strona główna

Z zagranicy

Wiązany zbyt drewna na cenzurowanym

Według wstępnej, nie mającej jeszcze oficjalnego charakteru opinii niemieckiego urzędu antymonopolowego, wiązany zbyt drewna pozyskanego w lasach różnych rodzajów własności, organizowany w Niemczech na dużą skalę przez jednostki organizacyjne lasów państwowych, jest zasadniczo sprzeczny z niemieckim prawem kartelowym.

Czytaj więcej

Wyniki szwedzkiego koncernu leśnego Sveaskog

W roku 2004 szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog, gospodarujący na 3,4 mln ha lasów, zanotował wartość sprzedaży netto rzędu 8,3 mld koron szwedzkich (SEK) oraz zysk z działalności podstawowej w wysokości 1,5 mld SEK, co oznacza 1-procentowy spadek sprzedaży netto i 4-procentowy spadek zysku operacyjnego w stosunku do wyników z roku 2003.

Czytaj więcej

PEFC - ponad 100 mln ha certyfikowanych lasów

Przedstawiciele CERFLOR-u - powstałej w sierpniu 2002 r. brazylijskiej normy certyfikacji lasów - wystąpili o jej włączenie do globalnego systemu PEFC. Certyfikacja wg kryteriów CERFLOR-u, odnoszących się zarówno do kwestii środowiskowych, jak i społecznych i ekonomicznych, ma objąć nie tylko lasy, lecz również plantacje leśne Brazylii. Aby uzyskać akceptację PEFC brazylijska norma certyfikacji lasów musi pomyślnie przejść PEFC-owski proces weryfikacji, na który składają się sprawdzenie normy przez niezależnego, zewnętrznego audytora i publiczna konsultacja. Jeśli standard CERFLOR zostanie uznany przez Radę PEFC, będzie mógł być firmowany PEFC-owskim logo.

Czytaj więcej

Know-how Austriackich Lasów Związkowych S.A. dla Serbii

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe otrzymała zlecenie opracowania planu restrukturyzacji serbskich lasów państwowych ,Srbijasume". Wzorem dla przyszłej struktury organizacyjnej serbskiego państwowego gospodarstwa leśnego ma być model samych Austriackich Lasów Związkowych. Projekt consultingowy finansowany jest w 70% przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA) w ramach Programu Współpracy Austrii ze Wschodem. Pozostałe 30% kosztów ponoszą serbskie lasy państwowe. Wartość projektu sięga 250 tys. euro. Austriackie Lasy Związkowe S.A. zostały wybrane na wykonawcę usług consultingowych na życzenie strony serbskiej.

Czytaj więcej

CEPF o użytkowaniu biomasy

Dyrekcja Generalna ,Energia i Transport" Komisji Europejskiej, opracowując plan działania Unii Europejskiej w zakresie użytkowania biomasy, poprosiła różne grupy interesów o wyrażenie opinii na temat założeń tego planu. W konsultacji udział wzięła między innymi Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF). Zdaniem tej organizacji, w państwach członkowskich UE powinny zostać przygotowane i zrealizowane projekty pilotażowe dotyczące efektywnego wykorzystywania pozostałości po cięciach i zabiegach leśnych oraz innej biomasy leśnej dla celów energetycznych. CEPF uważa, że unijne dyrektywy dotyczące wykorzystywania biomasy do produkcji energii winny promować stosowanie odpowiednich systemów instalacyjnych zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w jednostkach administracji publicznej. Ponadto Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów proponuje stworzenie unijnego banku informacji na temat najlepszych praktycznych rozwiązań w zakresie użytkowania biomasy leśnej jako surowca energetycznego.

Czytaj więcej