strona główna

Aktualności

Dopłaty zalesieniowe wg nowych reguł

Ukazało się właśnie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie dofinansowania zalesień. Dokument szczegółowo określa warunki i kwoty, o jakie mogą się ubiegać rolnicy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", wynikającego z PROW na okres 2007–2013. Nowością są dopłaty do zalesień na gruntach innych niż rolne oraz zalesień z wykorzystaniem sukcesji naturalnej.

Czytaj więcej

Niemiec idzie!

Leśniczówka w Nartach przez kilka dni stała się najsłynniejszym miejscem w kraju. Czy „Nowe Westerplatte”, jak obwołał Narty poseł Mirosław Orzechowski z LPR, rozpoczęło kolejną kampanię wrześniową i teraz czekać tylko na Mławę, Bzurę, Modlin i wreszcie Kock?Skąd się bierze problem leśniczówki, która decyzją Sądu Najwyższego wróciła do obywatelki Niemiec Agnes Trawny? Zacznijmy od tego, że niemal 1/3 terytorium współczesnej Polski to tereny wchodzące do 1945 r. w skład Niemiec. Jak podają statystyki w 1939 r. zamieszkiwało je 7,1 mln Niemców i 1,3 mln Polaków. Ze 101 tys. km2 część – ok. 23 tys. km2 – należała do niemieckiej enklawy Prus Wschodnich. Leśnymi terenami Mazurami i Warmii zarządza teraz w większości RDLP w Olsztynie. I właśnie tutaj, w Nadleśnictwie Szczytno, wydarzył się precedens, który może zapoczątkować serię podobnych przypadków.

Czytaj więcej

Lesko wraca!

Jak już informowaliśmy, starostwo w Lesku zdecydowanie odmówiło zgody na przekazanie resortowi środowiska technikum leśnego. Wydało nawet decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu LP nad gruntami, na których postawiony jest budynek. Od decyzji odwołało się, reprezentujące Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko. Po rozpatrzeniu odwołania, Wojewoda Podkarpacki Ewa Draus uchyliła decyzję starosty. 18 czerwca rada powiatu podjęła uchwałę zobowiązującą starostę do przekazania technikum Ministrowi Środowiska!MTR

Czytaj więcej

Fanfary dla zwycięzców

16 lutego ursynowski pałac – siedziba rektora SGGW – co rusz rozbrzmiewał dźwiękiem myśliwskich fanfar. Odgrywano je dla zwycięzców konkursu „Las w moim obiektywie” i konkursu dla prenumeratorów Lasu Polskiego.Była to szczególna uroczystość, do której przygotowania trwały w zasadzie cały rok: w ciągu całego roku bowiem nadsyłano zdjęcia na konkurs fotograficzny. Rywalizujący przysyłali co miesiąc po trzy zdjęcia, uczestnicząc w ten sposób w trwającej od stycznia do grudnia 2006 foto-lidze. Przez ręce jury przeszło aż 3374 prace 301 autorów, spośród których 45 pokazano na wystawie konkursowej w rektoracie SGGW.  

Czytaj więcej

GUS o lasach

W końcu ubiegłego roku ukazał się kolejny tom rocznika statystycznego „Leśnictwo 2006” (na ogół prezentuje dane aktualne na koniec 2005 roku). Znana dobrze leśnikom publikacja podsumowuje w układzie syntetycznym najważniejsze informacje dotyczące zasobów i gospodarki leśnej, relacji ekonomicznych w leśnictwie, ochrony przyrody. Dane na potrzeby rocznika pochodzą w dużej mierze z samych Lasów Państwowych (SILP), Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, opracowań Instytutu Badawczego Leśnictwa i Ministerstwa Środowiska.

Czytaj więcej

Wypadki w Lasach Państwowych

Dane dotyczące wypadków i chorób zawodowych pracowników LP publikujemy dzięki uprzejmości Piotra Gotowickiego z DGLP, zajmującego się sprawami bhp w Lasach. Zostały one zaprezentowane podczas seminarium pt. ,Bezpieczeństwo prac w nowoczesnym leśnictwie" w trakcie tegorocznych Targów EKO-LAS w Tucholi.Wynika z nich, że pomimo spadku zatrudnienia (w 1998 r. w LP pracowało 36 727 osób, w 2005 r. - 25 970) co roku w lasach dochodzi do ponad 300 wypadków i niestety w okresie ostatnich ośmiu lat nie było roku bez wypadków śmiertelnych. Warto też nadmienić, że główną przyczyną wypadków (rejestrowaną na statystycznych kartach wypadków) są nieprawidłowe zachowania pracowników (w tym np. nieużywanie sprzętu ochronnego). Leśnicy coraz częściej chorują też na boreliozę (w 2005 r. stwierdzono 174 przypadki zachorowań, podczas gdy w 1994 r. zaledwie 2). W zeszłym roku PGL LP wydały na profilaktykę (szczepienia, badania i inne zabiegi wynikające m.in. z zapisów Ustawy o lasach, PUZP) ponad 1,5 mln zł. Redakcja

Czytaj więcej

PTL w Lublinie

Polesie, Włodawa, Roztocze, Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Biłgoraj. To tylko niektóre miejsca, jakie 7-9 września br. zazielenili swoimi mundurami członkowie PTL. Właśnie Lubelszczyzna była miejscem 106. Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL. Zjazd, sesję naukową i wyjazdy terenowe zorganizowały: Oddział Lubelski Towarzystwa, RDLP w Lublinie, gościnne lubelskie nadleśnictwa oraz Roztoczański i Poleski Park Narodowy. Towarzystwo stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników w całym kraju. To cytat z wprowadzenia do statutu Towarzystwa. Jakby w odpowiedzi na tę deklarację - nietypowy tytuł tegorocznej sesji: Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. Las na styku trzech kultur.Pojęcie lasu zakorzenionego w polskiej tradycji i kulturze, w historii, w języku polskim coraz częściej przewija się jako temat różnego rodzaju konferencji. Jaki jest tego powód? Trzeba przyjąć za dobrą monetę, że kulturotwórczy, humanistyczny i etyczny wymiar lasu nie jest spychany do "getta kultury", a staje się pełnoprawnym (obok znaczenia gospodarczego i przyrodniczego) czynnikiem w mówieniu o lesie i leśnictwie.

Czytaj więcej

SIP w Rogowie

System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych był tematem sympozjum, jakie odbyło się 11-13 września br. w Rogowie. Tematyka konferencji - jak niemal żadnej innej organizowanej przez leśników - obfitowała w zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami.Przez trzy dni w auli CEPL w Rogowie wygłoszono 40 referatów w sześciu sesjach. W pierwszym cyklu tematycznym mówiono o sytuacji wdrażania leśnych map numerycznych. Wnioski z tego procesu płyną dwojakie. Z jednej strony aż 80% nadleśnictw posiada mapy, informowała Jolanta Starzycka z DGLP. Z drugiej, kontrole i audyty wykazują, że leśnicy w niewielkim stopniu wykorzystują nowoczesne narzędzie. Krzysztof Taraszkiewicz, który w tym roku szczegółowo obserwuje 21 nadleśnictw w całej Polsce, uważa, że przyczyna tkwi w obciążeniu pracowników zajmujących się lmn szeregiem innych obowiązków, pośród których mapa znajduje się czasem na szarym końcu. Jerzy Stasiak z DGLP, prezentując dane ankietowe dotyczące map, dodatkowo konkludował, że nadleśnictwa zwykle niezbyt starannie odbierają gotową mapę i niezwykle rzadko same ją aktualizują. Póki co brakuje im koncepcji do czego może się ona przydać. - A jest to dość drogie narzędzie - przypominał Jerzy Stasiak.

Czytaj więcej

Na sto rogów w Spychowie

W spychowskim amfiteatrze zaprezentowało się 118 najlepszych trębaczy myśliwskich z całego kraju. Patronem II Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich jest Tomek Napiórkowski, uczeń technikum leśnego w Rucianem-Nidzie, który zginął w wyniku obrażeń odniesionych podczas praktyk zawodowych. Był sygnalistą, grał w zespole Nadleśnictwa Spychowo.Sami uczestnicy, jak również sędziowie zwracali uwagę na bardzo wysoki poziom konkursu. - Z roku na rok coraz trudniej o laury - podkreślał sędzia główny Krzysztof Kadlec. Przesłuchania prowadzono w 4 klasach solowych i 7 zespołowych. W przerwie można było obejrzeć poplenerową wystawę obrazów. Plenery malarskie odbywają się w Nadleśnictwie Spychowo od kilku lat. Pomysłodawcą pierwszego był nadleśniczy Tadeusz Strusiński, który sam oddaje się hobbystycznie malarstwu. W tym roku artyści pozostawili kilkadziesiąt prac, z których część przeznaczono na aukcję. Dochód (7 tys. zł) pozwoli zorganizować warsztaty malarskie dla dzieci niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Mała Elmia

Pomysł organizowania targów leśnych raz do roku okazał się strzałem w dziesiątkę. Wystawcy zjawili się nader licznie, zaś zwiedzający porównywali tegoroczne przedsięwzięcie do największej tego typu imprezy na naszym kontynencie – szwedzkiej Elmia Wood. W dniach 6–8 września pod Tucholą odbyły się X Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska „Eko-Las”.Zaczęło się pechowo. Forwarder wjeżdżając na teren targów uszkodził konstrukcję głównej bramy. Naprawiono ją w ostatniej chwili przy pomocy strażackiego podnośnika. Nieco zdezorganizowało to uroczystość otwarcia targów, ale na szczęście nikt nie przyjechał tu wysłuchiwać przemówień dygnitarzy. Ważne było to, co za bramą.

Czytaj więcej

Drzewa umierają stojąc

Pod takim hasłem 7 sierpnia br. w Nadleśnictwie Ujsoły została zwołana przez RDLP w Katowicach konferencja prasowa poświęcona tragicznej sytuacji drzewostanów w lasach beskidzkich. Faktów, które mogą mieć wpływ na tę sytuację, jest wiele. Począwszy od XIX-wiecznej przebudowy drzewostanów w produkcyjne monokultury, sadzone bez uwzględnienia dzisiejszej wiedzy genetycznej, siedliskowej czy wysokości nad poziomem morza, przez emisje przemysłowe w latach 1945-99, skażenie gleby, zaatakowanie osłabionych lasów przez grzyby i szkodniki owadzie, a także wpływ niekorzystnych dla świerka warunków hydrotermicznych, co jest niewątpliwie następstwem zmieniającego się klimatu. W ostatnich miesiącach doszły katastrofalne warunki atmosferyczne (susza), które spowodowały kolejne szkody i dalsze zamieranie lasu.

Czytaj więcej

Jeden świat Nadleśnictwa Rudka

2 sierpnia br. Nadleśnictwo Rudka gościło podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "Jeden Świat" z Białegostoku. Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi w ramach "Leśnego Lata" uczestniczyły w całodziennej wyprawie po Nadleśnictwie.

Czytaj więcej

Sztandar dla lęborskich leśników

Leśnicy lęborscy mają zasłużony powód do dumy. 23 lipca br., na pięknej starówce w Lęborku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Nadleśnictwa Lębork. To dar tutejszego starostwa, stanowiący wyraz uznania lokalnej wspólnoty za codzienną pracę i aktywność na forum regionu. W uroczystości, w której uczestniczyli m.in. dyrektor RDLP w Gdańsku Widzimir Grus, parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych władz, lęborskim leśnikom towarzyszyły także setki mieszkańców miasta, którzy wprost mówili o szacunku oraz głębokim przywiązaniu do leśnych zielonych mundurów.

Czytaj więcej

Od nowych zasad nie ma odwrotu

Na spotkaniu, które odbyło się 3 sierpnia br. w Rogowie, przedstawiciele przemysłu drzewnego mieli dyskutować z leśnikami na temat nowych zasad sprzedaży drewna. Dyskusja ta, choć ożywiona, nie zmieniła jednak zasadniczego stanowiska Lasów - od nowych zasad sprzedaży drewna, opracowanych przez wewnętrzny zespół LP, nie ma już odwrotu, a przedstawiciele przemysłu drzewnego o wprowadzanych zmianach zostaną "poinformowani".

Czytaj więcej

Wielka woda

Powódź z początków sierpnia dotknęła nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu. Po trwających niemal bity tydzień deszczach ucierpiały wszystkie sudeckie nadleśnictwa. Według danych stacji meteorologicznej w Kłodzku, w tym krótkim okresie spadła połowa rocznej dawki deszczu. Ogół szkód powodziowych w całej Dyrekcji wstępnie oszacowano na 31 mln zł. Ostateczne podsumowanie, którego można się spodziewać na początku września, może być większe.

Czytaj więcej

Nowa metoda jesiennych poszukiwań

7 sierpnia 2006 r. dyrektor generalny LP podpisał Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia na terenie Lasów Państwowych zmian w jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny wg metody 10 powierzchni próbnych, zawartej w Instrukcji Ochrony Lasu.

Czytaj więcej

Podpalacze odpowiedzialni za 4 tys. pożarów

Już całej Polski dotyczy najwyższy, trzeci, stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki mierzona w godzinach przedpołudniowych to zaledwie 10-15%. To powoduje, że w ostatnich tygodniach strażacy i leśnicy walczą średnio ze 150 pożarami na dzień. Od początku roku las płonął przeszło 8400 razy!

Czytaj więcej

INTERFORST 2006

Monachijskie targi INTERFORST organizowane są od 1970 r. co cztery lata. Tegoroczna edycja odbyła się 12–16 lipca. Ze względu na piłkarskie mistrzostwa świata, którymi pasjonowała się Europa, termin imprezy przesunięto o kilka dni w stosunku do pierwotnie zaplanowanego. Jednak obserwując setki ludzi czekające na wejście na teren wystawowy, można było odnieść wrażenie, że oczekują na finałowy mecz Niemcy–Włochy. W sumie ekspozycje 410 firm z kilkunastu krajów obejrzało – uwaga – 50 tys. osób!

Czytaj więcej

Będzie ustawa o Puszczy Białowieskiej

21 lipca powołano Zespół Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Zadaniem prezydenckiego Zespołu jest wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań przyrodniczo-społecznych dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom i Puszczy, i ludzi. Założenia te realizowane będą przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego regionu. W efekcie prac Zespołu ustawa traktująca o wyjątkowym charakterze Puszczy Białowieskiej.

Czytaj więcej

Zapach lasu przeciwdziała globalnemu ociepleniu

O tym, że lasy - pochłaniając dwutlenek węgla - osłabiają efekt cieplarniany, wiadomo nie od dziś. Ale szwedzcy naukowcy niedawno odkryli, że moc przeciwdziałania globalnemu ociepleniu mają nie tylko procesy fotosyntezy zachodzące w liściach i igłach, ale nawet... woń sosnowego lasu! Wyniki ich badań opublikowane zostały w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Science". Specjaliści zajmujący się badaniem zmian klimatycznych od dawna mieli problemy ze zbilansowaniem równań dotyczących globalnego ocieplenia. Mówiąc w skrócie, nasza planeta nagrzewała się wolniej, niż wynikało to z ich obliczeń. Tak jakby w atmosferze było coś, co powstrzymuje dopływ energii cieplnej.

Czytaj więcej