strona główna

Aktualności

Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych - Więcej lasów to mniej CO2

Komisja Europejska proponuje ulepszenie wspólnych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze leśnictwa i rolnictwa, włączając je w zakres unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Decyzja, której dotyczy wniosek, ustanawia przepisy normujące rozliczanie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wymienionych sektorach. Są one ostatnimi, w których nie obowiązują wspólne ogólnounijne normy.

Czytaj więcej

Wynagrodzenia w ministerstwach - Lepiej zarabiać w LP niż w MŚ

Miesięczne wynagrodzenie w Ministerstwie Środowiska w ubiegłym roku wyniosło 5325 zł – ustaliła redakcja RMF FM. To przeszło o 1000 zł mniej niż w Lasach Państwowych.

Czytaj więcej

Wilki z Głuska w prokuraturze - Nadleśnictwo na cenzurowanym

Sprawa nielegalnie zastrzelonych wilków powraca. Basior i wadera zostały zastrzelone 10 grudnia przez belgijskich myśliwych w obszarze Natura 2000 w Puszczy Drawskiej, wyznaczonym m.in. dla ochrony wilka, w ramach polowania zbiorowego zorganizowanego przez Nadleśnictwo Głusko (RDLP w Szczecinie), prowadzące OHZ. Zabite zwierzęta wchodziły w skład niewielkiej grupy ok. 5–6 wilków, od kilku lat zasiedlającej Puszczę. Myśliwi, którzy zastrzelili wilki, stali ok. 300 m od siebie i działali niezależnie, po polowaniu przedstawili jednak identyczne wyjaśnienie, jakoby pomylili wilka z jenotem.

Czytaj więcej

Leśnicy dla Stolicy

Leśnicy dla Stolicy to akcja przygotowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie. W tym roku impreza organizowana jest pod hasłem „Lasy dzieciom”, a jej głównym celem będzie poprawa bezpieczeństwa dzieci w lesie i jego okolicach. W ramach akcji zaplanowano cały szereg imprez w Stolicy i jej okolicach.

Czytaj więcej

Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek dla ptaków

Zapraszamy Państwa do udziału w akcji "Budujesz dom dla siebie - zbuduj też domek dla ptaków". Jako jedyne w Polsce biuro architektoniczne w ramach tej akcji bezpłatnie dodajemy do wszystkich sprzedawanych projektów domów, specjalistyczne, proste w wykonaniu projekty skrzynek lęgowych dla różnych gatunków ptaków.

Czytaj więcej

Wesołych Świąt!!!!!!

Wszystkim naszym Czytelnikom i sympatykom, życzymy...

Czytaj więcej

Nowe zasady naboru na dyrektora PN - W trzech etapach na 60%

Szykują się nowe zasady wyłaniania dyrektorów w parkach narodowych. Projekt rozporządzenia ministra środowiska nosi datę 1 marca. Zakłada on, iż wymagania względem kandydata na stanowisko kierownicze w parku narodowym mogą uwzględniać jego specyfikę.

Czytaj więcej

Zwiększenie kilometrówki nierealne? - Stanowcze \"NIE\" Ministra Finansów

Dyrekcja Generalna LP, przekazując Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dane dotyczące rzeczywistych kosztów ponoszonych przez pracowników korzystających z prywatnych pojazdów w celach służbowych, nie spodziewała się zapewne, że Ministerstwo Finansów ma już gotową odpowiedź na postulat zwiększenia „kilometrówki”. Nie możemy bowiem zapominać, że kwestia ta dotyczy grona szerszego niźli tylko pracownicy LP. I na ten fakt zwrócili uwagę pracownicy MF.

Czytaj więcej

Zalesianie PROW - Nowelizacja rozporządzenia

Ukazał się projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007–13.

Czytaj więcej

Rajd Leśników - Powędrujemy dolinami Gwdy i Noteci

Od 5 do 8 września na terenie RDLP w Pile odbędzie się XXIV Ogólnopolski Rajd Leśników „Dolinami Gwdy i Noteci”. Patronat nad rajdem objął dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Współorganizatorami imprezy są Związek Leśników Polskich w RP oraz Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Czytaj więcej

PROW Działanie 226 - Wsparcie dla prawie stu nadleśnictw

W poprzednim numerze „Lasu Polskiego” informowaliśmy, że w tegorocznym naborze wniosków w działaniu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” PROW 2007–13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła 114 wniosków przesłanych przez 103 nadleśnictwa. Rekordzista, Nadleśnictwo Miechów, złożył aż cztery wnioski. Trzy wpłynęły z Nadleśnictwa Rudka, a po dwa z Herbów, Jawora, Olesna, Tuszymy i Starogardu.

Czytaj więcej

Zmiany kadrowe - Nowi w regionach bez konkursów

Dyrektor Adam Wasiak kontynuuje zmiany kadrowe w kierownictwie Lasów Państwowych. Odwołał wszystkich swoich zastępców i pierwszych dyrektorów regionalnych.

Czytaj więcej

Tragiczny pożar

Pod koniec zeszłego tygodnia środowisko leśników zelektryzowała informacja o pożarze leśniczówki w Leśnictwie Płociczno. Po tej wiadomości nadeszła jeszcze gorsza. W spalonym domu odnaleziono ciała dwóch osób – leśniczego Zdzisław E. Krause i jego żony Aleksandry. Pod koniec zeszłego roku zamieściliśmy na naszych łamach wypowiedź Pana Leśniczego (do przeczytania poniżej), wypowiedź, w której warte szczególnego zapamiętania są poniższe słowa, jakże trafne w tym momencie: „Mówiąc o ludziach lasu niech mi wolno będzie przywołać znane leśnikom słowa: – Chwała Ci lesie wieczysty, chwała za dary twoje, za moc i krasę. Cześć Ci po wsze czasy. Dodam – Również za to, że przygarniasz na swoje łono tych, co tobie służyli i szumem drzew nieustannie wołasz o ich wieczny odpoczynek.”

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Albo park, albo park

Plan urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej można śmiało określić jako najtrudniejszy plan dekady. Opracowany przez białostocki oddział BULiGL, chyba jednak na niewiele się przyda. Ministerstwo Środowiska ustanowiło bowiem limit pozyskania na poziomie ok. połowy pozyskania wyliczonego przez urządzeniowców.

Czytaj więcej

Złoty Inżynier 2011 - Wyróżnienie dla nadleśniczego z Gidli

W warszawskim Domu Technika NOT, 2 marca odbyła się uroczystość wręczenia „Złotych Inżynierów 2011”, nagród przyznawanych w plebiscycie organizowanym przez redakcję „Przeglądu Technicznego – Gazety Inżynierskiej” oraz Naczelną Organizację Techniczną. Wśród laureatów tego konkursu znalazł się także „zielony mundur”. Po raz pierwszy w historii plebiscytu leśnik otrzymał nagrodę w kategorii „Ekologia”.

Czytaj więcej

Gatunki inwazyjne - Ankieta Komisji Europejskiej

Do tej pory w Europie stwierdzono ponad 11 tys. gatunków obcych, z których 10–15% stało się gatunkami inwazyjnymi. Szkody, jakie w europejskich zasobach przyrodniczych powodują te gatunki, unijny komisarz ds. środowiska wycenia na nawet 12 mld euro rocznie.

Czytaj więcej

PROW Działanie 226 - Co czwarte nadleśnictwo chętne

17 lutego zakończył się tegoroczny nabór wniosków w działaniu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Zainteresowanie wykazało niemal co czwarte z polskich nadleśnictw.

Czytaj więcej

Kierownictwo DGLP - Wymiana zastępców

Zmiana dyrektora generalnego (7 lutego) pociągnęła za sobą kolejne decyzje kadrowe. 23 lutego ze stanowiskami pożegnali się dwaj zastępcy zwierzchnika Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Kilometrówka - Spis powszechny, czyli ile kosztuje podwyżka

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowuje już trzeci z kolei projekt, mający na celu ustalenie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu w wielkości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ponoszonym przez pracowników, którzy w celach służbowych użytkują swoje prywatne pojazdy.

Czytaj więcej

Medale \"Pro Memoria\" - Leśnicy wśród uhonorowanych

W Ministerstwie Środowiska 16 stycznia wręczono medale „Pro Memoria”. – To bardzo ważne pamiętać o tych, którym zawdzięczamy dziś wolną, demokratyczną i niepodległą Polskę – mówił podczas uroczystości Janusz Zaleski, podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody.

Czytaj więcej