strona główna

Z zagranicy

Z zagranicy 1/2022

Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego Słowacja – Wyniki konkursu na dyrektora lasów państwowych Finlandia – Dalszy spadek rentowności leśnictwa prywatnego Litwa – Zezwolenie na odstrzał 190 wilków Litwa – Spory między władzami a przyrodnikami

Czytaj więcej

Z zagranicy 24/2021

Litwa – Zmiany w Łowieckim Kolegium Doradczym Niemcy – Zażądali 10 tysięcy dodatkowych etatów Szwajcaria – Leśny środek kraju wędruje na południowy wschód Słowacja – Jubileusz 20-lecia pedagogiki leśnej Czechy – Raport o stanie lasów w 2020 roku Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego  

Czytaj więcej

Z zagranicy 23/2021

Dolna Saksonia, Niemcy – Przejście na subsydiowanie bezpośrednie Niemcy – Krajowa sieć teledetekcji leśnej Świat – Owady a uwalnianie CO2 z drewna martwego Litwa – Niezwiększanie rozmiaru pozyskania drewna

Czytaj więcej

Z zagranicy 22/2021

Austria – Leśne 2021 piwem górskim jagodowo-limbowym Bawaria, Niemcy – Polowanie z użyciem tylko amunicji bezołowiowej Niemcy – Szczyt Leśny Wohllebena Niemcy – Raporty o lasach

Czytaj więcej

Z zagranicy 21/2021

Czechy – Lasy państwowe pomagają Morawianom Saksonia, Niemcy – Ruszyło 3. kartowanie biotopów leśnych Szwajcaria – Pozyskanie drewna w 2020 roku Niemcy – Znacznie mniejsza powierzchnia pożarów lasów

Czytaj więcej

Z zagranicy 20/2021

Stany Zjednoczone – Nowy szef lasów federalnych Francja – 475 etatów mniej w lasach publicznych? Litwa – Krajowe Porozumienie Leśne

Czytaj więcej

Z zagranicy 19/2021

Szwajcaria – Drzewa rosną, gdy jest ciemno Czechy – Sadzą więcej drzew liściastych niż iglastych Niemcy – Rynek nieruchomości leśnych Szwecja – Pozyskanie drewna w 2020 roku

Czytaj więcej

Z zagranicy 18/2021

Czechy – Gospodarka bliska przyrody w lasach wojskowych Słowacja – Lasy państwowe za regulacją liczebności niedźwiedzi Litwa – Sprzedaż państwowego drewna

Czytaj więcej

Z zagranicy 17/2021

Bawaria, Niemcy – Postulują przeorientowanie państwowych lasów Litwa – Tablice ze szczegółowymi informacjami o pracach leśnych Unia Europejska – Powstaje cyfrowy bliźniak lasów Ziemi Świat – Coraz mniej lasów mglistych

Czytaj więcej

Z zagranicy 15–16/2021

Niemcy – Pozyskanie drewna w 2020 roku Niemcy – Start czwartej wielkoobszarówki Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy – Ewaluacja świadczeń ekosystemowych lasu Austria – Tempo sekwestracji węgla przez lasy Anglia, Wielka Brytania – Nowy program zalesieniowy Federacja Rosyjska – Nowy szef Rosleschozu

Czytaj więcej

Z zagranicy 13–14/2021

Europa – Największe susze letnie od 2 tys. lat Nadrenia-Palatynat, Niemcy – Lasy kuracyjne i lecznicze Słowacja – Nowa sieć leśnych rezerwatów przyrody Litwa – Sposób zarządzania lasami jest kwestionowany Słowacja – Gospodarka leśna bliska przyrody

Czytaj więcej

Z zagranicy 12/2021

Szwajcaria – Kornik drukarz nadal pustoszy lasy Niemcy – Stan zdrowotny lasów w 2020 roku Słowacja – Współpraca leśników z ekologami  

Czytaj więcej

Z zagranicy 11/2021

Czechy – Inteligentny system sortowania sadzonek Federacja Rosyjska – Strategia rozwoju sektora leśnego do 2030 roku Słowacja – Konkursy na wszystkich dyrektorów Niemcy – Skarga Komisji do Trybunału Sprawiedliwości Hesja, Niemcy – Lasy naturalne rezerwatami przyrody Słowacja – Kontrowersje wokół spalania biomasy drzewnej

Czytaj więcej

Z zagranicy 10/2021

Saksonia-Anhalt, Niemcy – Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku zagrożeń leśnych Brandenburgia, Niemcy – Lasy państwowe do reformy Finlandia – Nowy dyrektor Parków i Dzikiej Przyrody  

Czytaj więcej

Z zagranicy 9/2021

Szkocja, Wielka Brytania – Największe szkockie zalesienie w XXI wieku Szwecja – Zmiana na szczycie lasów państwowych Estonia – Konflikt wokół biomasy pochodzenia leśnego Uzbekistan – Wielkoobszarowe zalesienia Niemcy – Agroleśnictwo będzie subsydiowane

Czytaj więcej

Z zagranicy 8/2021

Kanada – Wystartował federalny program zalesieniowy Słowacja – Projekt poprawy stanu obszarów Natura 2000 Szwecja – Największe w historii szkody od kornika  

Czytaj więcej

Z zagranicy 7/2021

Litwa – Sprzedaż państwowego drewna Bawaria, Niemcy – Państwowe lasy naturalne objęte ochroną Szwecja – Zmiana metody ewaluacji aktywów leśnych Turyngia, Niemcy – Zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w lasach

Czytaj więcej

Z zagranicy 6/2021

Niemcy, Szwajcaria – Ograniczyć uprzątanie powierzchni poklęskowych Dolna Saksonia, Niemcy – Utrata połowy świerków w ciągu trzech lat Badenia-Wirtembergia, Niemcy – Pierwszy ogród drewna martwego Ukraina – Nowy park narodowy Niemcy – Start leśnego pakietu prokoniunkturalnego  

Czytaj więcej

Z zagranicy 5/2021

Bawaria, Niemcy – Po raz pierwszy wykazały stratę Francja – Budowa nowej siedziby lasów publicznych Litwa – Mniejsze nasilenie gradacji kornika Słowacja – Właściciele lasów odwołują się do karty praw podstawowych UE Szwajcaria – Fundusz leśny w wydaniu helweckim

Czytaj więcej

Z zagranicy 4/2021

Niemcy, Rumunia – Skutki zmiany klimatu dla buka Litwa – Inwestycje w drogi leśne Niemcy – Ustawowe ograniczenie pozyskania świerka? Irlandia – Lasy źródłem emisji  

Czytaj więcej