strona główna

Aktualności

Na tropie wilka

Kiedy ponad trzy lata temu padła propozycja: „a może zorganizujmy obóz na temat wilków w Bieszczadach?”, nikt nie brał tego na serio. Przecież trzeba załatwić mnóstwo formalności, znaleźć opiekuna, a i o pieniądze nie będzie łatwo... A poza tym kto będzie chciał w zimie, w śniegu po pachy łazić po górach? A jednak znaleźli się tacy, co chcieli. Na pierwszy, trwający 10 dni obóz, w lutym 2004 r. wybrało się ośmiu studentów Wydziału Leśnego SGGW. Mieliśmy dwie pary rakiet śnieżnych i dużo zapału.

Czytaj więcej

Ustawa na finiszu

W sejmie kończą się prace związane z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.W dniu 10 marca br. posłowie liczbą 326 głosów uchwalili nowelizację prawa zamówień publicznych, która uprości procedury wyłaniania dostawców towarów i usług.Sprawa toczy się już od kilku miesięcy - po pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy, 22 grudnia 2005 r. powołano Komisję nadzwyczajną ds. nowelizacji ustawy. W jej skład weszli posłowie z Komisji Gospodarki orazAdministracji i Spraw Wewnętrznych, a na jej czele stanął Artur Zawisza (PiS). Z ramieniaLP w obradach uczestniczyli Konrad Tomaszewski i Alina Niewiadomska, uzasadniając potrzebę częściowego wyłączenia LP spod zapisów ustawy, która w wielu sytuacjach paraliżuje ich funkcjonowanie.Komisja odbyła 14 wielogodzinnych, burzliwych spotkań, podczas których dyskutowano zmiany, spowodowane koniecznościądostosowania ustawy do nowych dyrektyw unijnych.

Czytaj więcej

Szkolenie doradców zalesieniowych

W dniach 14-15 lutego br. w Ośrodku Szkoleniowym "Leśny Dwór" w Sulęczynie odbyło się ogólnopolskie szkolenie regionalnych koordynatorów doradztwa dla rolników zalesiających grunty rolne w ramach działania 5 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW-5). Organizatorem szkolenia była DGLP.

Czytaj więcej

Nie górą, to dołem

Obwodnica Augustowa powstanie i będzie prowadziła przez dolinę Rospudy - dowiedzieliśmy się 2 marca br. na konferencji prasowej ministra środowiska Jana Szyszko. Uchylenie zgody na budowę, spowodowane uchybieniami natury formalnej, było jedną z pierwszych decyzji nowopowołanego ministra. Obecnie nie ma już wątpliwości, że proponowana lokalizacja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zaskoczenie wywołał natomiast proponowany przez ministra sposób budowy trasy. Na przeprowadzenie estakady nie chciały zgodzić się organizacje proekologiczne, gdyż ich zdaniem zagrażałoby to stanowiskom wielu rzadkich roślin, w tym endemicznego miodokwiatu krzyżowego. Minister zlecił więc opracowanie drugiego wariantu przebiegu trasy - tunelem.

Czytaj więcej

Nowy rekord Polski

27 072 zł za metr sześcienny - oto nowy rekord Polski w cenie drewna. Tyle na zakończonej 24 lutego br. na terenie RDLP w Krośnie submisji zapłacono za jawora z Nadleśnictwa Bircza. To o 192 zł więcej niż uzyskał podczas zeszłorocznego przetargu poprzedni rekordzista, jawor pochodzący z Nadleśnictwa Cisna.

Czytaj więcej

Piastowie w biegu

W ciężkich warunkach, przy padającym gęstym śniegu, 4 marca br. w Jakuszycach rozpoczął się jubileuszowy XXX Bieg Piastów. – Zainteresowanie imprezą jest coraz większe – mówi Zyta Bałazy, nadleśniczy ze Szklarskiej Poręby. – W tym roku, po raz pierwszy w historii, organizatorzy byli zmuszeni odmówić części chętnych i zamknąć zapisy na tydzień przed startem. Punktualnie o 10:00 komandor Biegu Julian Gozdowski najpierw osobiście odprowadził na linię startu Grzegorza Żyłkiewicza, pierwszego niepełnosprawnego uczestnika Biegu, a potem dał sygnał do startu. Na trzy trasy – po 10, 30 i 50 kilometrów, ruszyło ponad 3 tys. zawodników, z czego 135 to leśnicy. – Pomysł zorganizowania Biegu Leśników zrodził się 10 lat temu – opowiada Zyta Bałazy. – Odrębne klasyfikacje prowadzone w ramach Biegu Piastów mieli wówczas medycy i nauczyciele, pomyśleliśmy – dlaczego nie my?

Czytaj więcej

"Las Polski" nagradza

Tradycji stało się zadość. 23 lutego br., podobnie jak w poprzednich latach, w gościnnych murach Pałacu Niemcewicza zostały wręczone nagrody laureatom IX Konkursu dla Prenumeratorów "Lasu Polskiego" oraz IX edycji Konkursu Fotograficznego "Las w moim obiektywie", organizowanych przez naszą redakcję. Zwyczajem już jest, że uroczystość odbywa się w budynku rektoratu warszawskiej SGGW, której gospodarz, rektor prof. Tomasz Borecki podkreślił, że ważne jest dla niego uczestnictwo uczelni w życiu braci leśnej. Dodał też, że cieszy się z przebywania "leśnej" wystawy fotograficznej w murach SGGW.

Czytaj więcej

Molekułą w fytoftorę

Najnowszy numer "Lasu Polskiego" (5/2006) w większości poświęcony jest problemowi zamierania drzewostanów liściastych. Istnieje wiele przesłanek sugerujących, że jedną z przyczyn tego problemu są choroby korzeni, powodowane przez grzyby z rodzaju Phytophthora. Wzrost obrotu handlowego sadzonkami drzew leśnych i ozdobnych, połączony z ocieplaniem się klimatu, zwiększa prawdopodobieństwo zawleczenia do Polski chorób znanych dotychczas tylko w Europie południowej. Phytophthora cinnamomi - patogen powodujący do tej pory uszkodzenia dębów w Hiszpanii i Portugalii - jest od kilku lat obecny także w polskich szkółkach roślin ozdobnych, a od niedawna również w niektórych drzewostanach dębu szypułkowego.

Czytaj więcej

Europa promuje drewno

Przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli stoi wielkie drewniane pudło. Obrazuje ono, ile metrów sześciennych drewna przyrasta w krajach Unii Europejskiej w jednym mgnieniu oka. Umieszczony na nim plakat pyta przechodniów: "Czy wiesz, ile dwutlenku węgla więzi w sobie ten sześcian?" i informuje o umieszczonej wewnątrz budynku wystawie. Jej hasło? "Zrób coś ze zmianami klimatu: Używaj drewna!". W ten sposób drewno i produkty drewnopochodne promuje CEI-Bois, Europejska Konfederacja Przemysłu Drzewnego. Organizacja ta powstała w 1952 roku. Jej celem jest reprezentowanie interesów europejskiego przemysłu drzewnego, czyli ponad 100 tys. firm, zatrudniających około 2,7 mln osób.

Czytaj więcej

O przebudowach

8 lutego br. w Kolegium Rungego w Poznaniu odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa, której tematem była "Przebudowa lasów w Polsce - teoria i praktyka", zorganizowana przez Katedrę Urządzania Lasu WL AR w Poznaniu, PTL, DGLP oraz RDLP w Poznaniu. Głównym celem konferencji było poznanie aktualnego stanu wiedzy o przebudowie drzewostanu i, jak powiedział otwierający spotkanie prof. Ryszard Miś: - Dostarczenie leśnikom materiałów do realizacji niełatwego zadania, jakim jest przebudowa. W przeciągu zaledwie czterech godzin przedstawiono (bardzo sprawnie) dziewięć referatów, których autorzy w różny sposób zaprezentowali problemy związane z przebudową. Poruszono nie tylko kwestie typowo urządzeniowe i hodowlane, ale także zagadnienia ogólnoprzyrodnicze. Dyskusja, która wywiązała się na zakończenie, dowodzi, że realizacja teorii w praktyce nie jest wcale taka prosta.

Czytaj więcej

Zebranie SPL

Choć walne zebranie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, które odbyło się 26 stycznia br. w OSW LP w Puszczykowie, było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, wybory do zarządu głównego się nie odbyły. Powód - brak kworum. Tego mroźnego dnia, gdy na wielu bocznych drogach była ślizgawica, pod Poznań dotarło tylko 84 spośród 206 członków SPL. Wśród dokonań ostatniej, trzyletniej kadencji zarządu głównego, jego prezes Jan Kubiak wymienił m.in.: objęcie usług leśnych podatkiem VAT, wprowadzenie przez LP jednolitych dla całego kraju katalogów pracochłonności prac leśnych oraz odstąpienie od wymogu korowania pni sosnowych przy pozyskiwaniu drewna.

Czytaj więcej

Nowy dyrektor generalny

Minister środowiska powołał nowego dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Został nim Andrzej Matysiak, były zastępca dyrektora regionalnego w Radomiu i inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Dobieszyn. – Liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi, którzy chcą współpracować dla dobra Lasów Państwowych i lasów w ogóle – powiedział Andrzej Matysiak w swym krótkim przemówieniu podczas prezentacji w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

W Rogowie o edukacji

Edukacja to jedno z najbardziej oryginalnych zadań, jakie stało się udziałem leśników. Tegoroczna, 10. już konferencja „Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa” odbywała się pod hasłem: rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa. W dniach 5–6 grudnia br. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zgromadziło się przeszło 150 słuchaczy – głównie młodej kadry nadleśnictw, która prowadzi działalność edukacyjną.

Czytaj więcej

...powieźli i żubra

24 listopada w Puszczy Augustowskiej odłowiono 7-letniego żubra, który przyszedł tam z Puszczy Boreckiej lub też z Litwy. Widziano go w nadleśnictwach Szczebra i Pomorze, szczególnie jednak upodobał sobie teren Głębokiego Brodu. – To taki żubr-wędrowniczek – mówi Tadeusz Wilczyński, tamtejszy nadleśniczy. – Po raz pierwszy pojawił się u nas w październiku, kolejny raz przyszedł na początku listopada. Wtedy zauważyliśmy, że ma problemy z tylną lewą nogą. Nad pęciną zaciśnięty był drut.  

Czytaj więcej

W Puszczykowie o zamieraniu drzewostanów liściastych

Jaka jest przyczyna zamierania w naszym kraju dębów i jesionów? Czy tylko wahania wód gruntowych? Jaka w tym wszystkim jest rola grzybów z rodzaju Phytophthora, a jaka szkodników wtórnych, takich jak opiętki, i owadów liściożernych, takich jak zwójki i miernikowce? Jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku? Czy problem ten w przyszłości dotknie także buki i olsze? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy zorganizowanej w dniach 14–15 listopada br. w Puszczykowie międzynarodowej konferencji „Możliwości ograniczania zjawiska zamierania drzewostanów liściastych metodami hodowlano-ochronnymi”.

Czytaj więcej

Narada urządzeniowa

Nadleśnictwo Bełchatów jest ewenementem w skali kraju pod względem ilości problemów związanych z aktualizacją stanu posiadania gruntów – ma tu miejsce ciągły ruch gruntów pomiędzy Nadleśnictwem a Kopalnią Węgla Brunatnego. – Na dzień dzisiejszy bilans powierzchni wygląda mniej więcej fifty-fifty – tyle, ile wzięli, tyle nam przekazali terenów zrekultywowanych – mówi nadleśniczy Ryszard Bijak, gospodarz terenu. Nic więc dziwnego, że właśnie to miejsce odwiedzili podczas części terenowej uczestnicy narady roboczej naczelników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych właściwych do spraw stanu posiadania i urządzania lasu, która odbyła się w dniach 10–12 października br. w Spale.

Czytaj więcej

Nowy naczelny

Wraz z 20. numerem „Lasu Polskiego” zmienił się redaktor naczelny naszego pisma. 30 września br. przestał nim być Artur Sawicki, pełniący to stanowisko od prawie sześciu lat. Jego miejsce zajął dotychczasowy sekretarz redakcji Krzysztof Kajzer. – "Las Polski" pozostaje w dobrych rękach i wierzę głęboko, że nadal będzie Waszą leśną gazetą, z którą będziecie się utożsamiać – napisał w pożegnalnym liście do czytelników Artur Sawicki. – Dołożę wszelkich starań, aby była to gazeta, na łamach której znajdziecie nie tylko rzetelną informację, ale także pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów – przywitał odbiorców nowy redaktor naczelny.

Czytaj więcej

XXI Światowy Kongres IUFRO

Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO - The International Union of Forest Research Organisation), jako niezależna instytucja naukowa powstała w 1892 r. i od tego czasu pełni wiodącą rolę w tworzeniu sieci współpracy w naukach leśnych i pokrewnych leśnictwu. Jest organizacją pozarządową skupiającą ponad 15 000 uczonych o różnych specjalnościach, pracujących w ponad 700 instytutach badawczych w stu kilkudziesięciu krajach świata. Podstawowym celem IUFRO jest promocja współpracy międzynarodowej w badaniach w zakresie nauk leśnych i nauk pokrewnych oraz tworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń nad rolą lasów w życiu społeczeństw. Wszystkie te cele IUFRO pełni z ogromnymi sukcesami, stając się z biegiem czasu jedyną o zasięgu globalnym organizacją promującą i rozwijającą badania leśne i pokrewne leśnictwu.W ciągu swojej ponad 110-letniej historii, IUFRO dokonało wielu przełomowych zmian w rozumieniu i postrzeganiu leśnictwa. W tym ogromnym, zbiorowym wkładzie IUFRO szczególne znaczenie dla rozwoju nauk leśnych i pokrewnych upatruje się w wynikach dorobku Kongresów Światowych IUFRO.

Czytaj więcej

Leśnicy w nowym parlamencie

W tegorocznych wyborach do Sejmu kandydowały 64 osoby deklarujące jako swój zawód „leśnik”. Mandat posła otrzymało pięciu: Stanisław Żelichowski (PSL), Jan Szyszko (PiS), Jerzy Antoni Gosiewski (PiS), Marian Tomasz Goliński (PiS) i Piotr Cybulski (PO). Do Senatu kandydowało dwóch leśników, jednak żaden z nich nie zdobył mandatu senatora.  Źródło: Wirtualne Lasy (www.lasy.pl)

Czytaj więcej

Entomolodzy leśni w Waplewie

Wieloletnią tradycją spotkań i wymiany poglądów między miłośnikami entomologii leśnej jest coroczna konferencja organizowana na jesieni przez Komisję Ochrony Zasobów Leśnych PTL, Instytut Badawczy Leśnictwa i rdLP organizującą konferencje na swoim terenie. W bieżącym roku tematami konferencji zorganizowanej w WDW „Warmia” w Waplewie (Nadleśnictwo Olsztynek, RDLP w Olsztynie) były: „Działania gospodarki leśnej, a ochrona różnorodności biologicznej” oraz „Nowe oraz mało poznane owady szkodliwe występujące w lasach”.

Czytaj więcej