strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 22/2014

Republika Czeska Wyniki finansowe LCR w 2013 roku Austria Erlacher pasuje po trzech kadencjach Nadrenia-Palatynat, Niemcy Gwarancja etatów w nadleśnictwach

Czytaj więcej

Z zagranicy 21/2014

Niemcy Drzewa rosną coraz szybciej Brandenburgia, Niemcy Badania nad adaptacją lasów do zmiany klimatu Kolumbia Brytyjska, Kanada Drewno obowiązkowym budulcem siedzib państwowych   Szwecja Nowe cele finansowe Sveaskogu

Czytaj więcej

Z zagranicy 20/2014

Ukraina Na wschodzie płoną lasy Szwecja 20% lasów państwowych obszarami chronionej przyrody  Łotwa Wyniki finansowe LVM w 2013 roku   Szwecja Odnowiony certyfikat FSC dla Södry

Czytaj więcej

Z zagranicy 19/2014

Szwecja Pozyskanie drewna w 2013 roku Irlandia Wyniki finansowe Coillte w 2013 roku Niemcy PEFC krytycznie o podwójnej certyfikacji lasów państwowych Bawaria, Niemcy Modyfikacja subwencji dla leśnictwa niepaństwowego Saksonia Wapnowanie gleb leśnych z powietrza

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2014

Finlandia Przyszłość badań leśnych Europa Procesowo zorientowana struktura lasów państwowych Hesja, Niemcy Lasy Hesji zakładem pracy przyjaznym rodzinie

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2014

Niemcy Leśne fundusze inwestycyjne pod lupą Austria Leśne 2014 – piwo z aromatem sosny czarnej Stany Zjednoczone Lasy federalne wspierają lasy samorządowe Australia Aborygeni po raz pierwszy zapytani o zdanie Finlandia Nowy park narodowy

Czytaj więcej

Z zagranicy 15-16/2014

Austria Wyniki finansowe ÖBf w 2013 roku Finlandia Dwa razy więcej lasów we współwłasności

Czytaj więcej

Z zagranicy 13-14/2014

Unia Europejska Nowe kryteria zrównoważonej gospodarki leśnej Szwecja 8% certyfikowanych lasów Södry wyłączonych z użytkowania Bawaria, Niemcy Rada leśnictwa prywatnego i samorządowego Łotwa Walne zgromadzenie CEPF Unia Europejska UE głównym motorem globalnej deforestacji Badenia-Wirtembergia, Niemcy Reguła 2 m dla rowerów w lesie

Czytaj więcej

Z zagranicy 12/2014

Stany Zjednoczone Partnerstwo na rzecz ochrony mamutowców  Wielka Brytania 50-letnia prognoza podaży drewna krajowego Austria Lasy państwowe zbyły udziały Mayr-Melnhof Austria Maleje liczba gospodarstw rolnych i leśnych Badenia-Wirtembergia, Niemcy Turbiny wiatrowe w lasach państwowych

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2014

Szwecja Propozycja wypłaty dywidendy mimo straty Turyngia, Niemcy Internetowe stymulowanie zalesień sekwestracyjnych Chiny Lasy i plantacje Niemcy Pozyskanie drewna w 2013 roku Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy Pierwszy prywatny obszar wolnej przyrody

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2014

Szwecja Pozostawianie przestojów i drewna martwego na zrębach    Finlandia Prawne aspekty restytucji torfowisk Niemcy Smartfon jako relaskop   Francja Branża leśno-drzewna strategicznym sektorem gospodarki    Europa Sumforest – sieć współpracy w badaniach leśnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2014

Finlandia Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2013 roku    Wielka Brytania Nowa strategia badań leśnych Niemcy Koniec dopłat do spalania biomasy? Szwecja Ceny leśnych nieruchomości gruntowych Szwecja Projekt ustawy o bioróżnorodności

Czytaj więcej

Z zagranicy 8/2014

Europa Korekta projektu nowych wytycznych unijnych Dania Polityczny zwrot w sprawie akcyzy opałowej   Wielka Brytania Ostatni taki przewodniczący? Badenia-Wirtembergia, Niemcy Satelitarny monitoring składowanego drewna Wielka Brytania Sprzedaż pierwszych promes jednostek pochłaniania

Czytaj więcej

Z zagranicy 7/2014

Finlandia Metsähallitus w przededniu zmian Badenia-Wirtembergia, Niemcy Groźba postępowania antymonopolowego Hesja, Niemcy Redukcja zatrudnienia w Lasach Hesji Szwecja 144 mln koron rekompensat dla właścicieli Turyngia, Niemcy Agencja obsługi leśnictwa prywatnego

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2014

Szwecja Wyniki finansowe Sveaskogu w 2013 roku Europa Modele adaptacyjnej gospodarki leśnej Turyngia, Niemcy Powiązania sieciowe w leśnictwie niepaństwowym Europa Więcej inwazyjnych patogenów leśnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2014

Finlandia Aktywizujący system podatkowy zamiast subsydiów dla lasów prywatnych? Szkocja, Wielka Brytania Szczegółowa mapa lasów rodzimych Niemcy Kontraktowa ochrona przyrody w leśnictwie

Czytaj więcej

Z zagranicy 4/2014

Europa EUSTAFOR i CEPF przeciw prawu kaskadowemu Europa Projekt SIMWOOD Francja Lasy samorządowe w Europie Turyngia, Niemcy Komasacja prywatnych gruntów leśnych

Czytaj więcej

Z zagranicy 3/2014

Europa Danina próbą reformy LP? Brandenburgia, Niemcy Internetowa taryfa odszkodowań za zgryzanie

Czytaj więcej

Z zagranicy 2/2014

Bawaria, Niemcy Wyniki Bawarskich LP w sezonie 2012/13 Europa Powód do dumy czy do wstydu? Hesja, Niemcy Leśne cele nowej koalicji rządzącej

Czytaj więcej

Z zagranicy 1/2014

Europa Obciążenia finansowe wybranych lasów państwowych w UE Łotwa Stypendia Łotewskich LP w roku 2013/14

Czytaj więcej