strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 12/2022

Niemcy – Rekordowe pozyskanie drewna w 2021 roku Litwa – Etat cięć bez zmian mimo groźby deficytu surowca Szwecja – Lasy państwowe stawiają na pomiar drzew telefonem Szwecja – W odnowieniach sosna wyprzedziła liczebnie świerk  

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2022

Słowacja – Odsetek lasów wyłączonych z użytkowania Ukraina – 600 tys. ha lasów objętych walkami Niemcy – Leśne płatności ekosystemowe coraz bliżej  

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2022

Niemcy – Wczesne wykrywanie stresu suszy z kosmosu Szwecja – Lasy państwowe zwycięzcą leśnego rankingu zrównoważonych marek Czechy – Skokowa poprawa wyników lasów państwowych Niemcy – Badania nad modelami płatności ekosystemowych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2022

Amazonia – Las deszczowy coraz bliżejpunktu krytycznego Czechy – W planach dwa nowe parki narodowe Szwecja – Wzrost wydatków na odszkodowania dla właścicieli lasów Niemcy – Stan zdrowotny lasów w 2021 roku  

Czytaj więcej

Z zagranicy 8/2022

Litwa – Powrót do wdrażania pomiaru fotooptycznego Estonia – Wstrzymanie cięć na obszarach Natura 2000 Szwecja – Programy stażowe lasów państwowych Rumunia – Trwa dewastacja lasów na obszarach Natura 2000 Czechy – Subwencje na adaptację lasów do zmiany klimatu  

Czytaj więcej

Z zagranicy 7/2022

Badenia-Wirtembergia, Niemcy – Powiększenie Parku Narodowego „Szwarcwald” Anglia, Wielka Brytania – Luka płacowa w państwowym leśnictwie Szwecja – Mniej nowych obiektów ochrony przyrody leśnej Słowacja – Karuzela na stanowisku dyrektora generalnego  

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2022

Szkocja, Wielka Brytania – Biodegradowalne osłonki młodych drzewek Bawaria, Niemcy – Tworzenie rezerwy klimatycznej zamiast dywidend Niemcy – Nowy projekt Akademii Leśnej Wohllebena Szwecja – Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2022

Stany Zjednoczone – Pożary mogą zniszczyć lasy mamutowców Łotwa – Szef lasów państwowych podjął nowe wyzwania Czechy – Odwołanie dyrektora lasów państwowych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 4/2022

Litwa – Sprzedaż państwowego drewna Niemcy – Studia leśne na kierunku Wohllebena Szkocja, Wielka Brytania – Ofensywa zalesieniowa i promocja drewna Bawaria, Niemcy – Lasy państwowe firmą przyjazną rodzinie Czechy – Klęska kornika ustępuje

Czytaj więcej

Z zagranicy 3/2022

Szwecja – Struktura własności leśnej Niemcy – Leśne cele nowej koalicji rządzącej Słowacja – Puszczańska sieć rezerwatowa Brazylia – Deforestacja Amazonii największa od 15 lat

Czytaj więcej

Z zagranicy 2/2022

Słowacja – Restrukturyzacja lasów państwowych Bawaria, Niemcy – Kontraktowa ochrona przyrody w lasach Unia Europejska – Właściciele lasów o nowelizacji LULUCF Szwecja – Nowy dyrektor generalny lasów państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 1/2022

Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego Słowacja – Wyniki konkursu na dyrektora lasów państwowych Finlandia – Dalszy spadek rentowności leśnictwa prywatnego Litwa – Zezwolenie na odstrzał 190 wilków Litwa – Spory między władzami a przyrodnikami

Czytaj więcej

Z zagranicy 24/2021

Litwa – Zmiany w Łowieckim Kolegium Doradczym Niemcy – Zażądali 10 tysięcy dodatkowych etatów Szwajcaria – Leśny środek kraju wędruje na południowy wschód Słowacja – Jubileusz 20-lecia pedagogiki leśnej Czechy – Raport o stanie lasów w 2020 roku Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego  

Czytaj więcej

Z zagranicy 23/2021

Dolna Saksonia, Niemcy – Przejście na subsydiowanie bezpośrednie Niemcy – Krajowa sieć teledetekcji leśnej Świat – Owady a uwalnianie CO2 z drewna martwego Litwa – Niezwiększanie rozmiaru pozyskania drewna

Czytaj więcej

Z zagranicy 22/2021

Austria – Leśne 2021 piwem górskim jagodowo-limbowym Bawaria, Niemcy – Polowanie z użyciem tylko amunicji bezołowiowej Niemcy – Szczyt Leśny Wohllebena Niemcy – Raporty o lasach

Czytaj więcej

Z zagranicy 21/2021

Czechy – Lasy państwowe pomagają Morawianom Saksonia, Niemcy – Ruszyło 3. kartowanie biotopów leśnych Szwajcaria – Pozyskanie drewna w 2020 roku Niemcy – Znacznie mniejsza powierzchnia pożarów lasów

Czytaj więcej

Z zagranicy 20/2021

Stany Zjednoczone – Nowy szef lasów federalnych Francja – 475 etatów mniej w lasach publicznych? Litwa – Krajowe Porozumienie Leśne

Czytaj więcej

Z zagranicy 19/2021

Szwajcaria – Drzewa rosną, gdy jest ciemno Czechy – Sadzą więcej drzew liściastych niż iglastych Niemcy – Rynek nieruchomości leśnych Szwecja – Pozyskanie drewna w 2020 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2021

Czechy – Gospodarka bliska przyrody w lasach wojskowych Słowacja – Lasy państwowe za regulacją liczebności niedźwiedzi Litwa – Sprzedaż państwowego drewna

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2021

Bawaria, Niemcy – Postulują przeorientowanie państwowych lasów Litwa – Tablice ze szczegółowymi informacjami o pracach leśnych Unia Europejska – Powstaje cyfrowy bliźniak lasów Ziemi Świat – Coraz mniej lasów mglistych

Czytaj więcej