strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 19/2022

Europa – Spotęgowanie pożarów lasów Gambia – Całkowity zakaz eksportu drewna Francja – Zbiór płodów runa leśnego w lasach publicznych Austria – Leśne 2022 piwem wiązówkowo-wierzbowym  

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2022

Szwecja – Sveaskog obniżył etat cięć Brazylia – Najszybsze tempo deforestacji od sześciu lat Szwecja – Sztuczna inteligencja w optymalizacji użytkowania lasu Łotwa – Edukacja leśna w roku szkolnym 2021/22  

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2022

Czechy – Właściciele lasów i ekolodzy deklarują współpracę Litwa – Zmiany zasad sprzedaży państwowego drewna  

Czytaj więcej

Z zagranicy 15–16/2022

Słowacja – Postulują rejestr zawodowych myśliwych Szwecja – Pozyskanie drewna w 2021 roku Niemcy – Federacja przeznaczyła 900 mln euro na lasy Szwecja – Struktura indywidualnej własności leśnej Szwajcaria – Wzmożone zamieranie sosny Austria – Pozyskanie drewna w 2021 roku  

Czytaj więcej

Z zagranicy 13–14/2022

Szwecja – Strategie UE i ONZ w opinii ekologów Niemcy – Użytkowanie lasu a przepływ CO2 w ekosystemie Litwa – Certyfikat świadczeń ekosystemowych FSC Słowacja – Kolejny nowy szef państwowych lasów  

Czytaj więcej

Z zagranicy 12/2022

Niemcy – Rekordowe pozyskanie drewna w 2021 roku Litwa – Etat cięć bez zmian mimo groźby deficytu surowca Szwecja – Lasy państwowe stawiają na pomiar drzew telefonem Szwecja – W odnowieniach sosna wyprzedziła liczebnie świerk  

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2022

Słowacja – Odsetek lasów wyłączonych z użytkowania Ukraina – 600 tys. ha lasów objętych walkami Niemcy – Leśne płatności ekosystemowe coraz bliżej  

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2022

Niemcy – Wczesne wykrywanie stresu suszy z kosmosu Szwecja – Lasy państwowe zwycięzcą leśnego rankingu zrównoważonych marek Czechy – Skokowa poprawa wyników lasów państwowych Niemcy – Badania nad modelami płatności ekosystemowych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2022

Amazonia – Las deszczowy coraz bliżejpunktu krytycznego Czechy – W planach dwa nowe parki narodowe Szwecja – Wzrost wydatków na odszkodowania dla właścicieli lasów Niemcy – Stan zdrowotny lasów w 2021 roku  

Czytaj więcej

Z zagranicy 8/2022

Litwa – Powrót do wdrażania pomiaru fotooptycznego Estonia – Wstrzymanie cięć na obszarach Natura 2000 Szwecja – Programy stażowe lasów państwowych Rumunia – Trwa dewastacja lasów na obszarach Natura 2000 Czechy – Subwencje na adaptację lasów do zmiany klimatu  

Czytaj więcej

Z zagranicy 7/2022

Badenia-Wirtembergia, Niemcy – Powiększenie Parku Narodowego „Szwarcwald” Anglia, Wielka Brytania – Luka płacowa w państwowym leśnictwie Szwecja – Mniej nowych obiektów ochrony przyrody leśnej Słowacja – Karuzela na stanowisku dyrektora generalnego  

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2022

Szkocja, Wielka Brytania – Biodegradowalne osłonki młodych drzewek Bawaria, Niemcy – Tworzenie rezerwy klimatycznej zamiast dywidend Niemcy – Nowy projekt Akademii Leśnej Wohllebena Szwecja – Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2022

Stany Zjednoczone – Pożary mogą zniszczyć lasy mamutowców Łotwa – Szef lasów państwowych podjął nowe wyzwania Czechy – Odwołanie dyrektora lasów państwowych  

Czytaj więcej

Z zagranicy 4/2022

Litwa – Sprzedaż państwowego drewna Niemcy – Studia leśne na kierunku Wohllebena Szkocja, Wielka Brytania – Ofensywa zalesieniowa i promocja drewna Bawaria, Niemcy – Lasy państwowe firmą przyjazną rodzinie Czechy – Klęska kornika ustępuje

Czytaj więcej

Z zagranicy 3/2022

Szwecja – Struktura własności leśnej Niemcy – Leśne cele nowej koalicji rządzącej Słowacja – Puszczańska sieć rezerwatowa Brazylia – Deforestacja Amazonii największa od 15 lat

Czytaj więcej

Z zagranicy 2/2022

Słowacja – Restrukturyzacja lasów państwowych Bawaria, Niemcy – Kontraktowa ochrona przyrody w lasach Unia Europejska – Właściciele lasów o nowelizacji LULUCF Szwecja – Nowy dyrektor generalny lasów państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 1/2022

Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego Słowacja – Wyniki konkursu na dyrektora lasów państwowych Finlandia – Dalszy spadek rentowności leśnictwa prywatnego Litwa – Zezwolenie na odstrzał 190 wilków Litwa – Spory między władzami a przyrodnikami

Czytaj więcej

Z zagranicy 24/2021

Litwa – Zmiany w Łowieckim Kolegium Doradczym Niemcy – Zażądali 10 tysięcy dodatkowych etatów Szwajcaria – Leśny środek kraju wędruje na południowy wschód Słowacja – Jubileusz 20-lecia pedagogiki leśnej Czechy – Raport o stanie lasów w 2020 roku Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego  

Czytaj więcej

Z zagranicy 23/2021

Dolna Saksonia, Niemcy – Przejście na subsydiowanie bezpośrednie Niemcy – Krajowa sieć teledetekcji leśnej Świat – Owady a uwalnianie CO2 z drewna martwego Litwa – Niezwiększanie rozmiaru pozyskania drewna

Czytaj więcej

Z zagranicy 22/2021

Austria – Leśne 2021 piwem górskim jagodowo-limbowym Bawaria, Niemcy – Polowanie z użyciem tylko amunicji bezołowiowej Niemcy – Szczyt Leśny Wohllebena Niemcy – Raporty o lasach

Czytaj więcej