strona główna

Aktualności

Za wcześnie na entuzjazm!

Radość z wyników głosowania na Komisji Finansów Publicznych jest oczywiście słuszna – ogłoszenie przez przewodniczącego wyników głosowania zostało powitane burzliwymi oklaskami – ale przedwczesna.Po pierwsze bowiem warto zwrócić uwagę, że zwolennicy włączenia Lasów Państwowych do systemu finansów publicznych przegrali zaledwie 6 głosami, a spośród 52 członków komisji na jej obrady pofatygowało się zaledwie 34. Czterech spośród nich nie wzięło udziału w głosowaniu, być może za przyczyną problemu z działaniem czytników kart do głosowania.

Czytaj więcej

Lasy nie wchodzą do finansów publicznych?

Po ponadgodzinnej dyskusji, na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych odbyło się głosowanie nad dwoma przedstawionymi przeż stałą podkomisje wariantami jednego z podstawowych punktów nowelizacji ustawy o finansach publicznych. W głosowaniu wzielo udział 30 posłów. Przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do systemu finansów publicznych głosowało 18 posłów, w tym 11 posłów PiS czterech posłów SLD, dwóch posłów PSL i jeden poseł z klubu PJN, za było 12.Tym samym takie właśnie rozwiązanie komisja będzie rekomendowała do przejęcia przez Sejm, podczas mającego niebawem nastąpić drugiego czytania. MTR

Czytaj więcej

Co w komisjach?

Podkomisja Komisji Finansów Publicznych przygotowała dwa warianty sprawozdania z prac nad nowelizacją Ustawy o finansach publicznych państwa. Jedna wersja sprawozdania zgodna jest z oczekiwaniami ministra Rostowskiego, druga zakłada wyłącznie Lasów Państwowych z systemu finansów publicznych. Sprawa zostanie więc rozstrzygnięta ostatecznie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Termin wstępnie zaplanowano na wtorek, 30 listopada na godzinę 13. Nie można jednak wykluczyć, że komisja zbierze się w innym terminie, co uniemożliwiłoby wzięcie w niej udziału przedstawicielom leśników.

Czytaj więcej

Czysty przypadek

Jak dowiadujemy się z dobrze zazwyczaj poinformowanych źródeł, w przyszłym tygodniu, w jednym z tzw. tygodników opinii ukaże się obszerny artykuł, ukazujący luksusowe życie leśników, ich zarobki oraz szastanie pieniędzmi przez bogate Lasy Państwowe. Do tematu oczywiście wrócimy na naszył łamach, dziś wypada tylko skonstatować, że zbieżność czasowa między ukazaniem się takiego materiału, a pracami nad włączeniem Lasów w sferę budżetową jest absolutnie przypadkowa, sam zaś tekst absolutnie nie powstał za zamówienie. MTR

Czytaj więcej

Ostatnie Kolegium Lasów Państwowych

25 listopada odbyło się posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych. Tematem obrad było przedstawione przez dyrektora generalnego sprawozdanie na temat bieżącej sytuacji w Lasach. W trakcie obrad dyskutowano jednak także na temat rządowych planów włączenie PGL LP do systemu finansów publicznych. Uczestnicy kolegium rozważali konsekwencje jakie przyniósłby projekt, gdyby wszedł w życie, a także zastanawiali się nad sposobami zapobieżenia wprowadzeniu tego szkodliwego dla Lasów rozwiązania. Członkowie kolegium indagowani po posiedzeniu na temat perspektyw rozwoju sytuacji, wykazywali jednak umiarkowany optymizm. Byś może uspokojeni zostali kontrolowanymi przeciekami z kręgów rządowych o rzekomym wykreśleniu z projektu ustawy o finansach publicznych artykułu dotyczącego Lasów. To posiedzenie zakończyło kadencję Kolegium Lasów Państwowych. Następne – jeżeli ten organ doradczy dyrektora generalnego będzie nadal funkcjonował w dotychczasowej formie – odbędzie się już w nowym składzie. MTR

Czytaj więcej

Oświadczenie poselskie

List do Sejmu, jaki przyjęli uczestnicy środowej manifestacji (opublikowaliśmy go na naszej stronie internetowej - część I i część II) został wręczony przez delegację protestujących leśników dyrektorowi Kancelarii Sejmu, który obiecał, że przekaże go adresatom, w tym marszałkowi Grzegorzowi Schetynie i przewodniczącym komisji sejmowych. Ponieważ do dziś list nie został przekazany, poseł Jerzy Gosiewski, wykorzystując regulamin Sejmu odczytał go z trybuny w ramach oświadczeń poselskich. Tym samym protest leśników znalazł się wśród oficjalnych dokumentów Sejmu i można go odczytać na stronie internetowej.MTR 

Czytaj więcej

A jak głosowali posłowie?

Poranne głosowanie 24 listopada mogło wstrzymać niefortunną ustawę budżetową, włączającą finanse Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Jak głosowali w tej sprawie poszczególni posłowie? Warto to wiedzieć. I zapamiętać – jesienią przyszłego roku będziemy głosować na posłów.

Czytaj więcej

Co z ustawą?

Pierwsze (przyspieszone) czytanie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych odbyło się w  Sejmie we wtorek 23 listopada. Dyskusji była bardzo burzliwa, gdyż kilkunastu mówców zadawało trudne pytania wiceminister finansów  Hannie Majszczyk (szef resortu, minister Rostowski był tradycyjnie nieobecny). Wystąpieniom posłów przysłuchiwała się z galerii dla publiczności grupa leśników, ściągniętych wobec niespodziewanie zmienionego porządku obrad w trybie alarmowym.

Czytaj więcej

Manifestacja leśników pod Sejmem

Szacunki dotyczące liczby leśników z całej Polski, którzy stawili się przed Sejmem na manifestację w obronie Lasów Państwowych są różne – wahają się od 6 do 8 tysięcy osób. Tymczasem według stacji telewizyjnych, w pikiecie uczestniczyło od kilkuset (sic!) według audycji w publicznej telewizji z wczesnego popołudnia, do 1000 osób w innych programach informacyjnych, co pozostawiamy bez komentarza.

Czytaj więcej

Konferencja maszynowa

Ponad 160 osób wzięło udział w konferencji poświęconej maszynom leśnym, która odbyła się w sobotę, 20 listopada w Staszowie.Swoją ofertę dla zakładów usług leśnych przestawiło 10 firm.

Czytaj więcej

Najlepszą nauką jest wymiana doświadczeń

Leśnicy z południa i centralnej Polski uczestniczyli w konferencji poświęconej usuwaniu skutków śniegołomów. Jej gospodarzem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, którą klęska okiści dotknęła przed czterema laty. 

Czytaj więcej

Leśnicy!

Publikujemy w całości manifest przesłany przez Zbigniewa Kuszlewicza, przewodniczącego KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" w sprawie manifestacji środowisk leśnych, planowanej na dzień 24 listopada.

Czytaj więcej

Choinki nadziei

Fundacja Ekologiczna ARKA, we współpracy z Lasami Państwowych i szkołami, już po raz szósty pragnie zorganizować w czasie przedświątecznym akcję „Choinki nadziei”, mającą na celu kształtowanie szlachetnych i otwartych postaw wśród młodych ludzi. Co roku angażują się w nią, całkowicie bezinteresownie, dzieci i młodzież szkolna z całego kraju. W tym roku nasza akcja odbędzie się pod honorowym patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Mariana Pigana.

Czytaj więcej

Finał kłokoczkowego projektu

W piątek 29 października w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt „Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich regionów nadgranicznych”. Trwający cały rok program realizowany był przez leśników z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne i Lesopolnohospodarskiego Majetoku w Ulič, Statny Podnik na Słowacji.

Czytaj więcej

Uchwały NSZZ "Solidarność"

Krajowy Walny Zjazd Delegatów przyjął uchwałę programową oraz stanowisko, jednoznacznie wzywające Rząd RP do wycofania PGL LP ze szkodliwych rozwiązań.

Czytaj więcej

Tuchola na targach

We wrześniu odbyły się Targi Myśliwskie w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Zaprezentował się na nich Zespół Szkół Leśnych w Tucholi.

Czytaj więcej

Klub strzelecki w tucholski leśniku

Klub strzelecki przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi liczy kilku członków. Wszyscy uczą się w Tucholskim „leśniku” (są członkami PTL) i należą do kół łowieckich w swoich miejscach zamieszkania. Założycielami i opiekunami sekcji są: prof. Piotr Marciniak (przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego) i prof. Feliks Kozera. Koło działa dopiero od września tego roku. Klub strzelecki niedawno otrzymał zaproszenie na Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Strzelectwie Myśliwskim w Rogozińcu 7–9 listopada 2010r.; są to bardzo ważne i pierwsze tak duże zawody, w których bierze on udział.

Czytaj więcej

Rząd zaakceptował projekt budżetu. I Lasy w budżetówce...

26 października Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt ten różni się nieco od projektu z dnia 7 września, który obszernie omawialiśmy i który wzbudził tak ogromne protesty społeczne. Dla Lasów Państwowych to niezbyt pomyślna wiadomość.

Czytaj więcej

Wspólnie w obronie Lasów Państwowych

W Auli Kryształowej SGGW 21 października odbyła się konferencja „Strategia gospodarcza rozwoju lasów państwowych” zorganizowana przez Stowarzyszenia Ruch Obrony Lasów Polskich.

Czytaj więcej

Białowieski Park Narodowy pozostaje bez zmian

Na dzisiejszej (21 października) konferencji prasowej minister środowiska Andrzej Kraszewski oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Marian Pigan, ogłosili fiasko Białowieskiego Programu Rozwoju. Na powiększenie Parku nie zgodziły się bowiem rady gmin Hajnówka i Narewka.

Czytaj więcej