strona główna

Aktualności

Liczenie zwierząt w lasach - Łosie mają się (za)dobrze

Liczebność populacji poszczególnych gatunków zwierząt przynosi wiele informacji nie tylko o ich kondycji, ale także o stanie lasów. W ostatnim czasie zinwentaryzowano m.in. wilki i rysie. Trwa ogólnopolskie liczenie łosi.

Czytaj więcej

W Sejmie - Lasy warte 200 miliardów

Gdyby ktoś chciał kupić polskie lasy, to właśnie tyle musiałby wyłożyć – twierdzi prof. Andrzej Grzywacz, przewodniczący PTL. 20 marca w Sejmie miało miejsce posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Spotkanie odbyło się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Lasów, dlatego głównym jego bohaterem było leśnictwo i obchody święta. Gośćmi posiedzenia byli także dyrektor generalny LP Adam Wasiak, doradca prezydenta Tomasz Borecki oraz wiceminister Janusz Zaleski.

Czytaj więcej

Leśne Centrum Edukacyjne - Nie tylko dla zul

Nowa inicjatywa edukacyjna ma być odpowiedzią na potrzebę kształcenia i dokształcania pracowników leśnictwa, w szczególności chodzi o zakłady usług leśnych.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Nowe listy gatunków

Mandarynka, bernikla kanadyjska jako gatunki łowne, ochrona częściowa kuny leśnej, borsuka, myszy leśnej, łyski i czernicy. Żmija zygzakowata, ropucha szara, żaba śmieszka czy padalec – tylko z ochroną częściową. Rewolucja w ochronie grzybów – rezygnacja z ochrony 32 gatunków, objęcie ochroną 192 nowych gatunków, zmiana reżimu dla 51 gatunków. Takie m.in. propozycje znalazły się w opracowaniach aktualizujących listy gatunków zwierząt, grzybów i roślin objętych ochroną gatunkową.

Czytaj więcej

Wydział Leśny w Hajnówce- Nowoczesność u wrót Puszczy

Od września ub. roku mamy w Polsce cztery wydziały leśne. Ten najmłodszy, WL Politechniki Białostockiej w Hajnówce, wzbogacił się ostatnio o dwie nowoczesne sale laboratoryjne Pracowni Środowiska Leśnego. W ich otwarciu 11 marca udział wzięła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Czytaj więcej

Genetyka w leśnictwie - Konsorcjum DendroGen

15–16 stycznia w IBL w Sękocinie odbyło się spotkanie Konsorcjum Naukowego Genetyki Drzew Leśnych „DendroGen”. To dobrowolne porozumienie uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem badań naukowych z zakresu genetyki drzew leśnych i ich wykorzystaniem do celów praktycznych.

Czytaj więcej

\"Afera białostocka\" - Niewinni

Taki ostateczny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku, w sprawie tzw. afery białostockiej, usłyszało 4 marca pięciu wysokich rangą urzędników Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Leśnicy-kombatanci - Honorowe obywatelstwo

Zbigniew Zieliński, prezes honorowy leśników-kombatantów, jest teraz także Honorowym Obywatelem Miasta Włoszczowy. Zaszczytny tytuł Rada Miejska nadała zasłużonemu kombatantowi w wyraz najwyższego uznania zasług i starań na rzecz upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych na Ziemi Włoszczowskiej, jak również popularyzowania wiedzy z czasów II wojny światowej. Zbigniew Zieliński był podczas wojny członkiem batalionu „Las” – 74. pułku AK, który wsławił się brawurowymi akcji zbrojnymi na terenie powiatu włoszczowskiego.

Czytaj więcej

\"Las\" na targach - Doradzaliśmy prywatnym

Zeszłoroczny cykl poradnikowy dla właścicieli lasów prywatnych pt. „A las nam rośnie...” doczekał się finału. Artykuły zostały wydane w postaci zeszytu – poradnika, który rozdawaliśmy rolnikom podczas targów rolniczych i leśnych AgroTech, LasExpo.

Czytaj więcej

Wycinanie zadrzewień - Szykują się zmiany

Sejmowa machina zajęła się wprowadzeniem zmian w ustawach o ochronie przyrody i Prawie ochrony środowiska. Zmiany mają dotyczyć ochrony zadrzewień i terenów zieleni. Projekt zmian tych przepisów szczególną uwagę przykłada do kwestii związanych z wycinką drzew i krzewów bez posiadania stosownego zezwolenia.

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Na czas Świąt Wielkiej Nocy, przedwiośnia i odrodzenia natury zielonej nadziei, słonecznych myśli i kiełkujących radości życzy redakcja "Lasu Polskiego".

Czytaj więcej

Ustawa o lasach - Projekt po konsultacjach

Z datą 18 stycznia pojawił się kolejny projekt założeń do zmian w ustawie o lasach, po konsultacjach społecznych (wcześniej, w listopadzie, swoje uwagi złożyły też ministerstwa). W stosunku do wersji z października ub. roku zaszło kilka istotnych zmian.

Czytaj więcej

TL w Biłgoraju - 50-lecie istnienia

W związku z przypadającym w 2014 r. jubileuszem 50-lecia istnienia Technikum Leśnego w Biłgoraju dyrekcja szkoły zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy poprzez pracę lub naukę mieli związek z „Leśnikiem”, o przekazanie swoich wspomnień – umieszczone zostaną w księdze jubileuszowej.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny \"Zielony król lasów\"

Firma Intrac, przedstawiciel marki John Deere, organizuje konkurs fotograficzny„Zielony król lasów”. Patronat medialny sprawuje pismo „Drwal”. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca jest wyjazd na tegoroczne targi Elmia Wood, które odbędą się w dniach 5–8 czerwca w Szwecji.  

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Dąbrowa - Siedziba nowoczesna i z tradycją

Po trwającej prawie 8 miesięcy modernizacji biurowca Nadleśnictwa Dąbrowa, 8 stycznia dokonano uroczystego otwarcia. Stary budynek w zupełnie nowej odsłonie to połączenie tradycji z nowoczesnością.

Czytaj więcej

Straż leśna - Nowe środki przymusu bezpośredniego

Końcówka lutego przyniosła zmiany w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wejdą w życie 5 czerwca, umożliwiając m.in. strażnikom leśnym używanie, w uzasadnionych przypadkach, paralizatorów.

Czytaj więcej

Informacja o stanie lasów - Lesistość nie wzrasta

Jak co roku Informacja o stanie lasów i realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” przedstawiana w Sejmie,a rekomendowana przez członków Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, została przyjęta przez posłów. Parlamentarzyści wysłuchali jej 21 lutego.  

Czytaj więcej

Parki narodowe - Nagrody nie tylko dla dyrektorów

Organizacja Związków Zawodowych (OZZ) działających w parkach narodowych złożyła na ręce premiera list z dezaprobatą wobec przyznania dyrektorom parków nagród finansowych przez Ministra Środowiska.

Czytaj więcej

Zmiany w planowaniu łowieckim - Ach te dziki...

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych weszły w życie 4 lutego br. – tuż przed terminem składania i akceptowania na przyszły sezon. Nowelizacja, poza kwestiami porządkowymi (przez niektórych specjalistów z zakresu prawa łowieckiego uznanymi za przejaw utrwalania nadmiernej biurokratyzacji), wprowadziła kilka istotnych zmian, rozwiązujących dotychczasowe dylematy związane z planowaniem łowieckim.

Czytaj więcej

PN Bory Tucholskie - Bezpłatne tylko wybrane punkty

W numerze 1/2013 „Lasu Polskiego”, w dziale „Krótko” zamieściliśmy informację o planowanych zmianach w rozporządzeniu ministra środowiska, dotyczącym opłat za wstęp na teren parków narodowych. Podaliśmy tam m.in., że z listy parków, na których teren wstęp jest płatny, zniknie PN Bory Tucholskie, a pojawi się Magurski PN.

Czytaj więcej