strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 19/2016

Szwecja Planują likwidacyjny skup uprawnień do emisji Ukraina Nielegalne pozyskanie drewna w Karpatach Szkocja, Wielka Brytania Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Austria Pozyskanie drewna w 2015 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2016

Austria  Wyniki finansowe ÖBf w 2015 roku Niemcy Wyniki drugiej wielkoobszarówki glebowej Bawaria, Niemcy  Ścieżka w koronach drzew wielkim sukcesem  Jakucja, Federacja Rosyjska  Niezwalczanie pożarów leśnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2016

Czechy  Wyniki finansowe LČR w 2015 roku Brandenburgia, Niemcy  Usamorządowienie lasów państwowych Unia Europejska  Stanowisko CEPF w sprawie sektorów LULUCF

Czytaj więcej

Z zagranicy 15-16/2016

Finlandia  Projekt węglowo-przyrostowy „Las 150” Austria  Leśne 2016 piwem jałowcowym Szwecja Södra emituje zielone obligacje Finlandia  Porażka Metsähallitusa w sądzie

Czytaj więcej

Z zagranicy 13-14/2016

Stany Zjednoczone Chronią klimat, wspierając innowacje Unia Europejska  Modele przyszłej gospodarki leśnej Unia Europejska  Lesiste kraje UE apelują do Komisji Europejskiej Czechy  LČR przynoszą 184 euro zysku z hektara lasu Wielka Brytania Pierwsza weryfikacja zalesieniowego projektu węglowego

Czytaj więcej

Z zagranicy 12/2016

Austria  Okrągły Stół przyjął Strategię Leśną 2020+ Europa  Ławka z tony CO na 10-lecie EUSTAFOR-u  Finlandia  Przejdą na energię odnawialną do 2050 roku? Austria  Rekonstrukcja prehistorycznych dłubanek

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2016

Szwecja 20 lat edukacyjno-naukowej fundacji Södry Bawaria, Niemcy Numeryczne mapy potencjału produkcyjnego plantacji energetycznych Finlandia 40. park narodowy dla uczczenia niepodległości Republika Czeska Apel leśników do firmy IKEA

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2016

Europa Koszty personelu wybranych lasów państwowych w UE Republika Czeska Leśnicy z LČR zmieniają uniformy

Czytaj więcej

Z zagranicy 2/2016

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy Leśny szef z konkursu Finlandia Wydzielenia zestawiane z kwadratów Republika Czeska Rekordowa wpłata LČR do budżetu

Czytaj więcej

Z zagranicy 1/2016

Niemcy Językowe i wizerunkowe równouprawnienie kobiet w leśnictwie Kolumbia Brytyjska, Kanada Walka z bielojadem trwa Niemcy Subsydiowanie pośrednie zastąpić bezpośrednim Saksonia, Niemcy Wyniki inwentaryzacji szkód od zwierzyny

Czytaj więcej

Z zagranicy 24/2015

Finlandia Kontrowersje wokół kalkulacji pochłaniania leśnego Wielka Brytania Certyfikacja małych projektów sekwestracyjnych Łotwa LVM wyeksportowały ponad 9 mln sadzonek

Czytaj więcej

Z zagranicy 23/2015

Stany Zjednoczone Leśna mapa terytoriów plemiennych Bawaria, Niemcy Wyniki finansowe BaySF w roku 2014/2015 Saksonia, Niemcy Modernizacja gospodarowania populacją jelenia Szwecja Prognoza pozyskania w 2015 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 22/2015

Kanada Pozyskanie drewna w 2014 roku Finlandia Autobus na drewnopochodny ON  Dolna Saksonia, Niemcy Więcej lasów państwowych wyłączonych z użytkowania Brandenburgia, Niemcy Usamorządowią lasy państwowe?

Czytaj więcej

Z zagranicy 21/2015

Kanada Lider certyfikacji lasów Szwecja Pozyskanie drewna w 2014 roku Brandenburgia, Niemcy Kształcenie robotników wykwalifikowanych Uppsala, Szwecja O analizach systemowych zasobów leśnychagania decyzji. Joensuu, Finlandia Globalne trendy w leśnictwie

Czytaj więcej

Z zagranicy 20/2015

Francja Nowy dyrektor generalny ONF Hesja, Niemcy 60 km wędrówki i edukacji Szwecja Pozyskanie drewna w 2014 roku Austria Kampania promująca papier Brazylia Czarne listy skutkująFinlandiaPozyskanie drewna w 2014 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 19/2015

Kanada Regeneracja Lasu Deszczowego Wielkiego Niedźwiedzia Republika Czeska Wyniki finansowe LČR w 2014 roku Bawaria, Niemcy Samoorganizacja leśnictwa prywatnego

Czytaj więcej

Z zagranicy 12/2015

Szwecja Södra wspiera prace badawczo-rozwojowe Turyngia, Niemcy Polowanie ruszane w lasach państwowych Stany Zjednoczone Dotacje dla lasów samorządowych Świat Prognostyczne studium WWF o deforestacji Badenia-Wirtembergia, Niemcy Postępowanie antymonopolowe wobec ForstBW

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2015

Szwecja Södra intensyfikuje użytkowanie drewna energetycznego RPA Ruszyła rejestracja na WFC 2015 Niemcy Naruszenie dyrektywy Niemcy Turbiny wiatrowe w lasach a nietoperze

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2015

Finlandia Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2014 roku Bawaria, Niemcy Budowa ścieżki w koronach drzew Stany Zjednoczone Uszczuplony budżet na zagospodarowanie lasu

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2015

Łotwa Wstępne wyniki finansowe LVM w 2014 rok Unia Europejska Nowy szef EUSTAFOR-u Turyngia, Niemcy Minimalizacja stosowania chemikaliów Finlandia Nowa nazwa Służby Dziedzictwa Przyrodniczego

Czytaj więcej