strona główna

Aktualności

Konsultacje FSC – Krajowy Standard Gospodarki Leśnej

1 lipca FSC International rozpoczęło konsultacje publiczne drugiego projektu Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, potrwają one do 31 sierpnia 2021 r. (więcej informacji na: www.fsc.pl). Przypomnijmy, że proces rewizji KSGL FSC dla Polski rozpoczął się w styczniu 2018 r. od powołania przez FSC tzw. Grupy Opracowującej Standard. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych grup interesariuszy podzieleni na trzy równoważne izby: przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Grupa podejmuje decyzje na drodze konsensusu rozumianego jako „powszechna zgoda co do uznania propozycji przy braku trwałego sprzeciwu wobec niej”.

Czytaj więcej

Poręba posprzątana – Ochotnicy na wojnie ze śmieciami

Coraz częściej z inicjatywą sprzątania lasów występują mieszkańcy. Taka obywatelska akcja miała miejsce na początku czerwca, kiedy to przy pięknej pogodzie 12 miłośników przyrody sprzątało fragment lasu na Kierszuli. Inicjatorem wydarzenia był Janusz Bargieła z Poręby. Większość osób biorących udział w sprzątaniu to lokalni mieszkańcy, choć pojawili się także goście z okolicy. Zanim jednak doszło do sprzątania, inicjator akcji wystąpił do Nadl. Siewierz (RDLP w Katowicach) o zgodę na jej przeprowadzenie. Nadleśnictwo oficjalnie udzieliło takiej zgody, chwaląc cenną inicjatywę. Do nadzoru nad przebiegiem sprzątania lasu został wytypowany leśniczy Andrzej Korkus, który po kilku dniach wskazał miejsce do sprzątania. – Przekazano nam plastikowe worki z logo nadleśnictwa, rękawice ochronne i wodę mineralną. Łącznie udało się zebrać ok. 18 worków śmieci, głównie plastików i szkła – mówił organizator.

Czytaj więcej

Technikum Leśne w Miliczu – Restytucja patrona szkoły

Kiedy w maju 1978 r. Technikum Leśne w Miliczu otrzymało swego patrona – prof. Władysława Jedlińskiego, nikt nie spodziewał się, że akt uroczystego nadania jego imienia zostanie kiedyś… powtórzony. TL w Miliczu zostało powołane do funkcjonowania w 1963 r., ale już wcześniej w tym miejscu odbywało się niejako kształcenie przyszłych kadr leśnych. Jednak pierwszy rocznik absolwentów TL opuścił mury szkoły dopiero w latach 60., by w dalszym ciągu, mimo upływu lat, nie tylko o szkole pamiętać, ale także ją wspierać. A czyż są lepsze ku temu momenty niż uroczyste przywrócenie patrona?

Czytaj więcej

Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic

Trwa „Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”, na który zapraszają Powiat Lubaczowski, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. To wspaniała propozycja dla wszystkich miłośników aktywnego poznawania uroków Roztocza.

Czytaj więcej

Tenisiści stołowi w natarciu – XXIII Mistrzostwa Leśników RDLP w Szczecinku

Czasy pandemii nie sprzyjały organizacji jakichkolwiek imprez, w tym także zawodów sportowych, szczególnie w tak newralgicznej (jeśli chodzi o możliwość rozgrywek „pod chmurką”) dyscyplinie, jaką jest tenis stołowy. Jednak dzięki determinacji organizatorów, pod wodzą niezastąpionego w tej kwestii Zbigniewa Kuszlewicza, w końcu udało się zorganizować dwukrotnie przekładaną rywalizację. A wzięło w niej udział aż 59 zawodników!

Czytaj więcej

Budownictwo drewniane – Przyszłość, przewidywania i oczekiwania

Warszawski oddział PTL wraz z RDLP w Warszawie i przy współudziale czasopisma „Przemysł Drzewny” postanowił podjąć próbę wskazania w wersji online, jak wygląda przyszłość budownictwa drewnianego. Na konferencji zorganizowanej w maju specjaliści w zakresie przyszłości surowca drzewnego w tzw. budowlance rozprawiali o tym, jak obecnie wygląda kwestia jego wykorzystywania oraz jak może ona wyglądać w niedalekiej (lub nieco dalszej) przyszłości.

Czytaj więcej

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna – Stanowisko w sprawie strategii

O unijnej strategii bioróżnorodności i przewidywanych trudnościach w dotychczasowym funkcjonowaniu lasów pisaliśmy już kilkakrotnie. Swój głos w tej sprawie zabrał także KNLiTD PAN zrzeszający przedstawicieli nauk leśnych. Popierają oni potrzebę ochrony ekosystemów leśnych oraz podjęcie pilnych działań zmierzających do ograniczenia wszelkich czynników powodujących ich degradację oraz wpływających negatywnie na bioróżnorodność i klimat. Jednakże sposób, w jaki ma to być uczynione, wzbudza naukowe wątpliwości. Uważamy, że działania podejmowane w celu ochrony bioróżnorodności wymagają współpracy i konsensusu, zarówno naukowego, jak i społecznego – czytamy w stanowisku.

Czytaj więcej

Francuskie akcenty w gołąbkowskich lasach – Leśna mogiła, leśna pamięć

Fête nationale française, obchodzone 14 lipca, jest najważniejszym świętem państwowym we Francji, które można porównać do polskiego Dnia Niepodległości. Jego data upamiętnia Rewolucję Francuską z roku 1789, której początek stanowiło zdobycie Bastylii.

Czytaj więcej

Prawo energetyczne – Projekt ustawy poddany konsultacjom

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy wdrażającej m.in. unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja proponuje nie tylko innowacyjne rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce, ale także ma wzmocnić pozycję odbiorców na rynku energii.

Czytaj więcej

EKO-LAS – Ruszyła sprzedaż biletów na targi

W dniach 2-4 września 2021 w Mostkach koło Świebodzina odbędzie się kolejna odsłona Targów EKO-LAS kierowanych do szeroko pojętej branży leśnej. Jak zwykle, największe tego typu wydarzenie w Polsce skupi się wokół dynamicznych pokazów maszyn przy pracy w terenach leśnych oraz prezentacji nowości. To jedyna szansa, by zobaczyć harvestery i forwardery topowych marek pracujące w jednym miejscu.

Czytaj więcej

Postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski – Opóźnienia w Naturze 2000

Komisja Europejska otworzyła kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybień. Zwrócono uwagę na opóźnienia w formalnym wyznaczaniu prawem krajowym obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz w ustanawianiu celów i środków ochrony dla tych obszarów. Siedliskowe obszary Natura 2000, choć de facto są chronione od chwili zgłoszenia, muszą być formalnie wyznaczone krajowym rozporządzeniem. Państwa członkowskie mają na to 6 lat od chwili zatwierdzenia ich przez KE. W przypadku polskich obszarów ten okres już upłynął (z wyjątkiem tych zgłoszonych w 2021 roku). Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk są wydawane sukcesywnie, ale dotychczas wydano ich tylko 190, a termin upłynął już dla 845 obszarów.

Czytaj więcej

PE na temat bioróżnorodności – Sprawozdanie z zielonym światłem

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące strategii bioróżnorodności Unii Europejskiej do 2030 roku. – To zielone światło dla skutecznej ochrony europejskiej przyrody i wielki sukces działań obywatelskich dla ochrony lasów – komentują ekolodzy w Polsce.

Czytaj więcej

Żubrów więcej, ale mniej – Pomysł na metapopulacje

Jak informuje PAP, naukowcy zajmujący się żubrami twierdzą, że należy dążyć do stworzenia w Polsce metapopulacji żubrów, czyli większej liczby stad tych zwierząt, ale o mniejszej liczebności. – Stada te są zbyt liczne – oceniła podczas konferencji naukowej poświęconej żubrom prof. Wanda Olech z SGGW, która od wielu lat naukowo zajmuje się tymi zwierzętami. Prof. Olech powiedziała, że zbytnie zagęszczenie zwierząt w stadach wolnożyjących niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wśród nich różnorakich chorób. Obecnie w Polsce żyje ok. 2,3 tys. żubrów, większość zgrupowana jest w ośmiu stadach wolnościowych.

Czytaj więcej

Rusza „Leśna szkoła z klimatem” – Wspólny projekt MEN i MKŚ

Podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci poprzez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne to główne założenia programu „Leśna szkoła z klimatem”. Jego inauguracja miała miejsce w Nadleśnictwie Celestynów (RDLP w Warszawie). W konferencji wzięli udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

Czytaj więcej

Targi EKO-LAS – Ponownie w Mostkach

XVI edycja Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS odbędzie się w dniach 2–4 września 2021 r. w Mostkach koło Świebodzina.

Czytaj więcej

Turnicki Park Narodowy – Aktywiści w Birczy

Od 25 kwietnia trwa „blokada wycinki” na terenie Nadleśnictwa Bircza – akcja, którą w ramach protestu przygotowali aktywiści z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Ma ona na celu powstrzymanie działań gospodarczych prowadzonych przez LP na terenie, który zdaniem uczestników protestu powinien być objęty nie tylko specjalną ochroną, ale także stać się de facto parkiem narodowym. Walka o powołanie Turnickiego PN trwa już od 35 lat, jednakże na razie plany jego ustanowienia nie są oficjalnie znane.

Czytaj więcej

Rotam ratuje rzymskie sosny – Wojna ze szkodnikiem

Od tysięcy lat unikalne sosny parasolowe (Pinus pinea), znane również jako włoskie sosny kamienne, tworzą – wraz ze starożytnymi zabytkami tego miasta – panoramę Rzymu. Można powiedzieć, że są one wręcz symbolem „wiecznego miasta” – poświęcono im liczne utwory literackie i muzyczne, pojawiły się w wielu znanych filmach. Jednak inwazja bardzo groźnego szkodnika owadziego, jakim jest Toumeyella parvicornis, poważnie zagroziła egzystencji tych drzew w stolicy Włoch i jej najbliższych okolicach.

Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład – Spotkanie ministrów leśnictwa

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wziął udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Tematem spotkania, które odbyło się 13 maja 2021 r., było leśnictwo i gospodarka leśna w świetle Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej

Polski Ład – Ile o środowisku?

W sobotę, 15 maja, został zaprezentowany program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, czyli Polski Ład. Ile miejsca zajmują w nim kwestie środowiskowe? Na portalu teraz-srodowisko.pl czytamy, że wśród pięciu fundamentów ładu brak jest kwestii związanych z ochroną środowiska i kryzysem klimatycznym, a w liczącym ponad 130 stron dokumencie zagadnienia te zajmują raptem dwie. Przeczytać w nich możemy głównie o transformacji energetycznej.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o lasach – Kolejne podejście do prywatyzacji?

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przyjął 5 maja projekt stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie o lasach. Pomysł posłów PiS zakłada zmianę art. 38e.

Czytaj więcej