe mapy struktury własnościowej lasów   Kanada MVF – nowy system hodowli drzew leśnych Austria Pozyskanie drewna w 2012 roku Finlandia Powstaną cztery nowe parki narodowe?   Niemcy Mocno uszczuplony Leśny Fundusz Klimatyczny  

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2013

Finlandia Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2012 roku   Kanada    Koncepcja posztucznej inwentaryzacji lasu   Finlandia    Nowelizacja ustawy o zrzeszeniach leśnych a certyfikacja lasów

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2013

Niemcy Nowelizacja prawa łowieckiego   Niemcy Subsydiowanie lasów prywatnych Szwecja Mimo straty Södra planuje wypłatę dywidendy

Czytaj więcej

Z zagranicy 8/2013

Stany Zjednoczone Konsultacje w sprawie wykonawczych dyrektyw urządzeniowych Łotwa Lasy państwowe kupują grunty leśne Finlandia Debata nad podatkiem od lasu Hesja, Niemcy Monitoring drewna z zastosowaniem GPS

Czytaj więcej

Z zagranicy 7/2013

Łotwa Układ Łotewskich Lasów Państwowych z myśliwymi Europa Negocjacje w sprawie europejskiej konwencji leśnej Austria Powiększenie puszczańskiego rezerwatu Dürrenstein Bawaria, Niemcy Azjatycka kózka odkryta także w lesie Dolna Saksonia, Niemcy Ekolodzy będą mieli więcej do powiedzenia Niemcy Dom Lasów w Hamburgu

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2013

Niemcy Nowelizacja prawa o handlu drewnem     Stany Zjednoczone Nowi członkowie Komitetu Koordynacyjnego   Szwecja Wyniki finansowe Sveaskogu w roku 2012     Finlandia Internetowa sprzedaż drewna z lasów prywatnych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2013

Niemcy 2011 w lasach prywatnych     Czechy Książę z lasami nie będzie prezydentem   Bawaria, Niemcy Niezadowoleniefirm handlujących drewnem   Kanada Modelowanie i mapowanie zagrożeń  

Czytaj więcej

Z zagranicy 4/2013

Niemcy FSC wspiera prywatnych właścicieli lasów Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy Sprawozdanie LFMV za lata 2010–11 Szwecja 75-lecie Södry Niemcy Plantacje na nowym berlińskim lotnisku? Niemcy Więcej pracy dla absolwentów szkół wyższych Dolna Saksonia, Niemcy Rekompensaty za Naturę 2000 w lasach

Czytaj więcej

Z zagranicy 3/2013

Niemcy Podatek od lasu Badenia-Wirtembergia, Niemcy Quo vadis, leśnictwo? Niemcy Dawne wysypiska miejscem na plantacje drzew?

Czytaj więcej

Z zagranicy 2/2013

Austria – Finlandia Dialog społeczny w sprawie lasów Nowa Szkocja, Kanada Zwiększenie zasobów gruntów publicznych Finlandia 20 tys. ha nowych obszarów chronionych

Czytaj więcej

Z zagranicy 1/2013

Brandenburgia, Niemcy Internetowa promocja zrzeszeń leśnych Australia – Niemcy Jak drzewa reagują na zmianę klimatu? Świat FSC przepracowało swoje podstawowe normy Austria Zrzeszenia leśne o PROW 2014–20 Hesja, Niemcy Lasy wspólnotowe u progu zmian Niemcy Stan leśnego szkolnictwa wyższego

Czytaj więcej

Z zagranicy 24/2012

Dolna Saksonia, Niemcy Testy konserwacji drewna pod folią Bawaria, Niemcy Strategia adaptacji do zmian klimatycznych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy Krajowe Forum Leśne Niemcy – Polska „Stęchlizna wieków” Kanada Migracja asystowana

Czytaj więcej

Z zagranicy 23/2012

Niemcy Spalają już więcej drewna, niż go przerabiają Niemcy 50-lecie KWF Egipt Zalesienia na pustyni nawadniane ściekami Niemcy Użytkowanie lasu na obszarach siedliskowych Francja, Polska Fundusze europejskie

Czytaj więcej

Z zagranicy 22/2012

Szwecja Utrzymuje się tendencja spadkowa Sveaskogu Bawaria, Niemcy Rekordowy wynik finansowy BaySF Europa Europejska Sieć Informacji o Gatunkach Obcych Niemcy Obliczyli, ile kosztują obszary siedliskowe w lasach Wielka Brytania Ograniczenia w imporcie jesionów Niemcy Energetyka wiatrowa do pogodzenia z ochroną przyrody

Czytaj więcej

Z zagranicy 21/2012

Europa Spadek wartości europejskich lasów Niemcy Właściciele lasów przeciwko energetycznej wolcieUE Hesja, Niemcy Prawo wstępu do lasu wg propozycji okrągłego stołu Wielka Brytania Zakaz obrotu sadzonkami jesionu?

Czytaj więcej

Z zagranicy 20/2012

Finlandia Lasy dostępne dla każdego Austria Drugie leśne stypendium literackie Hesja, Niemcy Nowelizacja ustawy o lasach Łotwa Studenckie stypendia lasów państwowych Stany Zjednoczone Lasy federalne subsydiują lasy społeczności lokalnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 19/2012

Austria Leśne 2012 – kolejne piwo z lasów państwowych Brandenburgia, Niemcy Sytuacja drobnej i średniej własności leśnej Litwa Obciążenia finansowe Litewskich LP Niemcy Podstawa to wspieranie zrzeszeń leśnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2012

Finlandia Jak poprawić strukturę prywatnej własności leśnej? Irlandia Sprzedaż praw do pozyskiwania drewna w lasach państwowych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy Torfowiskowe jednostki pochłaniania CO2 Finlandia UPM sprzedaje lasy funduszowi inwestycyjnemu Wielka Brytania Standard zalesieniowych przedsięwzięć sekwestracyjnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2012

Finlandia Zrzeszenia właścicieli lasów prywatnych Finlandia Projekt nowelizacji ustawy o lasach Niemcy Niebezpieczne chrząszcze Austria Nowy projekt renaturyzacji torfowisk wysokich

Czytaj więcej