strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 1/2020

Czechy Zmiany w umowach na prace leśne Litwa Modernizacja parku samochodowego Finlandia Budowa największej farmy wiatrowej Szwecja Pozyskanie drewna w 2018 rokuBawaria, Niemcy Model lasu przyszłości

Czytaj więcej

Z zagranicy 24/2019

Bawaria, Niemcy Kontraktowa ochrona przyrody w lasach Czechy Nowelizacja ustawy o lasach Finlandia Cięcia rębne i przedrębne w lasach państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 23/2019

Stany Zjednoczone Pozyskanie drewna w lesie deszczowym Tongass? Federacja Rosyjska Brak pozytywnych skutków certyfikacji FSC Niemcy Postulat wprowadzenia płatności za wiązanie CO2 Irlandia Niekomercyjna jednostka w lasach państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 22/2019

Niemcy Wyniki inwentaryzacji zasobów węgla w lasach Litwa Sprzedaż państwowego drewna na drugą połowę 2019 roku Finlandia Modelowe obszary gospodarki przerębowej

Czytaj więcej

Z zagranicy 21/2019

Anglia, Wielka Brytania Transparentność państwowych wydatków leśnych Szwecja Outsourcing finansowości Agencji Leśnej Turyngia, Niemcy Centralizacja wpływu faktur w lasach państwowych Słowacja Leśnicy i pszczelarze deklarują współpracęFrancja Prace nad modernizacją leśnictwa publicznego Szwajcaria Aplikacja do promowania gatunków przyszłościowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 20/2019

Austria Leśne 2019 piwem o aromacie owoców brekinii Słowacja Lasy państwowe zasilają budżety samorządów Finlandia Sztuczna inteligencja w gospodarce leśnej Szkocja, Wielka Brytania Zalesieniowy sukces Szwecja – Słowenia Przerębowe zagospodarowanie lasu na wokandzie  

Czytaj więcej

Z zagranicy 19/2019

Brazylia Pożary amazońskich lasów deszczowych Finlandia Rekordowe pozyskanie drewna w 2018 roku Łotwa Publiczny komponent strategii lasów państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2019

Portugalia Walne zgromadzenie CEPF Brandenburgia, Niemcy Pozyskanie drewna w 2018 roku Ukraina Nowe parki narodowe i rezerwaty Szwecja Niedostatek nasion świerka Irlandia Wyniki Coillte w 2018 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2019

Czechy Inwestycja w optyczny sortownik nasion Ukraina Brytyjskie drony mapowały Czerwony Las Litwa Cięcia w Polsce i na Białorusi wpływają na rynek Szwecja Prace nad internetem drzew Dolna Saksonia, Niemcy Zamawiają sadzonki w Szwecji

Czytaj więcej

Z zagranicy 15-16/2019

Świat Apel naukowców do władz UE Niemcy Tradycyjny siew jodły pod okapem Wielka Brytania Pełna suwerenność szkockiego leśnictwa Niemcy Lasy pozostawione do naturalnego rozwoju Litwa Przeciwnicy reformy nie dają za wygranąAustria Pozyskanie drewna w 2018 roku Szwecja Niechemiczne zwalczanie szeliniaka

Czytaj więcej

Z zagranicy 13-14/2019

Finlandia Nowelizacja narodowej strategii leśnej Szwecja Kobieta dyrektorem generalnym lasów państwowych Hesja, Niemcy Subsydia dla niepaństwowych struktur zbytu drewna Słowacja Norma antykorupcyjna w lasach państowych Finlandia Pozyskanie drewna a lęgi

Czytaj więcej

Z zagranicy 12/2019

Szwecja Ekologiczny bilans Södry Australia Promocja pochłaniania CO2 w rolnictwie Niemcy Lesistość landów Czechy Ok. 1 mln m3 wiatrołomów w Lasach PaństwowychAnglia, Wielka Brytania Zalesieniowy Fundusz Węglowy

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2019

Szwecja Uproszczony system klasyfikacji papierówki Świat Młodsze lasy większym pochłaniaczem CO2 Ameryka Północna - Europa Unia zaskarżona o spalanie biomasy leśnej Łotwa Darowizny państwowych lasów na cele społeczne

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2019

Finlandia Przeciętna powierzchnia zrębów zupełnych Australia Wzrost lesistości Dania Ubożenie roślinności dna lasu Niemcy Blisko 2 mln m3 wiatrowałów Szwecja Głos Sveaskogu w dyskusji o lasach państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2019

Brandenburgia, Niemcy Ograniczenie usług lasów państwowych Szwecja Wyższe rekompensaty dla właścicieli lasów Litwa Strategia lasów państwowych na lata 2019–23 Finlandia Większy odsetek gatunków zagrożonych

Czytaj więcej

Z zagranicy 8/2019

Kanada Google jako narzędzie określania gatunku drzew NiemcyWzrost liczby myśliwych JaponiaUsługi leśne na małą skalę CzechyZmiany w sprzedaży drewna z lasów państwowych SzwecjaRekordowe wyniki Södry w 2018 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 7/2019

Irlandia Dyrektor Coillte przechodzi do sektora prywatnego Łotwa Europejski Kongres Edukacji Leśnej Finlandia Ekonomiczne znaczenie parków narodowych Litwa Nowe uniformy państwowych leśników Szwecja Cyfrowy robot pracownik

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2019

Czechy Nowy etap walki z klęską kornika Niemcy Eliminacja spalania węgla do 2038 roku Łotwa W pełni zmechanizowane sadzenie lasu Francja Zmiana na szczycie Krajowego Urzędu ds. Lasów Litwa Spadek sprzedaży drewna z lasów państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2019

Szkocja, Wielka Brytania Rządowa deklaracja leśna Anglia, Wielka Brytania Luka płacowa w państwowym leśnictwie Niemcy Rekordowo wysokie temperatury Litwa Pozytywny wynik centralizacji lasów państwowych Chiny Zalesienie wielkości Francji

Czytaj więcej

Z zagranicy 4/2019

Finlandia Przede wszystkim redukcja emisji Europa Wiatrowały w Alpach Słowacja Sprzedaż odstrzałów zamiast dzierżawy obwodów Szwecja – Łotwa Więcej łotewskich lasów w rękach Södry Litwa Konflikt wokół cięć w parkach Litwa Sprzedaż drewna na pierwszą połowę 2019 roku

Czytaj więcej