strona główna

Aktualności

Geografia - Nowa mapa pokrycia terenu Europy

Teledetekcja otwiera nie tylko nowe obszary wiedzy, ale daje też innowacyjne narzędzia do zastosowania praktycznego. Udowodnili to naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, którzy na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej opracowali nową metodę tworzenia map pokrycia terenu.

Czytaj więcej

Pożary lasów - Unijne sprawozdanie

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie za 2018 r. dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Opracowało je Wspólne Centrum Badawcze z użyciem danych pochodzących z europejskiego systemu informacji o pożarach lasów działającego w ramach programu Copernicus. Dane przekazały także 33 państwa członkowskie zrzeszone w grupie ekspertów ds. pożarów lasów.

Czytaj więcej

Polityka - Nowy skład KOŚZNiL

Dzień po inauguracji Sejmu IX kadencji i ślubowaniu posłów, 13 listopada został ogłoszony nowy skład stałej sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Do zakresu jej działania należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej. W jej skład weszło 33 parlamentarzystów. Niestety, z leśników w jej gronie znalazł się tylko Dariusz Bąk (PiS), a posłów legitymujących się wykształceniem przyrodniczym – ledwie garstka.

Czytaj więcej

Wydarzenia - O ekologii i człowieku na UKSW

„Ekologia Humanistyczna” to tytuł cyklu konferencji organizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. XIII edycja odbyła się 16 października pod hasłem „Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”. Wśród licznych wystąpień leśników z pewnością najbardziej interesują te związane z Puszczą Białowieską i rozwiązywaniem konfliktów na tle ochrony przyrody.

Czytaj więcej

Polityka - Ministerstwo do podziału

W piątek 15 listopada odbyła się uroczystość powołania nowego (choć niemal w starym składzie) rządu, na czele którego ponownie stanął premier Mateusz Morawiecki (tymczasowo obejmując także tekę ministra sportu).

Czytaj więcej

Technika leśne - Obchody jubileuszu w Białowieży

Pokaźne grono leśników, samorządowców, a przede wszystkim absolwentów zgromadziła 27 września konferencja „90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży”. Pod patronatami honorowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych swój jubileusz świętowało miejsce o najdłuższej w Polsce historii średniego leśnego szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej

Jubileusze - 150 lat Nadleśnictwa Dąbrowa

Niezwykłe święto odbyło się 27 września w Nadleśnictwie Dąbrowa (RDLP w Toruniu), którego korzenie sięgają 1869 roku. Wtedy to władze pruskie powołały Królewskie Nadleśnictwo Hagen, które przetrwało burzliwe lata właściwie w tym samym budynku, zmieniając jedynie nazwę.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Wspólna promocja światowego dziedzictwa

Puszczańskie nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka, RDLP w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz gminy Białowieża i Narewka połączyły siły i zorganizowały Tydzień z Puszczą Białowieską. Celem festiwalu pod hasłem „Bądź, nie odPuszczaj!” było promowanie Puszczy jako obszaru światowego dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej

Pożegnania - Odszedł autorytet leśników

9 października w wieku 75 lat zmarł nagle prof. Jan Szyszko – leśnik, nauczyciel akademicki, polityk. Szerokiemu gronu leśników znany przede wszystkim jako człowiek lasu i profesor nauk leśnych. Ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW, gdzie uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, a w 2001 r. – tytuł profesora. Był kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych na tej uczelni, ale też Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Inicjatywy społeczne - #sprzątaMY z prezydentem!

Dał nam przykład nasz prezydent, jak las sprzątać mamy. Oczywiście najlepiej byłoby zacząć od nieśmiecenia w nim, ale w tym tkwi siła edukacji przyrodniczo-leśnej, by zakorzenić w narodzie słuszne postawy.

Czytaj więcej

Zagospodarowanie turystyczne - Plan na kompleks „Riese”

Nadleśnictwo Wałbrzych (RDLP we Wrocławiu) ujawniło 24 września koncepcję zagospodarowania ponazistowskiego kompleksu „Riese” w Górach Sowich. Na początku roku jednostka Lasów Państwowych wypowiedziała najem spółce Centrum Muzealno-Turystyczne „Olbrzym”, które zarządzało obiektem od 2003 roku. Jako przyczynę tej decyzji nadleśnictwo podało wówczas niedostateczne zabezpieczenie przez najemcę interesu Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Opinia publiczna - Ocena działalności LP

Centrum Badania Opinii Społecznych opublikowało we wrześniu kolejny raport „Ocena działalności instytucji publicznych i mediów”. W ciągu ostatniego pół roku opinie o funkcjonowaniu Lasów Państwowych nie uległy istotnym zmianom.

Czytaj więcej

Historia - Portal upamiętniający leśników

17 września zaprezentowano pierwszy etap elektronicznego „Indeksu biograficznego leśników zasłużonych w walce o niepodległość Polski”. Baza powstała w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny.

Czytaj więcej

Nagroda im. Adama Loreta - Zgłoszenia do nowej edycji

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny ogłosił edycję nagrody LP im. Adama Loreta za 2019 rok. Zgłoszenia w kategoriach „Najlepsze zrealizowane działanie na rzecz kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, popularyzacji misji i roli Lasów Państwowych oraz wiedzy o środowisku leśnym, a także twórczości artystycznej inspirowanej tematyką leśną”, „Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa” i „Człowiek Roku Polskich Lasów” można składać do 31 marca przyszłego roku. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.nagroda-loreta.lasy.gov.pl. Red.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Fredropol bez nowych drzew pomnikowych?

Głośno było przed wakacjami o akcji krośnieńskich leśników polegającej na wyznaczaniu i zgłaszaniu do urzędów gmin kandydatów na pomniki przyrody. Niestety nie wszystkie rady gmin przychylnie podeszły do propozycji braci leśnej. Przykładem są radni Fredropolu, którzy 21 czerwca odrzucili przedłożony przez wójta Mariusza Śnieżka projekt uchwały w sprawie objęcia ochroną pomnikową 57 drzew na terenie Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Wydarzenia - Święto Mazurskiej Dłubanki

Odnalezienie na dnie Jeziora Spychowskiego pochodzącej prawdopodobnie z XIX w. łodzi wykonanej z jednego pnia drzewa stało się inspiracją do zorganizowania Święta Mazurskiej Dłubanki. Jubileuszowa X edycja trwała 6–10 sierpnia tradycyjnie już na terenie Nadleśnictwa Spychowo (RDLP w Olsztynie).

Czytaj więcej

Leśnictwo na świecie - Polacy zalesiają Afrykę

Już po raz drugi, tym razem na prośbę ministra środowiska Henryka Kowalczyka, leśnicy z dyrekcji szczecińskiej i łódzkiej (po dwie osoby) wspólnie ruszyli do pomocy przy sadzeniu afrykańskiej Wielkiej Zielonej Ściany. Jest to projekt zakładający obsadzenie pasa o szerokości 15 km ciągnącego się od Dakaru do Dżibuti.

Czytaj więcej

Sztuka - Rzeźbili w cieniu Puszczy

Plenery rzeźbiarskie w Hajnówce tradycją sięgają lat 60. XX wieku. Z tamtego okresu pochodzą m.in. statuy „Niezłomnych” w parku miejskim. W sierpniu po raz 17. (trzeci od czasu reaktywacji pleneru po przerwie) rzeźbiarze z Polski i Białorusi spotkali się pod Hajnowskim Domem Kultury, by przelać swoją wenę w drewniane kloce.

Czytaj więcej

Straż Leśna - Nowe oznaki funkcjonariuszy

Podczas narady dotyczącej zamówień publicznych 2–3 września w Ossie dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny uroczyście przekazał dyrektorom regionalnym LP nowe oznaki dla strażników leśnych. Zakupy oznaczeń zostały zrealizowane centralnie przez DGLP na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez kierowników jednostek.

Czytaj więcej

Działalność edukacyjna - Żubry zawitały do stolicy

Leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Borki, Czarna Białostocka, Waliły, Knyszyn (RDLP w Białymstoku), Celestynów, Jabłonna (RDLP w Warszawie), Stuposiany, Lutowiska (RDLP w Krośnie), DGLP i CILP, a także działacze Stowarzyszenia Miłośników Żubrów wspólnie edukowali warszawiaków nt. największego lądowego ssaka Europy. 27 i 28 sierpnia, uzbrojeni w najróżniejsze pomoce naukowe, przykuwali uwagę odwiedzających stołeczny ogród zoologiczny.

Czytaj więcej