strona główna

Aktualności

"Las Polski" nagradza

Tradycji stało się zadość. 23 lutego br., podobnie jak w poprzednich latach, w gościnnych murach Pałacu Niemcewicza zostały wręczone nagrody laureatom IX Konkursu dla Prenumeratorów "Lasu Polskiego" oraz IX edycji Konkursu Fotograficznego "Las w moim obiektywie", organizowanych przez naszą redakcję. Zwyczajem już jest, że uroczystość odbywa się w budynku rektoratu warszawskiej SGGW, której gospodarz, rektor prof. Tomasz Borecki podkreślił, że ważne jest dla niego uczestnictwo uczelni w życiu braci leśnej. Dodał też, że cieszy się z przebywania "leśnej" wystawy fotograficznej w murach SGGW.

Czytaj więcej

Molekułą w fytoftorę

Najnowszy numer "Lasu Polskiego" (5/2006) w większości poświęcony jest problemowi zamierania drzewostanów liściastych. Istnieje wiele przesłanek sugerujących, że jedną z przyczyn tego problemu są choroby korzeni, powodowane przez grzyby z rodzaju Phytophthora. Wzrost obrotu handlowego sadzonkami drzew leśnych i ozdobnych, połączony z ocieplaniem się klimatu, zwiększa prawdopodobieństwo zawleczenia do Polski chorób znanych dotychczas tylko w Europie południowej. Phytophthora cinnamomi - patogen powodujący do tej pory uszkodzenia dębów w Hiszpanii i Portugalii - jest od kilku lat obecny także w polskich szkółkach roślin ozdobnych, a od niedawna również w niektórych drzewostanach dębu szypułkowego.

Czytaj więcej

Europa promuje drewno

Przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli stoi wielkie drewniane pudło. Obrazuje ono, ile metrów sześciennych drewna przyrasta w krajach Unii Europejskiej w jednym mgnieniu oka. Umieszczony na nim plakat pyta przechodniów: "Czy wiesz, ile dwutlenku węgla więzi w sobie ten sześcian?" i informuje o umieszczonej wewnątrz budynku wystawie. Jej hasło? "Zrób coś ze zmianami klimatu: Używaj drewna!". W ten sposób drewno i produkty drewnopochodne promuje CEI-Bois, Europejska Konfederacja Przemysłu Drzewnego. Organizacja ta powstała w 1952 roku. Jej celem jest reprezentowanie interesów europejskiego przemysłu drzewnego, czyli ponad 100 tys. firm, zatrudniających około 2,7 mln osób.

Czytaj więcej

O przebudowach

8 lutego br. w Kolegium Rungego w Poznaniu odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa, której tematem była "Przebudowa lasów w Polsce - teoria i praktyka", zorganizowana przez Katedrę Urządzania Lasu WL AR w Poznaniu, PTL, DGLP oraz RDLP w Poznaniu. Głównym celem konferencji było poznanie aktualnego stanu wiedzy o przebudowie drzewostanu i, jak powiedział otwierający spotkanie prof. Ryszard Miś: - Dostarczenie leśnikom materiałów do realizacji niełatwego zadania, jakim jest przebudowa. W przeciągu zaledwie czterech godzin przedstawiono (bardzo sprawnie) dziewięć referatów, których autorzy w różny sposób zaprezentowali problemy związane z przebudową. Poruszono nie tylko kwestie typowo urządzeniowe i hodowlane, ale także zagadnienia ogólnoprzyrodnicze. Dyskusja, która wywiązała się na zakończenie, dowodzi, że realizacja teorii w praktyce nie jest wcale taka prosta.

Czytaj więcej

Zebranie SPL

Choć walne zebranie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, które odbyło się 26 stycznia br. w OSW LP w Puszczykowie, było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, wybory do zarządu głównego się nie odbyły. Powód - brak kworum. Tego mroźnego dnia, gdy na wielu bocznych drogach była ślizgawica, pod Poznań dotarło tylko 84 spośród 206 członków SPL. Wśród dokonań ostatniej, trzyletniej kadencji zarządu głównego, jego prezes Jan Kubiak wymienił m.in.: objęcie usług leśnych podatkiem VAT, wprowadzenie przez LP jednolitych dla całego kraju katalogów pracochłonności prac leśnych oraz odstąpienie od wymogu korowania pni sosnowych przy pozyskiwaniu drewna.

Czytaj więcej

Nowy dyrektor generalny

Minister środowiska powołał nowego dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Został nim Andrzej Matysiak, były zastępca dyrektora regionalnego w Radomiu i inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Dobieszyn. – Liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi, którzy chcą współpracować dla dobra Lasów Państwowych i lasów w ogóle – powiedział Andrzej Matysiak w swym krótkim przemówieniu podczas prezentacji w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

W Rogowie o edukacji

Edukacja to jedno z najbardziej oryginalnych zadań, jakie stało się udziałem leśników. Tegoroczna, 10. już konferencja „Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa” odbywała się pod hasłem: rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa. W dniach 5–6 grudnia br. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zgromadziło się przeszło 150 słuchaczy – głównie młodej kadry nadleśnictw, która prowadzi działalność edukacyjną.

Czytaj więcej

...powieźli i żubra

24 listopada w Puszczy Augustowskiej odłowiono 7-letniego żubra, który przyszedł tam z Puszczy Boreckiej lub też z Litwy. Widziano go w nadleśnictwach Szczebra i Pomorze, szczególnie jednak upodobał sobie teren Głębokiego Brodu. – To taki żubr-wędrowniczek – mówi Tadeusz Wilczyński, tamtejszy nadleśniczy. – Po raz pierwszy pojawił się u nas w październiku, kolejny raz przyszedł na początku listopada. Wtedy zauważyliśmy, że ma problemy z tylną lewą nogą. Nad pęciną zaciśnięty był drut.  

Czytaj więcej

W Puszczykowie o zamieraniu drzewostanów liściastych

Jaka jest przyczyna zamierania w naszym kraju dębów i jesionów? Czy tylko wahania wód gruntowych? Jaka w tym wszystkim jest rola grzybów z rodzaju Phytophthora, a jaka szkodników wtórnych, takich jak opiętki, i owadów liściożernych, takich jak zwójki i miernikowce? Jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku? Czy problem ten w przyszłości dotknie także buki i olsze? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy zorganizowanej w dniach 14–15 listopada br. w Puszczykowie międzynarodowej konferencji „Możliwości ograniczania zjawiska zamierania drzewostanów liściastych metodami hodowlano-ochronnymi”.

Czytaj więcej

Narada urządzeniowa

Nadleśnictwo Bełchatów jest ewenementem w skali kraju pod względem ilości problemów związanych z aktualizacją stanu posiadania gruntów – ma tu miejsce ciągły ruch gruntów pomiędzy Nadleśnictwem a Kopalnią Węgla Brunatnego. – Na dzień dzisiejszy bilans powierzchni wygląda mniej więcej fifty-fifty – tyle, ile wzięli, tyle nam przekazali terenów zrekultywowanych – mówi nadleśniczy Ryszard Bijak, gospodarz terenu. Nic więc dziwnego, że właśnie to miejsce odwiedzili podczas części terenowej uczestnicy narady roboczej naczelników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych właściwych do spraw stanu posiadania i urządzania lasu, która odbyła się w dniach 10–12 października br. w Spale.

Czytaj więcej

Nowy naczelny

Wraz z 20. numerem „Lasu Polskiego” zmienił się redaktor naczelny naszego pisma. 30 września br. przestał nim być Artur Sawicki, pełniący to stanowisko od prawie sześciu lat. Jego miejsce zajął dotychczasowy sekretarz redakcji Krzysztof Kajzer. – "Las Polski" pozostaje w dobrych rękach i wierzę głęboko, że nadal będzie Waszą leśną gazetą, z którą będziecie się utożsamiać – napisał w pożegnalnym liście do czytelników Artur Sawicki. – Dołożę wszelkich starań, aby była to gazeta, na łamach której znajdziecie nie tylko rzetelną informację, ale także pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów – przywitał odbiorców nowy redaktor naczelny.

Czytaj więcej

XXI Światowy Kongres IUFRO

Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO - The International Union of Forest Research Organisation), jako niezależna instytucja naukowa powstała w 1892 r. i od tego czasu pełni wiodącą rolę w tworzeniu sieci współpracy w naukach leśnych i pokrewnych leśnictwu. Jest organizacją pozarządową skupiającą ponad 15 000 uczonych o różnych specjalnościach, pracujących w ponad 700 instytutach badawczych w stu kilkudziesięciu krajach świata. Podstawowym celem IUFRO jest promocja współpracy międzynarodowej w badaniach w zakresie nauk leśnych i nauk pokrewnych oraz tworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń nad rolą lasów w życiu społeczeństw. Wszystkie te cele IUFRO pełni z ogromnymi sukcesami, stając się z biegiem czasu jedyną o zasięgu globalnym organizacją promującą i rozwijającą badania leśne i pokrewne leśnictwu.W ciągu swojej ponad 110-letniej historii, IUFRO dokonało wielu przełomowych zmian w rozumieniu i postrzeganiu leśnictwa. W tym ogromnym, zbiorowym wkładzie IUFRO szczególne znaczenie dla rozwoju nauk leśnych i pokrewnych upatruje się w wynikach dorobku Kongresów Światowych IUFRO.

Czytaj więcej

Leśnicy w nowym parlamencie

W tegorocznych wyborach do Sejmu kandydowały 64 osoby deklarujące jako swój zawód „leśnik”. Mandat posła otrzymało pięciu: Stanisław Żelichowski (PSL), Jan Szyszko (PiS), Jerzy Antoni Gosiewski (PiS), Marian Tomasz Goliński (PiS) i Piotr Cybulski (PO). Do Senatu kandydowało dwóch leśników, jednak żaden z nich nie zdobył mandatu senatora.  Źródło: Wirtualne Lasy (www.lasy.pl)

Czytaj więcej

Entomolodzy leśni w Waplewie

Wieloletnią tradycją spotkań i wymiany poglądów między miłośnikami entomologii leśnej jest coroczna konferencja organizowana na jesieni przez Komisję Ochrony Zasobów Leśnych PTL, Instytut Badawczy Leśnictwa i rdLP organizującą konferencje na swoim terenie. W bieżącym roku tematami konferencji zorganizowanej w WDW „Warmia” w Waplewie (Nadleśnictwo Olsztynek, RDLP w Olsztynie) były: „Działania gospodarki leśnej, a ochrona różnorodności biologicznej” oraz „Nowe oraz mało poznane owady szkodliwe występujące w lasach”.

Czytaj więcej

Czat z dyrektorem

28 września 2005 r. odbył się czat internetowy z dyrektorem generalnym LP Januszem Dawidziukiem. Najciekawsze fragmenty opublikowaliśmy w numerze 20/2005 "Lasu Polskiego". Pełny zapis czatu znajduje się tutaj.

Czytaj więcej

Regionalne Dni Lasu w Strzyżowie

Czy wszystko się uda? Czy o wszystkim pamiętaliśmy? Czy pogoda dopisze? Rankiem 19 września pracownicy Nadleśnictwa Strzyżów z trudem ukrywali zdenerwowanie. To właśnie im przyszło w udziale organizowanie tegorocznych obchodów Regionalnych Dni Lasu krośnieńskiej RDLP. Na szczęście po deszczowym weekendzie nastał wyjątkowo słoneczny poniedziałek. Trzysta parasolek, przygotowanych na wszelki wypadek, spędziło ten dzień w kartonowym pudle.

Czytaj więcej

Raport o stanie lasów

Konferencja prasowa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Sejmie była planowana początkowo na 26 lipca, jednakże w tym terminie jej przeprowadzenie okazało się niemożliwe ze względu na burzliwą manifestację górników, która praktycznie uniemożliwiała komukolwiek dotarcie do gmachu na Wiejskiej.Jednak następnego dnia dyrektorzy Kot, Lenart, Wójcik i Zaleski (dyrektor Dawidziuk był na urlopie) spotkali się w Sejmie z gronem dziennikarzy, którym wręczono wydany bardzo starannie pod względem edytorskim Raport o stanie lasów w Polsce za 2004 rok.

Czytaj więcej

Targi w Tucholi

W dniach 28-30 czerwca 2005 r. na terenach leśnych koło Tucholi odbyły się IX Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska "Eko-Las", organizowane przez Targi Bydgoskie SAWO przy współpracy z RDLP w Toruniu. „Eko-Las” jest jedyną imprezą targową w kraju, organizowaną w całości w lesie. Miejscem tegorocznej prezentacji były powierzchnie leśne położone w pobliżu Tucholi. W targach wzięło udział 71 wystawców a ogólna powierzchnia stoisk ekspozycyjnych i stanowisk demonstracyjnych obejmowała ponad 12 tys. metrów kwadratowych. Te dane wskazują na wzrost liczby wystawców (10%) oraz wielkość zamówionej powierzchni (15%) w porównaniu do roku ubiegłego.

Czytaj więcej

Porozumienie podpisane!

28 czerwca 2005 r., pierwszego dnia trwania targów leśnych w Tucholi, doszło do podpisania historycznego porozumienia pomiędzy organizatorami polskich leśnych imprez targowych. Od dawna mówiło się bowiem, że dwie takie imprezy w roku to zdecydowanie za dużo. Od przyszłego roku targi leśne w naszym kraju odbywać się będą raz w roku, na przemian w Rogowie i w Tucholi. Na gospodarza przyszłorocznej imprezy wybrana została Tuchola ze względu na to, że obchodzić wówczas będzie jubileusz 10-lecia. 

Czytaj więcej

60-lecie RDLP w Szczecinku

21 czerwca 2005 r. w Orzechowie Morskim odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Uczestniczyło w nich około 470 osób - leśników i sympatyków leśnictwa z całego kraju.Kliknij "czytaj dalej" by zobaczyć zdjęcia.

Czytaj więcej