strona główna

Aktualności

SIP w Rogowie

System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych był tematem sympozjum, jakie odbyło się 11-13 września br. w Rogowie. Tematyka konferencji - jak niemal żadnej innej organizowanej przez leśników - obfitowała w zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami.Przez trzy dni w auli CEPL w Rogowie wygłoszono 40 referatów w sześciu sesjach. W pierwszym cyklu tematycznym mówiono o sytuacji wdrażania leśnych map numerycznych. Wnioski z tego procesu płyną dwojakie. Z jednej strony aż 80% nadleśnictw posiada mapy, informowała Jolanta Starzycka z DGLP. Z drugiej, kontrole i audyty wykazują, że leśnicy w niewielkim stopniu wykorzystują nowoczesne narzędzie. Krzysztof Taraszkiewicz, który w tym roku szczegółowo obserwuje 21 nadleśnictw w całej Polsce, uważa, że przyczyna tkwi w obciążeniu pracowników zajmujących się lmn szeregiem innych obowiązków, pośród których mapa znajduje się czasem na szarym końcu. Jerzy Stasiak z DGLP, prezentując dane ankietowe dotyczące map, dodatkowo konkludował, że nadleśnictwa zwykle niezbyt starannie odbierają gotową mapę i niezwykle rzadko same ją aktualizują. Póki co brakuje im koncepcji do czego może się ona przydać. - A jest to dość drogie narzędzie - przypominał Jerzy Stasiak.

Czytaj więcej

Na sto rogów w Spychowie

W spychowskim amfiteatrze zaprezentowało się 118 najlepszych trębaczy myśliwskich z całego kraju. Patronem II Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich jest Tomek Napiórkowski, uczeń technikum leśnego w Rucianem-Nidzie, który zginął w wyniku obrażeń odniesionych podczas praktyk zawodowych. Był sygnalistą, grał w zespole Nadleśnictwa Spychowo.Sami uczestnicy, jak również sędziowie zwracali uwagę na bardzo wysoki poziom konkursu. - Z roku na rok coraz trudniej o laury - podkreślał sędzia główny Krzysztof Kadlec. Przesłuchania prowadzono w 4 klasach solowych i 7 zespołowych. W przerwie można było obejrzeć poplenerową wystawę obrazów. Plenery malarskie odbywają się w Nadleśnictwie Spychowo od kilku lat. Pomysłodawcą pierwszego był nadleśniczy Tadeusz Strusiński, który sam oddaje się hobbystycznie malarstwu. W tym roku artyści pozostawili kilkadziesiąt prac, z których część przeznaczono na aukcję. Dochód (7 tys. zł) pozwoli zorganizować warsztaty malarskie dla dzieci niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Mała Elmia

Pomysł organizowania targów leśnych raz do roku okazał się strzałem w dziesiątkę. Wystawcy zjawili się nader licznie, zaś zwiedzający porównywali tegoroczne przedsięwzięcie do największej tego typu imprezy na naszym kontynencie – szwedzkiej Elmia Wood. W dniach 6–8 września pod Tucholą odbyły się X Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska „Eko-Las”.Zaczęło się pechowo. Forwarder wjeżdżając na teren targów uszkodził konstrukcję głównej bramy. Naprawiono ją w ostatniej chwili przy pomocy strażackiego podnośnika. Nieco zdezorganizowało to uroczystość otwarcia targów, ale na szczęście nikt nie przyjechał tu wysłuchiwać przemówień dygnitarzy. Ważne było to, co za bramą.

Czytaj więcej

Drzewa umierają stojąc

Pod takim hasłem 7 sierpnia br. w Nadleśnictwie Ujsoły została zwołana przez RDLP w Katowicach konferencja prasowa poświęcona tragicznej sytuacji drzewostanów w lasach beskidzkich. Faktów, które mogą mieć wpływ na tę sytuację, jest wiele. Począwszy od XIX-wiecznej przebudowy drzewostanów w produkcyjne monokultury, sadzone bez uwzględnienia dzisiejszej wiedzy genetycznej, siedliskowej czy wysokości nad poziomem morza, przez emisje przemysłowe w latach 1945-99, skażenie gleby, zaatakowanie osłabionych lasów przez grzyby i szkodniki owadzie, a także wpływ niekorzystnych dla świerka warunków hydrotermicznych, co jest niewątpliwie następstwem zmieniającego się klimatu. W ostatnich miesiącach doszły katastrofalne warunki atmosferyczne (susza), które spowodowały kolejne szkody i dalsze zamieranie lasu.

Czytaj więcej

Jeden świat Nadleśnictwa Rudka

2 sierpnia br. Nadleśnictwo Rudka gościło podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "Jeden Świat" z Białegostoku. Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi w ramach "Leśnego Lata" uczestniczyły w całodziennej wyprawie po Nadleśnictwie.

Czytaj więcej

Sztandar dla lęborskich leśników

Leśnicy lęborscy mają zasłużony powód do dumy. 23 lipca br., na pięknej starówce w Lęborku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Nadleśnictwa Lębork. To dar tutejszego starostwa, stanowiący wyraz uznania lokalnej wspólnoty za codzienną pracę i aktywność na forum regionu. W uroczystości, w której uczestniczyli m.in. dyrektor RDLP w Gdańsku Widzimir Grus, parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych władz, lęborskim leśnikom towarzyszyły także setki mieszkańców miasta, którzy wprost mówili o szacunku oraz głębokim przywiązaniu do leśnych zielonych mundurów.

Czytaj więcej

Od nowych zasad nie ma odwrotu

Na spotkaniu, które odbyło się 3 sierpnia br. w Rogowie, przedstawiciele przemysłu drzewnego mieli dyskutować z leśnikami na temat nowych zasad sprzedaży drewna. Dyskusja ta, choć ożywiona, nie zmieniła jednak zasadniczego stanowiska Lasów - od nowych zasad sprzedaży drewna, opracowanych przez wewnętrzny zespół LP, nie ma już odwrotu, a przedstawiciele przemysłu drzewnego o wprowadzanych zmianach zostaną "poinformowani".

Czytaj więcej

Wielka woda

Powódź z początków sierpnia dotknęła nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu. Po trwających niemal bity tydzień deszczach ucierpiały wszystkie sudeckie nadleśnictwa. Według danych stacji meteorologicznej w Kłodzku, w tym krótkim okresie spadła połowa rocznej dawki deszczu. Ogół szkód powodziowych w całej Dyrekcji wstępnie oszacowano na 31 mln zł. Ostateczne podsumowanie, którego można się spodziewać na początku września, może być większe.

Czytaj więcej

Nowa metoda jesiennych poszukiwań

7 sierpnia 2006 r. dyrektor generalny LP podpisał Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia na terenie Lasów Państwowych zmian w jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny wg metody 10 powierzchni próbnych, zawartej w Instrukcji Ochrony Lasu.

Czytaj więcej

Podpalacze odpowiedzialni za 4 tys. pożarów

Już całej Polski dotyczy najwyższy, trzeci, stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki mierzona w godzinach przedpołudniowych to zaledwie 10-15%. To powoduje, że w ostatnich tygodniach strażacy i leśnicy walczą średnio ze 150 pożarami na dzień. Od początku roku las płonął przeszło 8400 razy!

Czytaj więcej

INTERFORST 2006

Monachijskie targi INTERFORST organizowane są od 1970 r. co cztery lata. Tegoroczna edycja odbyła się 12–16 lipca. Ze względu na piłkarskie mistrzostwa świata, którymi pasjonowała się Europa, termin imprezy przesunięto o kilka dni w stosunku do pierwotnie zaplanowanego. Jednak obserwując setki ludzi czekające na wejście na teren wystawowy, można było odnieść wrażenie, że oczekują na finałowy mecz Niemcy–Włochy. W sumie ekspozycje 410 firm z kilkunastu krajów obejrzało – uwaga – 50 tys. osób!

Czytaj więcej

Będzie ustawa o Puszczy Białowieskiej

21 lipca powołano Zespół Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Zadaniem prezydenckiego Zespołu jest wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań przyrodniczo-społecznych dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom i Puszczy, i ludzi. Założenia te realizowane będą przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego regionu. W efekcie prac Zespołu ustawa traktująca o wyjątkowym charakterze Puszczy Białowieskiej.

Czytaj więcej

Zapach lasu przeciwdziała globalnemu ociepleniu

O tym, że lasy - pochłaniając dwutlenek węgla - osłabiają efekt cieplarniany, wiadomo nie od dziś. Ale szwedzcy naukowcy niedawno odkryli, że moc przeciwdziałania globalnemu ociepleniu mają nie tylko procesy fotosyntezy zachodzące w liściach i igłach, ale nawet... woń sosnowego lasu! Wyniki ich badań opublikowane zostały w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Science". Specjaliści zajmujący się badaniem zmian klimatycznych od dawna mieli problemy ze zbilansowaniem równań dotyczących globalnego ocieplenia. Mówiąc w skrócie, nasza planeta nagrzewała się wolniej, niż wynikało to z ich obliczeń. Tak jakby w atmosferze było coś, co powstrzymuje dopływ energii cieplnej.

Czytaj więcej

Białowieża w Senacie

Z inicjatywy Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP doszło do spotkania senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poświęconego problemom ochrony Puszczy Białowieskiej. Posiedzenie, które odbyło się 23 czerwca br., zgromadziło przedstawicieli wielu podmiotów zainteresowanych losem puszczy. Uczestniczyli w nim m.in. Jan Szyszko minister środowiska, Ryszard Kapuścinski zastępca dyrektora generalnego LP, Józef Popiel dyrektor BPN, Jan Wójcik i Włodzimierz Jędrzejewski dyrektorzy ZBS PAN, Bogdan Jaroszewicz dyrektor Stacji Geobotanicznej UW oraz przedstawiciele władz województwa podlaskiego, samorządów i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Quo vadis, IBL? Do Sękocina!

"Quo vadis, leśnictwo?” – na tak postawione pytanie starali się znaleźć odpowiedź 24 referenci podczas dwudniowego spotkania w Starym Sękocinie k. Warszawy. Konferencję zorganizowano z okazji 75 rocznicy powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa, obchodzonej 28-30 czerwca.Istotnym punktem uroczystości było również oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu, która niebawem zostanie przeniesiona z Warszawy do Sękocina.

Czytaj więcej

Polsko-niemieckie porozumienia

W połowie czerwca Nadleśnictwo Międzyzdroje było miejscem spotkania leśników z Meklemburgii Pomorza Przedniego i RDLP w Szczecinie. Spotkaniu przewodzili Reinchard Hube - odpowiadający za resort leśnictwa w rządzie Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz dyrektor RDLP w Szczecinie Jerzy Data. Ważnym akcentem stało się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą nadleśnictwami: niemieckim Neu Pudagla i polskim Międzyzdroje. To efekt 14-letnich kontaktów zawodowych leśników z obu krajów. Tekst dokumentu nawiązuje do tegorocznej deklaracji o współpracy transgranicznej między krajem związkowym Meklenburgia a województwem zachodniopomorskim.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Gdańsk na pikniku

W niedzielę 28 maja br. na Skwerze Kościuszki w Gdyni udało mi się wygrać mój pierwszy w życiu wyścig łodzi wiosłowych. Wygrałem, bo przeciwnik wpadł do wody. Na szczęście tak naprawdę spadł nie do wody, ale z siodełka symulatora sportowej łódki. Poza tym wyścig był zupełnie prawdziwy. Symulator z gdańskiego AWF to jedna z atrakcji Pikniku Naukowego organizowanego w ramach IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Festiwal to cały szereg imprez, odbywających się w siedzibach instytucji biorących w nim udział. Sam piknik to wielka impreza przy nabrzeżu gdyńskim: 69 imprez organizowanych przez 26 instytucji z Trójmiasta.

Czytaj więcej

Świętowanie lasu z historią

Już po raz trzeci Nadleśnictwo Rudka zorganizowało, we współpracy z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu oraz Stowarzyszeniem Caritas, ,Święto Lasu". Motywem przewodnim tegorocznego święta była historia lasu i leśnictwa, której poświęcono m.in. konferencję naukową oraz krótką wystawę dotyczącą historii munduru leśnego. Jednak gwoździem programu było otwarcie wystawy ,Historia lasów - rośliny lądowe w dziejach Ziemi". Wystawa została zorganizowana przez Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku we współpracy z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Towarzystwem Geologicznym ,Spirifer" oraz Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Czytaj więcej

Rogi grały pod zamkiem

Organizatorów VI Lubuskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich, który odbył się 27 maja br. w Łagowie, było formalnie dwóch: Nadleśnictwo Świebodzin i Klub Tradycji Łowieckiej Ziemi Lubuskiej, ale tak naprawdę to jeden - leśnicy. Bo to oni właśnie stworzyli Klub i oni - na czele z nadleśniczym Lechem Kołdyką - wykonali masę pracy, by uczestnicy konkursu i licznie przybyli goście zakwaterowani w Domu Wczasowym Leśnik czuli się w Łagowie jak w domu.

Czytaj więcej

Pozycja numer 120

Tegoroczna zima dała się wszystkim we znaki. Pod koniec marca w lasach Nadleśnictwa Bytnica leżała jeszcze pokaźna warstwa śniegu. W leśnictwie, gdzie gospodarzy leśniczy Mirosław Sakuta wiosenne słońce dopiero na początku kwietnia odkryło liczne, uszkodzone sadzonki buka. Jak po jakimś akcie wandalizmu, na powierzchni 9 ha walały się zniszczone sadzonki. Trzyletnie buki z podsadzeń produkcyjnych zostały wykopane i ogryzione w okolicy szyi korzeniowej. Na pędach i korzonkach widniały wyraźne ślady ogryzienia.

Czytaj więcej