strona główna

Aktualności

Gatunki inwazyjne - Ankieta Komisji Europejskiej

Do tej pory w Europie stwierdzono ponad 11 tys. gatunków obcych, z których 10–15% stało się gatunkami inwazyjnymi. Szkody, jakie w europejskich zasobach przyrodniczych powodują te gatunki, unijny komisarz ds. środowiska wycenia na nawet 12 mld euro rocznie.

Czytaj więcej

PROW Działanie 226 - Co czwarte nadleśnictwo chętne

17 lutego zakończył się tegoroczny nabór wniosków w działaniu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Zainteresowanie wykazało niemal co czwarte z polskich nadleśnictw.

Czytaj więcej

Kierownictwo DGLP - Wymiana zastępców

Zmiana dyrektora generalnego (7 lutego) pociągnęła za sobą kolejne decyzje kadrowe. 23 lutego ze stanowiskami pożegnali się dwaj zastępcy zwierzchnika Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Kilometrówka - Spis powszechny, czyli ile kosztuje podwyżka

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowuje już trzeci z kolei projekt, mający na celu ustalenie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu w wielkości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ponoszonym przez pracowników, którzy w celach służbowych użytkują swoje prywatne pojazdy.

Czytaj więcej

Medale \"Pro Memoria\" - Leśnicy wśród uhonorowanych

W Ministerstwie Środowiska 16 stycznia wręczono medale „Pro Memoria”. – To bardzo ważne pamiętać o tych, którym zawdzięczamy dziś wolną, demokratyczną i niepodległą Polskę – mówił podczas uroczystości Janusz Zaleski, podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie klasyfikujące grunty - Pierwsza zmiana od Cyrankiewicza

Od dłuższego już czasu czeka na zatwierdzenie projekt rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Aktualnie ok. 20 mln ha jest sklasyfikowanych na podstawie przepisów dekretu z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. Dokument podpisał jeszcze premier Cyrankiewicz.

Czytaj więcej

ETS w sprawie Dyrektywy ptasiej - Błędy naprawione, ale kara jest

Po półrocznym postępowaniu, 26 stycznia, zapadł wyrok w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (ETS) o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, w tym wypadku Polski. ETS uznał, że nieprawidłowości dotyczą implementacji w polskim prawie Dyrektywy ptasiej w zakresie odstępstwa od zakazów przewidzianych w dyrektywie. Skarga wniesiona została 20 kwietnia 2011 roku. Zarzutów jest osiem. Wszystkie zostały przyjęte przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Sarbia - Bezrobotni będą pracować w lesie

Nadleśnictwo Sarbia włączyło się w realizację przedsięwzięcia mającego na celu pomoc osobom długotrwale bezrobotnym z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 12 stycznia przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, zakładów usług leśnych oraz nadleśnictwa podpisali porozumienie, na mocy którego członkowie spółdzielni socjalnych znajdą zatrudnienie przy wykonywaniu prac leśnych.

Czytaj więcej

Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi

W Poznaniu, 21 lutego, odbędzie się ogólnopolska konferencja,  poświęcona zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami leśnymi. Organizatorami przedsięwzięcia jest Wydział Leśny oraz Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut  Technologii Drewna w Poznaniu wraz z Europejską Platformą Technologiczną Sektora Leśno-Drzewnego.

Czytaj więcej

Lasy w PROW 2014-20 - Resort rolnictwa niechętny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do konsultacji pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej 2020. Jest to m.in. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który będzie podstawą krajowego PROW 2014–20. W konsultacjach warto wziąć udział, bo w ocenie ministerstwa instrumenty wsparcia sektora leśnego nie cieszą się dużym uznaniem.

Czytaj więcej

Walne Zebranie Delegatów SPL

W piątek 10 lutego 2012 r. w Gołuchowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

Czytaj więcej

Marek Keller - wspomnienia

Prośba do Przyjaciół Marka Kellera.

Czytaj więcej

Co z leśną kilometrówką?

Nowy profil na Facebooku Witamy! Ceny paliw rosną, niszczą się używane w pracy prywatne samochody leśników, tymczasem  stawka zwrotu za przejechany kilometr od czterech lat stoi w miejscu. Ministerstwo Finansów odrzuca już kolejny projekt wyczekiwanej podwyżki. Czy leśnicy będą zmuszeni dokładać do swojej pracy?

Czytaj więcej

Odszedł Marek Keller...

13 stycznia późnym wieczorem w wieku 57 lat zmarł nagle dr Marek Keller. Wybitny ornitolog, przyrodnik, nauczyciel akademicki i wychowawca ogromnej rzeszy leśników i ornitologów. Pogrzeb będzie miał miejsce 23 stycznia w Warszawie. Ceremonia rozpocznie się mszą o godz. 13.30 w kościele dominikanów na Służewiu

Czytaj więcej

Nagrody \"Przeglądu Leśniczego\"

W Poznaniu pod koniec zeszłego roku obradowała – już po raz XIII – Kapituła przyznająca tytuły „Leśnika roku” oraz „Leśnej instytucji roku”. Wyróżnienia te otrzymali: Zbigniew Pajewski, leśniczy Leśnictwa Glinna (Nadleśnictwo Gryfino, RDLP w Szczecinie) oraz Leśne Studio Filmowe z Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Santa w obronie Puszczy

Konflikt dotyczący ochrony Puszczy Białowieskiejnabiera barw. Na scenie pojawiła się pierwsza organizacja społeczna, która chcebyć przeciwwagą dla dotychczasowych organizacji ekologicznych zaangażowanych wpropagowanie zwiększonej ochrony Puszczy Białowieskiej. Santa Obrona PuszczyBiałowieskiej wyraża sprzeciw m.in. wobec rozszerzenia granic Białowieskiego ParkuNarodowego.

Czytaj więcej

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

Wszystkim naszym Czytelnikom...

Czytaj więcej

Nowa, cenna książka

Wady drewna to nowość skierowana m.in. do leśników, pracowników przemysłu drzewnego, nauczycieli oraz uczniów szkół o profilu leśnym i drzewnym, leśników z zakładów usług leśnych, a także osób zainteresowanych zdobyciem solidnych podstaw tej części wiedzy o drewnie. Otwórz wiadomość i obejrzyj wersję elektroniczną publikacji!

Czytaj więcej

Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem

Trwa budowa obiektów służących ochronie bieszczadzkich żubrów – niemal gotowa jest już zagroda aklimatyzacyjna i pokazowa tych zwierząt w Mucznem na terenie Nadleśnictwa Stuposiany. W trakcie wykończenia są magazyny na karmę, paśniki oraz specjalne tarasy widokowe dla odwiedzających. Już wiosną 2012 r. w Bieszczadach będzie można oglądać z bliska „puszcz imperatora”.

Czytaj więcej

Popielice wracają

Pod koniec października pierwsze 22 popielice trafiły do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. – Popielice przez tydzień były umieszczone w klatkach aklimatyzacyjnych w lasach bukowych niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Dopiero potem zostały im otworzone drzwiczki. Przez najbliższych kilka dni będziemy śledzili ich aktywność za pomocą sprzętu telemetrycznego – mówi Radosław Dzięciołowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i koordynator projektu reintrodukcji popielic. Projekt zyskał wsparcie finansowe ze strony UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowiska oraz NFOŚiGW.

Czytaj więcej